לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עבודה מעשית מחקרית: התפתחות חברתית - 51525
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 29-10-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' אריאל כנפו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: ariel.knafo@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי קביעה

מורי הקורס:
פרופ אריאל כנפו-נעם

תאור כללי של הקורס:
במסגרת הקורס ישתלבו הסטודנטים במחקר בפסיכולוגיה התפתחותית הנערך במעבדה להתפתחות חברתית של המחלקה לפסיכולוגיה.
הקורס יתמקד בחקר התפתחות האישיות ובגורמים הסביבתיים והתורשתיים להבדלים בינאישיים בהתנהגות חברתית.
הקורס כולל עבודה מעשית במעבדה הכוללת קידודים ו/או העברת ניסויים לילדים ותינוקות. הציון ייקבע ע"ס
השקעה במשימות והשתתפות שוטפת ופעילה. יש אפשרות לכתוב גם עבודה סמינריונית במסגרת הקורס.

מטרות הקורס:
הסטודנטים יערכו היכרות עם מחקר מדעי על כל שלביו, החל מגיוס הנבדקים ועד קידוד התצפיות, ויתנסו באופן אישי באחד או יותר משלבי המחקר.
בנוסף, הסטודנטים יקבלו רקע במחקר התפתחותי וינתחו מאמרים העוסקים בהשפעת גורמים סביבתיים ותורשתיים על התפתחות האישיות, התנהגות פרו-חברתית, טמפרמנט, התפתחות ערכים ועוד.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לשאול שאלות מחקריות במגוון הנושאים הנוגעים להתפתחות האישיות ולהבין לעומק את מורכבות התחום. בנוסף, התלמידים יהיו מסוגלים לתכנן פרויקט מחקרי לפי השיטות הנהוגות במחקר התפתחותי.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: השתתפות פעילה במחקר ומפגשי הדרכה קבוצתיים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1) טמפרמנט ואישיות
2) הורות
3) תורשה, סביבה והקשרים ביניהם
4)התנהגות פרו-חברתית
5)התפתחות ערכים בילדות

חומר חובה לקריאה:
Avinun, R. & Knafo, A. (2013). The Longitudinal Israeli Study of Twins (LIST)—An Integrative View of Social Development, Twin Research and Human Genetics, 18 (1), 197-201.
Zentner & Bates (2008), Child Temperament:An Integrative Review of Concepts, Research Programs, and Measures, European Journal of Developmental Science [EJDS],2, 7–37
Putnam, s. & Sanson,A., Child temperament and parenting, Handbook and parenting, Vol. 1, 255-277.
Avinun, R. & Knafo, A. (2013). Socialization, Genetics and their Interplay in Development, Handbook of socialization.
1) Knafo, A., Israel, S. & Ebstein, R. (2011). Heritability of children’s prosocial behavior and differential susceptibility to parenting by variation in the dopamine receptor D4 gene, Development and Psychopathology, 23 (2011), 53–67.

2) Fehr, E., Bernhard, H. & Rockenbach, B. (2008). Egalitarianism in young children, Nature, 454, 1079-108
Döring, A. K., Daniel, E., & Knafo-Noam, A. (2016). The development of values. Social Development.

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 100 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה