לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תרומת מחשבת פרויד לחשיבה הטיפולית המודרנית - 51509
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 25-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): צבי כרמלי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: zcarmeli@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ה 18:00-19:00

מורי הקורס:
ד"ר צבי כרמלי

תאור כללי של הקורס:
פרויד הוא אחד האנשים שהשפיעו באופן עמוק על התרבות המערבית כפי שזו התפתחה במאה העשרים. קורס זה עוסק באופן שבו השפיעה מחשבתו של פרויד על עיצובו של הטיפול הפסיכו-דינאמי ועל תפיסת האדם שטיפול זה מייצג.

מטרות הקורס:
1. סקירת אבני היסוד של התיאוריה של פרויד כפי שהתפתחה לאורך שנות עבודתו.
2. הדגשת האלמנטים בתיאוריה הרלוונטיים לעבודה הטיפולית כיום
3. הבנת האופן שבו עקרונות בסיסיים בתיאוריה הוטמעו בתיאוריות טיפוליות מודרניות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. להסביר מה הם הרעיונות המרכזיים בתיאוריה של פרויד ומהו האופן בו התפתחו
2. להבחין בין התיאוריה של פרויד לבין הגישה הטיפולית שלו, ולהסביר את הקשר ביניהם
3. לדון בקשר בין הטיפול הפרוידיאני לטיפול הפסיכואנליטי המודרני

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. הלא מודע – מסובייקט "פגוע" לסובייקט "חצוי":
• ממודל מוחי למודל נפשי
• מטראומה לפיתוי
• המודלים של פרויד ביחס לתודעה
• החלום
• פסיכופתולוגיה בחיי היומיום
2. גוף, משמעות ואישיות:
• מקומה של המיניות בעיצוב הנפשיות
• גופניות ואישיות
3. אמת ובריאות נפשית:
• מקומו של האי-רציונלי בחייו של הסובייקט
• הפירוש ומשמעותו בטיפול
• מטרתו הכפולה של הטיפול הפסיכואנליטי
4. כיצד הפסיכואנליזה מרפאת - הדרך הטיפולית:
• מטיפול לתיאוריה ובחזרה
• עיון בכתביו של פרויד על הטכניקה
• הקשר הטיפולי ומקומו בתהליך הטיפולי.
• תיאורית יחסי האובייקט אצל פרויד
5. הסובייקט והתרבות:
• חשיבותו של הקונפליקט האדיפאלי בחשיבה הפסיכואנליטית.
• תרבות ואי נחת ממנה.
• פסיכואנליזה כהשקפת עולם.

חומר חובה לקריאה:
*חומר קריאת החובה הסופי הוא על פי מה שמופיע באתר הקורס ב Moodle.
פרויד, ז. (2004). מחקרים בהיסטריה, פרק 1. פרק 2 (קתרינה). פרק על העלמה לוסי. צפת: ספרים.
פרויד, ז. (2002). מיניות ואהבה, עמ' 89-97, 98-102. הוצאת עם עובד.
פרויד, ז. (1996). פרויד ודורה, בעריכת עמנואל ברמן, עמ' 31-64; 94-101. הוצאת עם עובד.
פרויד, ז. (2002). הטיפול הפסיכואנליטי. עמ' 92-98, 114-119. הוצאת עם עובד.
Freud, S. (1917). A Difficulty in the Path of Psycho-Analysis. SE 17, pp. 135-144
Freud, S. (1910). Wild Pschoanalysis/
Freud, S. (1917/1915). Mourning and Melancholia. SE 14, pp. 243-258
(ניתן לקרוא גם בעברית, "אבל ומלנכוליה", בהוצאת רסלינג)
Freud, S. (1923). The Ego and the Id. SE 19, chapter 3 (pp. 28-39)
Freud, S. (1930). Civilization and its discontents. SE 21, 57-145.
(ניתן לקרוא בעברית, בקובץ "התרבות והדת": תרבות בלא נחת, עמ' 75-145)
Freud, S. (1933). The Question of a Weltanschauung. SE 22, 158-182
(ניתן לקרוא בעברית, בקובץ "התרבות והדת": לסוגיית השקפת העולם, עמ' 7-30).
Masson, J. M. (1985). The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess, 1887-1904, pp. 264-266. The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, and London, England

חומר לקריאה נוספת:
Blass, R. B. and Simon, B. (1994). The Value of the Historical Perspective to Contemporary Psychoanalysis: Freud's 'Seduction Hypothesis'. International Journal of Psycho-Analysis, 75, 677-693
Ellenberger, H. F. The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry pp. 362-373. New York: Basic Books,
Freud, S. (1913). Totem and Taboo. S. E. 13, pp. 126-162
Ogden, T. H. (2002). A New reading of the origins of object-relations theory. International Journal of Psychoanalysis, 83, 767-782

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה