לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

נוירופסיכולוגיה של הבנה חברתית- מנגנונים, אבחון וטיפול - 51446
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר טל שני-אור

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: shany-ur.tal@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי ג' או ה' בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר טל שני-אור

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בתהליכים הקוגניטיביים והרגשיים המעורבים בהבנה ועיבוד של מידע חברתי ובהתנהגות חברתית, וכן בתשתית המוחית של תהליכים אלו. כמו כן, יידונו דרכים עיקריות להערכה וטיפול בקשיים בקוגניציה חברתית.

מטרות הקורס:
- היכרות עם תהליכים מרכזיים המעורבים בקליטת ועיבוד מידע חברתי ובהתנהגות חברתית, ועם הבסיס המוחי שלהם
- היכרות עם כלים ושאלונים לאבחון בתחום הקוגניציה החברתית
- היכרות עם דרכי התערבות בטיפול באוכלוסיות עם קשיים בקוגניציה חברתית

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

- להבין את התהליכים המעורבים בהבנת מידע חברתי והתנהגות חברתית
- להכיר דרכים לאבחון והתערבות בקרב אוכלוסיות עם קשיים בקוגניציה חברתית

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, קריאה ודיון במאמרים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
- אבולוציה של המוח: מהישרדות בטבע להישרדות חברתית
- רשתות מוחיות המעורבות בהבנה והתנהגות חברתית
- תגובה אוטומטית למידע חברתי והערכת חשיבותו האישית
- הבנה ופירוש של המידע החברתי בהתאם להקשר ולידע נרכש
- הבנת מידע חברתי מורכב
- קבלת החלטות בהקשר למידע חברתי
- מוטיבציה להתנהגות חברתית
- בקרה קוגניטיבית ורגשית והשפעתה על התנהגות חברתית
- למידה, גמישות ומודעות עצמית לאורך החיים
- אבחון יכולות בתחום הקוגניציה וההתנהגות החברתית
- גישות טיפול והתערבות בקשיים בקוגניציה חברתית

חומר חובה לקריאה:
יעודכן לקראת פתיחת הקורס

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה