לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תהליכים פסיכוביולוגיים - 51537
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 07-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יהודה (אודי) שביט

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: udi.shavit@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שלישי, 9-10

מורי הקורס:
פרופ יהודה שביט

תאור כללי של הקורס:
קורס זה הוא המשך והרחבה של השיעור "יסודות ביולוגיים של ההתנהגות", והוא עוסק בקשרים שבין מוח והתנהגות.  הקורס יתמקד בנושאים הבאים : שינה ומחזורים ביולוגיים, התנהגות מינית, רגשות ומצבי לחץ, למידה וזיכרון, ואספקטים ביולוגיים של מחלות נפש.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להדגים כיצד מנגנונים ביולוגיים משפיעים על ההתנהגות של בני-אדם ובעלי-חיים. הקורס בוחן קשרי גומלין בין מערכת העצבים המרכזית, מערכת העצבים האוטונומית, והמערכת הנוירואנדוקרינית והשפעתן על התנהגות; ולהפך, כיצד התנהגות משפיעה על מערכות אלה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לפתח הבנה של תהליכים ביולוגיים והשפעתם על התנהגות.
לתאר שיטות מחקר מרכזיות בתחום הפסיכוביולוגיה.
לתאר מחזורים ביולוגיים, ומחזורי שינה, ומנגנונים עצביים שמעורבים במחזורים אלה.
לתאר השפעה של הורמונים על פעילות מערכת העצבים ועל התנהגות.
לתאר כיצד גנים יכולים להשפיע על התנהגות.
לתאר מנגנונים ביולוגיים שמתווכים תהליכים למידה וזיכרון.
לתאר תהליכים ביולוגיים בבסיס של מחלות נפש, דוגמת סכיזופרניה ודיכאון.
להעריך את הקשר הדו-כיווני בין התנהגות ומערכות ביולוגיות.
להדגים חשיבה ביקורתית לגבי קשרי גומלין בין תהליכים ביולוגיים והתנהגות.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה, הגשת תרגילים במחשב

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שינה ומחזורים ביולוגיים
התנהגות רבייה
רגשות + הפרעות לחץ
למידה וזיכרון
סכיזופרניה ודיכאון

חומר חובה לקריאה:
Carlson, N. R. Physiology of Behavior, 10th Edition, Allyn & Bacon, 2010.

Ch. 9: Sleep and Biological Rhythms
Ch. 10: Reproductive Behavior
Ch. 11: Emotion + Stress Disorders (Pages: 601-612)
Ch. 13: Learning and Memory
Ch. 16: Schizophrenia and Affective Disorders

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 90 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה