לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עבודה מעשית מחקרית: נושאים נבחרים בלמידה וזיכרון - 51405
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 05-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ענת מריל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: anat.maril@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי תיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ ענת מריל

תאור כללי של הקורס:
השתתפות פעילה בעבודה אמפירית במעבדה, כולל הרצת פרוייקט מחקר עצמאי.

מטרות הקורס:
לאפשר התנסות בעבודה אמפירית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה לסטודנטים יהיו הכרות וניסיון עם תכנון והרצה של ניסוים.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הדרכה אישית.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
המחקר הוא בתחום הזיכרון. הנושא הספציפי משתנה בהתאם לבחירת הסטודנט/ית וניסויים המתבצעים במעבדה בשנה הרלבנטית.

חומר חובה לקריאה:
משתנה בהתאם לנושא המחקר בו י/תעסוק הסטודנט/ית

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 100 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה