לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

יסודות הנוירופסיכולוגיה - 51404
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 31-10-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר הלל אביעזר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: nogadi@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: חמישי 18:00-19:00 בתאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר הלל אביעזר

תאור כללי של הקורס:
זהו קורס מבוא ליסודות הנוירופסיכולוגיה. השיעורים מכסים מגוון רחב של תסמונות נוירופסיכולוגיות קלאסיות ואת הגורמים הנוירולוגיים שמאחוריהם.

מטרות הקורס:
מטרות הקורס הן :1) לבחון ולתאר את התסמונות הנוירופסיכולוגיות הקלאסיות תוך זיהוי ביקורתי של הקשר שבין התסמונת הפסיכולוגית לרקמה הנוירולוגית. 2) להעריך ולהשוות באופן ביקורתי את השיטות העומדות לרשות המחקר הנוירופסיכולוגי תוך הבנת היתרונות והחסרונות של כל גישה. 3) לגבש ראייה כללית על מאפיינים של פגיעות מוחיות תוך ניסיון לזהות מאפיינים דומים מעבר לתסמונות שונות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיום הקורס סטודנטים יהיו מסוגלים לזהות תסמונות נוירופסיכולוגיות ולהצביע על קשרים אפשריים בין מאפייני הפגיעה לבין התסמונת הנצפית. בנוסף יצליחו הסטודנטים לזהות את היתרונות והחסרונות של שיטות השונות במחקר הנוירופסיכולוגי העדכני. לסיום, יצליחו הסטודנטים להציג שאלות חדשות הנוגעות לקשרי הגומלין שבין מוח והתנהגות ולבחון באופן קריטי מחקרים בתחום.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: ההוראה בקורס היא פרונטליות תוך שימוש נרחב במצגות ובסרטונים המדגימים את התסמונות השונות. כמו כן ינתנו תרגילים במהלך הקורס.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1.מבוא לנוירופסיכולוגיה: רקע היסטורי והנחות יסוד

2.לוקליזציה מוחית: עקרונות של נוירואנטומיה תפקודית

3.אסימטריה מוחית: תובנות מחולים נוירופסיכולוגיים.

4.אסימטריה מוחית: תובנות מהמוח הבריא.

5.תפיסה חזותית ואגנוזיה

6.תפיסת פנים ופרוסופגנוזיה.

7.שפה ואפאזיה

8.זיכרון ואמנזיה

9.קשב והזנחת צד.

10.הנוירופסיכולוגיה של הרגש

11.תסמונות של האונות הפרונטליות

12.מודעות וליקויים נוירופסיכולוגיים של מודעות

13.האבחון הנוירופסיכולוגי

14.פלסטיות מוחית ושיקום + אינטגרציה מסכמת

חומר חובה לקריאה:
Foundations of Human Neuropsychology. Kolb and Wishaw, 2009, Sixth Ed. Worth press.
שינויים ברשימת הקריאה יעודכנו לפי הצורך בכיתה בתחילת השנה.

Introduction to neuropsychology: History and basic assumptions
Reading: Chapter 1


Localization in the brain: Principles of functional neuroanatomy
Reading: Chapters 3 and 6


Cerebral Asymmetry: Insights from neuropsychological patients
Reading: chapter 11


Cerebral Asymmetry: Insights from the intact brain
Reading: chapter 12


Visual perception and Agnosia
Reading: Chapter 13


Face Perception and Prosopagnosia


Language and Aphasia
Reading: Chapter 19


Memory and Amnesia
Reading: Chapter 18


Attention and neglect disorders
Reading: Chapter 14, 21The neuropsychology of Emotion
Reading: Chapter 20Frontal lobe syndromes
Reading: Chapter 16


Consciousness and disorders of awareness
Reading: Chapter 22Neuropsychological assessment
Reading: Chapter 28Plasticity and neuro-rehabilitation + overall integration
Reading: Chapter 25

חומר לקריאה נוספת:
None

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 85 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 15 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
ספר הקורס והטקסט במצגות הקורס הינם בשפה האנגלית. הרצאות הקורס הינם בעברית תוך שימוש נרחב במונחים באנגלית
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה