לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עבודה מעשית מחקרית: חקר הפרעות חרדה - 51513
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 14-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יונתן הפרט

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: jonathan.huppert@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ד' 15:00

מורי הקורס:
פרופ יונתן הפרט

תאור כללי של הקורס:
זה קורס חווייתי שבו תלמידים יהיו מעורבים בכל ההיבטים של מחקר. על חרדה וגם על הטיפול בה . תלמידים יקראו מאמרים עכשיויים שיצאו במהלך השנה , ישתתתפו בישובות מעבדה ,יעזרו לגייס ולרוץ ניסויים , לפתח שאלת המחקר שלהם הקשורים לפרויקטים במעבדה ,ולבצע מחקר משלהם , כוללים כתיבתולמסכת העבודה seminaryonit .

מטרות הקורס:
לספק בסיס להבנת מחקר בפסיכופתולוגיה עם דגש על חרדה

לספק בסיס כיצד לערוך מחקר על היבטים קוגניטיביים, התנהגותיים, ורגשיים של פסיכופתולוגיה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

התלמיד יוכל לערוך מחקר מהפיטוה השערה ראשונית ועד ביצוע וכתיב תמחקר .

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: ניסיון במעבדה, ישיבות מעבדה, דיונים במאמרים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
כל תלמיד יעבוד על פרויקטים אישיים במעבדה, בנוסף להשתתפות בישיבות מעבדה, וכו '

חומר חובה לקריאה:
קריאה תופץ באופן שוטף להבין הקשרים בין המחקרים במעבדה למאמרים אחרונים

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 100 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה