לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הפרעות אכילה - 51409
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 01-03-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר רחל בכנר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: rachel.bachner@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי תיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר רחל בכנר

תאור כללי של הקורס:
בקורס יוצגו הפתולוגיה, האטיולוגיה, אבחנות, הערכה, תיאוריה, טיפול ומניעה של הפרעות אכילה, כולל אנורקסיה נרבוזה, בולימיה נרבוזה, והפרעת אכילה בולמוסית. סטודנטים יוזמנו להתבונן על הקשר שלהם עם גופם, הרגלי האכילה שלהם, ויחסם להפרעות אכילה והשלכותיה על סטודנטים אחרים, חברים, וקרובי משפחה. בקורס יוצגו גישות טיפוליות שונות בהפרעות אכילה; טיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול משפחתי, טיפול דיאלקטי התנהגותי, אכילה קשובה (mindful eating), טיפול נרטיבי, וגישות פסיכודינמיות. נדון גם בנושאים כמו הפרעות קו-מורבידיות, הקשר בין הפרעות אכילה לטראומה, סטיגמה, אוכלוסיות בסיכון, דילמות אתיות, רצף (או דיכוטומיה?) בין אכילה מופרעת לבין הפרעות אכילה, טיפול קבוצתי להפרעות אכילה, רמות טיפול, ואתגרים ייחודים שמציגים מטופלים עם הפרעות אכילה למטפליהם. כמו כן, נדון בהשפעת התרבות והמדיה על דימוי גוף והפרעות אכילה (כולל קולנוע) ובתכניות למניעה.

מטרות הקורס:
(1) להעניק לסטודנטים ידע על הפרעות אכילה ואכילה מופרעת.
(2) לעודד את הסטודנטים ללמוד ולהבין מגוון גישות כלפי האטיולוגיה, הטיפול והמחקר בהפרעות אכילה ומניעתם.
(3) להציע הזדמנויות ללמוד על סוגיות מעניינות בתחום של הפרעות אכילה, כולל הרצאות פרונטליות, מאמרים מדעיים, הצגות סטודנטים, תיאורי מקרה, סרטונים וסרטים והרצאות אורח.
(4) לערב את הסטודנטים בהערכה ביקורתית ובדיונים על הקריאה ועל חומרי למידה אחרים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

(1) להיות ער להיסטוריה האישית של דיאטות/בעיות אכילה, אמונות/חוקים סביב אוכל ודימוי גוף, ולהשלכות של הללו על האינטראקציות של הסטודנט עם אלו שמתמודדים עם הפרעות אכילה.
(2) לדון בסוגיית רצף לעומת דיכוטומיה, בין אכילה מופרעת לבין הפרעות אכילה.
(3) להסביר קריטריונים לאבחנה, גורמי סיכון לפיתוח הפרעות אכילה, ולתאר את התמונה הקלינית, המהלך והפרוגנוזה של הפרעות אלה.
(4) להכיר את ההשפעות הגופניות, הפסיכולוגיות והסוציו-חברתיות של הפרעות אכילה.
(5) להבין את תרומת הטראומה להתפתות הפרעת אכילה.
(6) לתאר את ההפרעות הפסיכיאטריות שמופיעות בדרך כלל יחד עם הפרעות אכילה.
(7) להבין המשגות תיאורטיות שונות של הפרעות אכילה וגישות טיפוליות הנגזרות מהן: טיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול משפחתי, טיפול דיאלקטי התנהגותי, טיפול נרטיבי, אכילה קשובה (mindful eating), וגישות פסיכודינמיות.
(8) להמליץ על דרכים אפקטיביות לעבוד עם מתמודדים עם הפרעות אכילה בקבוצות טיפוליות.
(9) להבין את חשיבות העבודה בצוותים רב-מקצועיים בטיפול בהפרעות אכילה.
(10) להסביר מהן רמות הטיפול השונות בהפרעות אכילה, והאופציות הטיפוליות הקיימות בישראל ובארה"ב.
(11) להעריך תכניות מניעה בהפרעות אכילה.
(12) לדון בנושאים שנויים במחלוקת הקשורים להפרעות אכילה, כמו גם במגבלות הידע הקיים בתחום.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות של המרצה ושל מרצי אורח, הצגות סטודנטים, סרטי וידיאו , דיונים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
28.2.2017 - טעימה ראשונה: היכרות ומבוא

7.3.2017 - ה"א 101 – שני סרטים ומתן משוב

14.3.2017 - האטיולוגיה של ה"א

21.3.17 - אוכלוסיות בסיכון לה"א

28.3.17 - גורמים תרבותיים בה"א
29.3.17 – 18.4.17 - חופשת פסח

25.4.2017 - החלמה מה"א

2.5.2017 - יום העצמאות

9.5.2017 - גישות תיאורטיות לה"א ופסיכותרפיה

16.5.2017 - טיפול קוגניטיבי התנהגותי בה"א (וגישות נגזרות)

23.5.2017 - טיפול בה"א: רמות טיפול ואופציות טיפוליות

30.5.16 - ערב שבועות

6.6.2017 - אכילה בה"א – אכילה קשובה ותמיכה באכילה

13.6.2017 - טיפול משפחתי בה"א: ג'ודי קרסנה – הפרספקטיבה של בני משפחה

20.6.2017 - דילמות אתיות בה"א

27.6.2017 - מניעה של ה"א

חומר חובה לקריאה:
הסטודנטים ייקראו כל שבוע לפחות מאמר/פרק אחד מהספרות המקצועית על ה"א. תוכלו לבחור מהחומר שרשום ב"חומר לקריאה נוספת" או לבחור בעצמם טקסט רלוונטי לתוכן השיעור.

חומר לקריאה נוספת:
שיעור 2: טעימה ראשונה: היכרות ומבוא (7.3.2017)

Bulik, C.M., Thornton, L., Pinheiro, A.P., Plotnicov, K., Klump, K.L, Brandt, H., et al. (2008). Suicide attempts in anorexia nervosa. Psychosomatic Medicine, 70, 378-383.

Call, C., Walsh, B.T., & Attia, E. (2013). From DSM-IV to DSM-5: Changes to eating disorder diagnoses. Current Opinion in Psychiatry, 26, 532-536.

Chavez, M., & Insel, T. (2007) Eating disorders: National Institute of Mental Health’s perspective. American Psychologist, 62, 159-166.

Hoek, H. (2016). Review of the worldwide epidemiology of eating disorders. Current Opinion in Psychiatry, 29(6), 336-9.

Flament, M.F., Buchholz, A., Henderson, K., Obeid, N., Maras, D., Schubert, N., et al. (2015). Comparative Distribution and Validity of DSM-IV and DSM-5: Diagnoses of Eating Disorders in Adolescents from the Community. European Eating Disorders Review, 23, 100–110.

Nordbo, R., Espeset, E., Gullikson, K., Skarderud, F., & Holte, A. (2006). The meaning of self-starvation: Qualitative study of patients’ perception of anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 39, 556-564.

Treasure, J., Claudino, A.M., & Zucker, N. (2010). Eating Disorders. Lancet, 375, 583-593.

Ulfvebrand, S., Birgegard, A., Norring, C., Hogdahl, L., & von Hausswolff-Juhlin, Y. (2015). Psychiatric comorbidity in women and men with eating disorders: Results from a large clinical database. Psychiatry Research, 230(2), 294-299.

Westerberg, D.P., & Waitz, M. (2013). Binge Eating Disorder. Osteopathic Family Physician, 5(6), 230-233.


שיעור 3: ה"א 101 – שני סרטים ומתן משוב (14.3.2017)

Bachner-Melman, R. (2012). The relevance of Pathological Altruism to Eating Disorders. In: B. Oakley, A. Knafo, G. Madhavan, & D.S. Wilson (Eds.), Pathological altruism. Oxford University Press.

Bachner-Melman, R., Zohar, A.H., Elizur, Y., Kremer, I., Golan, M., & Ebstein, R.P. (2009). Protective self-presentation style: Association with disordered eating and anorexia nervosa mediated by sociocultural attitudes to appearance. Eating and Weight Disorders, 14(1), 1-12.

Bachner-Melman, R., Zohar, A., Kremer, I., & Ebstein, R. (2006). Psychological profiles of women with a past or present diagnosis of anorexia nervosa. The Internet Journal of Mental Health, 4(2).

Crisafulli, M.A., Thompson-Brenner, H., Franko, D.L., Eddy, K.T., & Herzog, D.B. (2010). Stigmatization of anorexia nervosa: Characteristics and response to intervention. Journal of Social and Clinical Psychology, 29, 756-770.

Holmes, S. (2015). ‘That perfect girl is gone’: Pro-ana, anorexia and Frozen (2013) as an ‘eating disorder’ film. Journal of Audience and Reception Studies, 12(2), 98-120.

Kalm, L.M., & Semba, R.D. (2005). They starved so that others be better fed: Remembering Ancel Keys and the Minnesota experiment. Journal of Nutrition, 135, 1347–1352.

Klump, K. L., Bulik, C. M., Kaye, W. H., Treasure, J., & Tyson, E. (2009) Academy for Eating Disorders position paper: Eating disorders are serious mental illnesses. International Journal of Eating Disorders, 42(2), 97-103.

Levine, M. P., & Murnen, S. K. "Everybody knows that mass media are/are not [pick one] a cause of eating disorders": A critical review of evidence for a causal link between media, negative body image, and disordered eating in females. Journal of Social & Clinical Psychology, 28, 9-42.

Rikani, A.A., Choudhry, Z., Choudhry, A.M., Ikram, H., Ashghar, M.W., Kajal, D., et al. (2013). A critique of the literature on etiology of eating disorders. Annals of Neuroscience, 20(4), 157-161.

Steinhausen, H.C., Jakobsen, H., Helenius, D., Jorgensen, P.M., & Strober, M. (2015). A nation-wide study of the family aggregation and risk factors in anorexia nervosa over three generations. International Journal of Eating Disorders, 48, 1-8.


שיעור 4: אוכלוסיות בסיכון לה"א (21.3.17)

Bachner-Melman, R., Zohar, A.H., Ebstein, R.P, Elizur, Y., and Constantini, N. (2006). How anorexic-like are the symptom and personality profiles of aesthetic athletes? Medicine & Science in Sport & Exercise, 38(4), 628–636.

Carter, J., Bewell, C., Blackmore, E., & Woodside, D. (2006). the impact of childhood sexual abuse in anorexia nervosa. Child Abuse & Neglect, (30)3, 257-269.

Gigi, I., Bachner-Melman, R., & Lev-Ari, L. (2016). The association between sexual orientation, susceptibility to social messages and disordered eating in men. Appetite, 99, 25-33.

Gordon, A.R., Austin, S.B., Krieger, N., White Hughto, J.M., & Reisner, S., & Reisner, S.L. (2016). “I have to constantly prove to myself, to people, that I fit the bill”: Perspectives on weight and shape control behaviors among low-income, ethnically diverse young transgender women. Social Science and Medicine, 165, 141-149.

Davey, C., & Bishop, J. (2006). Muscle dysmorphia among college men: An emerging gender-related counseling concern. Journal of College Counseling, (9)2, 171.

Griffiths. S., Mond, J.M., Li, Z., Gunatilake, S., Murray, S.B., Sheffield, J., et al. (2015). Self-stigma of seeking treatment and being male predict an increased likelihood of having an undiagnosed eating disorder. International Journal of Eating Disorders, 48(6), 775-778.

Jones, W. R., & Morgan, J. F. (2010). Eating disorders in men: A review of the literature. Journal of Public Mental Health, 9(2), 23-31.

Rodgers, R.F., Ziff, S., Lowy, A.S., Yu, K., Austin, B. (2017). Results of a strategic science study to inform policies targeting extreme thinness standards in the fashion industry. International Journal of Eating Disorders. DOI 10.1002/eat.22682 [Epub ahead of print].

Schulte, S.J. (2016). Predictors of binge eating in male and female youths in the United Arab Emirates. Appetite, 105, 312-9.

Tasca, G.A., Ritchiea, K., Zachariades, F., Proulxa, G., Trinneer, A., Balfour, L., et al (2013). Attachment insecurity mediates the relationship between childhood trauma and eating disorder psychopathology in a clinical sample: A structural equation model. Child, Abuse, & Neglect, 37, 926-933.


שיעור 5: גורמים תרבותיים בה"א (28.3.17)

Akgul, S., Derman, O. & Kanbur, O.N. (2014). Fasting during Ramadan: A religious factor as a possible trigger or exacerbator for eating disorders in adolescents. International Journal of Eating Disorders, 47(8), 905-10.

Becker, A.E. (2004). Television, disordered eating, and young women in Fiji: Negotiating body image and identity during rapid social change. Culture, Medicine and Psychiatry, 28, 533-559.

Chandra, P.S., Abbas, S., & Palmer, R. (2012). Are eating disorders a significant clinical issue in urban India? A survey among psychiatrists in Bangalore. International Journal of Eating Disorders, 45, 443–446.

Homes, S. ‘My anorexia story’: girls constructing narratives of identity on YouTube. Cultural studies, 1-23. doi:10.1080/09502386.

Katzman, M. (1997). Getting the difference right, it’s power not gender that matters. European Eating Disorders Review, 5, 71-74.

Latzer, Y., & Tzischinsky, O. (2005). Eating attitudes in a diverse sample of Israeli adolescent females: A comparison study. Journal of Adolescence, (28)3, 317-323.

Nunes, M.A., Pinheiro, A.P., Hoffmann, J.F., & Schmidt, M.I. (2014). Eating disorders symptoms in pregnancy and postpartum: a prospective study in a disadvantaged population in Brazil. International Journal of Eating Disorders, 47(4), 426-30.

Pike, K.M., & Dunne, P.E. (2015). The rise of eating disorders in Asia: A review. Journal of Eating Disorders, 3, 33.

Thompson-Brenner, H., Boisseau, C.L., & St. Paul, M.S. (2011). Representation of ideal figure size in Ebony magazine: A content analysis. Body Image, 8, 373-378.שיעור 6: החלמה מה"א: (25.4.2017)

Bachner-Melman, R., Zohar, A.H., & Ebstein, R.P. (2006). An examination of cognitive versus behavioral components of recovery from anorexia nervosa. Journal of Nervous and Mental Disease, 194, 697-703.

Dawson, L., Rhodes, P., & Touyz, S. (2014). The recovery model and anorexia nervosa. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 48, 1009-1016.

Dan W. Reiff, D.W., & Lampson Reiff, K.K. (1992). Indicators of Recovery. In D.W. Reiff & K.K. Lampson Reiff (Eds), Eating Disorders: Nutrition therapy in the recovery process. Aspen Publishers Inc., Gaithersburg, MD, pp. 463-479.

Eddy, K., Tabri, N., Thomas, J.J., Murray, H.B., Keshaviah, A., Hastings, E. (2016). Recovery from anorexia nervosa and bulimia nervosa at 22-year follow-up. Journal

Eli, K. (2016). ‘The body remembers’: Narrating embodied reconciliations of eating disorder and recovery. Anthropology & Medicine, 23(1), 71-85.

Lindgren, B-M., Enmark, A., Bohman, A., & Lundstrom, M. (2015). A qualitative study of young women’s experiences of recovery from bulimia nervosa. Journal of Advanced Nursing 71(4), 860–869.

Mathieson, L., & Hoskins, M. (2005). Metaphors of change in the context of eating disorders: Bridging understandings with girls' perceptions Canadian Journal of Counselling, (39)4, 260-274.

Noordenbos, G. (2011). Which criteria for recovery are relevant according to eating disorder patients and therapists? Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention, 19, 441-451.

Patching, J., & Lawler, J. (2009). Understanding women’s experiences of developing an eating disorder and recovering: A life-history approach. Nursing Inquiry, 16(1), 10-21.


שיעור 7: גישות תיאורטיות לה"א ופסיכותרפיה (9.5.2017)

Bachar, E. (2005). Case illustration of the self-psychological treatment of eating disorders. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 42(3), 154–162.

Berg, K.C., Peterson, C.B., & Frazier, P. (2012). Assessment and diagnosis of eating disorders: A guide for professional counselors. Journal of Counseling & Development, 90, 262-269.

Brewerton, T.D. (2007). Eating disorders, trauma, and comorbidity: Focus on PTSD. Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention, 15, 285-304.

Bromberg, P.M. (2001). Treating patients with symptoms—and symptoms with patience. Psychoanalytic Dialogues, 11(6), 891-912.

Golan, M., Yaroslavski, A., & Stein, D. (2009). Managing eating disorders: Countertransference processes in the therapeutic milieu. International Journal of Child Health and Adolescent Health, 2(2), 213-237.

Holmes, S. (2016). ‘Blindness to the obvious’? Treatment experiences and feminist approaches to eating disorders. Feminism & Psychology, 26(4), 464-486.

Hay, P. (2013). A systematic review of evidence for psychological treatments in eating disorders: 2005–2012. International Journal of Eating Disorders, 46, 462–469.

Kleinman, S. (2009). Becoming whole again: Dance/Movement therapy for those who suffer from eating disorders. In S. Chaiklin & H. Wengrower (Eds.), The Art and Science of Dance/Movement Therapy: Life is Dance (pp. 125-144). New York, NY. And Hove E. Sussex: Routledge.

Sands, S. (2003). The subjugation of the body in eating disorders: A particularly female solution. Psychoanalytic Psychology, 20, 103-116.

Satir, D.A., Goodman, D., Shingleton, R., Porcerelli, J Gorman, B., Pratt, L., Barlow, D.H. & Thompson-Brenner, H. (2011). Alliance-Focused Therapy for anorexia nervosa. Psychotherapy, 48, 401-420.

Sibeoni, J., Orri, M., Valentin, M., Podlipski, M., Colin, S., Pradere, J., & Revah-Levy, A. (2016). Metasynthesis of the views about treatment of anorexia nervosa in adolescents: Perspectives of adolescents, parents, and professionals. PLoS One, 12(1), e0169493.


שיעור 8: טיפול קוגניטיבי התנהגותי בה"א וגישות נגזרות (16.5.2017)

Agras, W.S., Fitzsimmons-Craft, E.E., & Wilfley, D.E. (2017). Evolution of cognitive-behavioral therapy for eating disorders. Behaviour Research and Therapy, 88, 26-36.

Hilbert, A., Saelens, B. E., Stein, R. I., Mockus, D., Welch, R., R., Matt, G., & Wilfley, D. E. (2007). Pretreatment and process predictors of outcome in interpersonal and cognitive behavioral psychotherapy for binge eating disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75(4), 645-651.

Juarascio, A., Shaw, J., Forman, E., Timko, C.A., Herbert, J.D., Butryn, M.L., & Lowe, M.R. (2013). Acceptance and Commitment Therapy for eating disorders: Clinical applications of a group treatment. Journal of Contextual Behavioral Science, 2, 85-94.

Hollon, S.D., & Wilson, G.T. (2014). Psychoanalysis or cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa: The specificity of psychological treatments. American Journal of Psychiatry, 171(1), 13-16.

Keizer, A., van Elburg, A., Helms, R., & Dijkerman, C. (2016). A virtual reality full body illusion improves body image disturbance in anorexia nervosa. PLoS ONE, 11(10), e0163921.

Wisniewski, L. & Ben-Porath, D. (2015). Dialectical Behavior Therapy and eating disorders: The use of contingency management procedures to manage dialectical dilemmas. American Journal of Psychotherapy; 69(2), 129-140.


שיעור 9: טיפול בה"א: רמות טיפול ואופציות טיפוליות (23.5.2017)

Alphin, F.B., Pilewski, K., Diekman, C., Waterhous, T.S., Brake, J., Biron, L. et al. (2014). Transitioning care effectively: A guide for the expert level registered dietitian nutritionist (RDN) working with clients with eating disorders. Position paper of the Disordered Eating and Eating Disorder Subunit of the Sports, Cardiovascular and Wellness Nutrition (Practice Group of the Academy of Nutrition and Dietetics). SCAN Advanced Practice Guide, 1-4.

Brownley, K.A., Berkman, N.D., Sedway, J.A., Lohr, K.N., & Bulik, C.M. (2007). Binge eating disorder treatment: A systematic review of randomized controlled trials. International Journal of Eating Disorders, 40(4), 337-348.

Bulik, C.M., Berkman, N.D., Brownley, K.A., Sedway, J.A., & Lohr, K.N. (2007). Anorexia nervosa treatment: A systematic review of randomized controlled trials. International Journal of Eating Disorders, 40(4), 310-320.

Kazdin, A., Fitzsimmons/Craft, E.E., & Wilfley, D.E. (2017). Addressing critical gaps in the treatment of eating disorders. International Journal of Eating Disorders. [epub ahead of print].

Maginot, T.R., Kumar, M.M., Shiels, J. Kaye, W., & Rhee, K.E. (2017). Outcomes of an inpatient refeeding protocol in youth with anorexia nervosa: Rady Children’s Hospital San Diego/University of California, San Diego. Journal of Eating Disorders, 5, 1.

McFarlane, T., MacDonald, D.E., Trottier, K., & Olmsted, M.P. (2014). The effectiveness of an individualized form of day hospital treatment. Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 23(3), 191-205.

Offord, A., Turner, H., & Cooper, M. (2006). Adolescent inpatient treatment for anorexia nervosa: A qualitative study exploring young adults' retrospective views of treatment and discharge. European Eating Disorders Review, 14, 377-387.

Olmsted, M.P., Kaplan, A.S., & Rockert, W. (2003). Relative efficacy of a 4-day versus a 5-day day hospital program. International Journal of Eating Disorders, 34, 441–449.

Shapiro, J.R., Berkman, N.D., Brownley, K.A., Sedway, J.A., Lohr, K.N., Bulik, C.M. (2007). Bulimia nervosa treatment: A systematic review of randomized controlled trials. International Journal of Eating Disorders, 40(4), 321-336.

Thompson-Brenner, H., Satir, D.A., Franko, D.L., & Herzog, D.B. (2013). Clinician reactions to patients with eating disorders: A review of the literature. Psychiatric Services, 63, 73-78.

Zipfel, S., Reas, D., Thorton, C., Olmsted, M.P., Williamson, D.A., Gerlinghoff, M., et al. (2002). Day hospitalization programs for eating disorders: A systematic review of the literature. International Journal of Eating Disorders, 31, 105-17.


שיעור 10: אכילה בה"א – אכילה קשובה ותמיכה באכילה (6.6.2017)

Couturier, J., & Mahmood, A. (2009). Meal support therapy reduces the use of nasogastric feeding for adolescents hospitalized with anorexia nervosa. Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 17:327–332.

Hage, T.W., Rø, Ø & Moen, A. (2015). “Time’s up” – staff’s management of mealtimes on inpatient eating disorder units. Journal of Eating Disorders, 3(1), 13.

Hage, T.W., Rø, Ø & Moen, A. To bend or not to bend? Rule adherence among staff at an eating disorder unit. Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention (in press).

Leichner, P., Hall, D., & Calderon, R. (2005). Meal support training for friends and families of patients with eating disorders. Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 13, 407–411.

Long, S., Wallis, D. J., Leung, N., Arcelus, J., & Meyer, C. (2012). Mealtimes on eating disorder wards: A two-study investigation. International Journal of Eating Disorders, 45, 241–246.

Long, S., Wallis, D., Leung, N., & Meyer, C. (2011). “All eyes are on you”: Anorexia nervosa patient perspectives of in-patient mealtimes. Journal of Health Psychology, 17, 419–428.

Kristeller, J.L., Baer, R.A., & Quillian-Wolever, R.Q. (2006). Mindfulness-based approaches to eating disorders. In R. A. Baer (Ed.), Mindfulness-based treatment approaches (pp. 75–91). Burlington, MA: Academic Press.

Kristeller, J.L., & Wolever, R.Q. (2011). Mindfulness-based eating awareness training for treating binge eating disorder: The conceptual foundation. Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 19, 49–61.

Treasure, J., Cardi, V., & Kan, C. (2012). Eating in eating disorders. European Eating Disorders Review, 20(1), e42-9.

Vartanian, L.R., Spanos, S., Herman, C.P., & Polivy, J. (2015). Modeling of food intake: a meta-analytic review, Social Influence, 10(3), 119-136.

שיעור 11: טיפול משפחתי בה"א: ג'ודי קרסנה – הפרספקטיבה של בני משפחה (13.6.2017)

le Grange, D., Lock, James, Loeb, K. & Nicholls, D. (2010). Academy for Eating Disorders position paper: The role of the family in eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 43, 1-5.

Carter, R., Yanykulovitch-Levy, D., Wertheim, H., Gordon-Erez, S. Shahimov, M., Weizman, A., et al (2016). Group cognitive behavioral treatment in female soldiers diagnosed with binge/purge eating disorders. Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 24(4), 338-53.

Eisler, I., Lock, J., & le Grange, D. (2010). Family-based treatments for adolescents with anorexia nervosa: Single-family and multifamily approaches. In C.M. Grilo & J.E. Mitchell (Eds.), The treatment of eating disorders: A clinical handbook (pp.150-174). New York: The Guilford Press.

Johnston, J.A.Y., O’Gara, J.S.X., Koman, S.L., Wood Baker, C., & Anderson, D.A. (2015). A pilot study of Maudsley family therapy with group dialectical behavior therapy skills training in an Intensive Outpatient Program for adolescent eating disorders. Journal of Clinical Psychology, 71(6), 527–543.

Le Grange, D., Lock, J., Agras, W. S., Bryson, S. W., & Jo, B. (2015). Randomized clinical trial of family-based treatment and cognitive-behavioral therapy for adolescent bulimia nervosa. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 54(11), 886-894.

Lock, J. (2011). Evaluation of family treatment models for eating disorders. Current Opinion in Psychiatry, 24, 274–279.

Stewart, C., Voulgari, S., Eisler, I., Hunt, K., & Simic, M. (2015). Multi-family therapy for bulimia nervosa in adolescence. Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 23, 345-355.

Voriadaki. T. Simic, M., Espiec, J., & Eisler, I. (2015). Intensive multi-family therapy for adolescent anorexia nervosa: adolescents’ and parents’ day-to-day experiences. Journal of Family Therapy, 37, 5–23.


שיעור 12: דילמות אתיות בה"א (20.6.2017)

Douzenis, A. & Michopoulos, I. (2015). Involuntary admission: The case of anorexia nervosa. International Journal of Law and Psychiatry, 39, 31-35.

Giordano, S. (2005). Risk and supervised exercise: the example of anorexia to illustrate a new ethical issue in the traditional debates of medical ethics. Journal of Medical Ethics, 31, 15–20.

Watson, T.L., Bowers, W.A., & Andersen, A.E. (2000). Involuntary treatment of eating disorders. American Journal of Psychiatry, 157, 1806–1810.

Guarda, A S., Pinto, A.M., Coughlin, J., Hussain, S., Haug, N., & Heinberg, L.J. (2007). Perceived coercion and change in perceived need for admission in patients hospitalized for eating disorders. American Journal of Psychiatry, 164, 108-114.

Matusek, J.A., & Wright, M.O. (2010). Ethical dilemmas in treating clients with eating disorders: a review and application of an integrative ethical decision-making model. European Eating Disorders Review, 18, 434-452.

Neiderman, M., Farley, A., Richardson, J., & Lask, B. (2001). Nasogastric feeding in children and adolescents with eating disorders: toward good practice. International Journal of Eating Disorders, 29(4), 441–448.

Williams, M., & Haverkamp, B.E. (2015). Eating disorder therapists' personal eating disorder history and professional ethics: an interpretive description. Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 26, 393-410.


שיעור 13: מניעה של ה"א (27.6.2017)

Atkinson, M.J., & Wade, T.D. (2014). Does mindfulness have potential in eating disorders prevention? A preliminary controlled trial with young adult women. Early Intervention in Psychiatry, 10(3):234-45.

Bar, R. J., Cassin, S. E., & Dionne, M. M. (2016). Eating disorder prevention initiatives for athletes: A review. European Journal of Sport Science, 16(3), 325-335.

Bergstrom, R.L., Neighbors, C., & Malheim, J.E. (2009). Media comparisons and threats to body image: Seeking evidence of self-affirmation. Journal of Social and Clinical Psychology 28(2), 264-280.

Cohn, L., Murray, S., Wooldridge, T. & Walen, A. (2016). Including the excluded: Males and gender minorities in eating disorder prevention. Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention, 24(1), 114-120.

Levine, M.P., & Smolak, L. (2016). The role of protective factors in the prevention of negative body image and disordered eating. Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention, 24(1), 39–46.

Neumark-Sztainer D. (2009). The interface between the eating disorders and obesity fields: Moving toward a model of shared knowledge and collaboration. Eating and Weight Disorders, 14, 51-58.

Noordenbos, G. (2016). How to block the ways to eating disorders. Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention, 24(1), 47–53.

O’Dea, J. (2002). Can body image education programs be harmful to adolescent females? Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention, 10, 1-13.

Piran N. (2010). A feminist perspective on risk factor research and on the prevention of eating disorders. Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention, 18, 183-198.

Stice, E., Becker, C.B., & Yokum, S. (2013). Eating disorder prevention: Current evidence-base and future directions. International Journal of Eating Disorders, 46, 478-485.

Watson, H., Joyce, T., French, E., Willan, V., Kane, R.T., Tanner-Smith, E.E., et al. (2016). Prevention of Eating Disorders: A systematic review of randomized, controlled trials'. International Journal of Eating Disorders, 49(9), 833-862.

Wilksch, S.M., Paxton, S.J., Byrne, S.M., Austin, S.B., O'Shea, A., & Wade, T.D. (2017). Outcomes of three universal eating disorder risk reduction programs by participants with higher and lower baseline shape and weight concern. International Journal of Eating Disorders, 50(1), 66-75.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 70 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 20 %
יומן אישי

מידע נוסף / הערות:
מבחן הבית (70% של הציון הסופי) יקיים מיום ה' ה-6.7.17 ב-8:00 עד יום א' ה-9.7.17 ב-12:00.

תתבקשו להגיש, בזוגות, 10 מיני-דו"חות על הקריאה השבועית (10% של הציון הסופי) וכן יומן אישי (20% של הציון הסופי, הגשה בסוף הסמסטר ב-27.6.17). לפרטים על מטלות הקורס, ראו את הגרסה האנגלית של הסילבוס.

יועבר סקר בשלוש נקודות זמן במהלך הקורס. מי שמשתתף/ת שלוש פעמים יקבל/תקבל נקודת בונוס.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה