לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פסיכולוגיה ופוליטיקה בהקשרים חברתיים קהילתיים עכשוויים - 51407
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 10-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר עמרם דולב

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: nevamdolev@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר עמרם דולב

תאור כללי של הקורס:
בקורס אני שוזר פסיכולוגיה דרך ניתוח אירועים, דמויות ותהליכי מדיקליזציה בארץ, ארצות הברית וברית המועצות לשעבר.
את מושג המדינה הטיפולית אני בוחן מבעד לפריזמת בריאות נפשית קהילתית.
תלמידים מתבקשים להגיש בחינת בית.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

קישור נושאי הקורס אל רשימת המקורות הביבליוגרפיים באמצעות מבחן בית בסוף הקורס

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1.שזירת פסיכולוגיה ופוליטיקה :מושגי יסוד--מדיקליזציה והמדינה הטיפולית
2. בקורת המודל הרפואי של הפסיכיאטריה
3.פסיכולוגיה קלינית והסטאטוס קוו
4.בריאות הנפש ואירועים פוליטיים בהקשר ישראלי
5.סגירת מעגל :פוליטיזציה של בריאות נפשית קהילתית

חומר חובה לקריאה:
מקראה

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
ראו פירוט במידע נוסף

מידע נוסף / הערות:
הרכב הציון
85%-הערכת תשובות לשאלות מבחן הבית . 15% -הערכת שימוש במקורות נוספים . התייחסות בין תחומית
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה