לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי (ב"א) - 51307
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-07-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): רם פרוסט

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: frost@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ רם פרוסט
גב מורן ישראל
גב מורן סלע
מר יוחנן ביגמן
גב יאסמין אבו-פול

תאור כללי של הקורס:
הקורס יתמקד בהצגת הטכניקות הסטטיסטיות השונות, תוך התייחסות לפרדיגמות מחקר הנהוגות בתחומי
הפסיכולוגיה השונים, ומתוך גישה ביקורתית למתודה
הסטטיסטית של בדיקת השערות.

מטרות הקורס:
להקנות גישות ושיטות לניתוח נתונים במחקר הפסיכולוגי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

יכולת להשתמש בכלים בסיסיים של ניתוחים סטטיסטיים.
להבין ולערוך ניתוחי שונות.
לאמץ גישה כמותית להבנת ועיבוד נתונים.

דרישות נוכחות (%):
אין

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, תרגולים ותרגילים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבחני t; מבחן t למדגמים תלויים (מזווגים)
התפלגות F, ניתוח שונות חד-גורמי
קונטרסטים מתוכננים
קונטרסטים פוסט הוק
ניתוח שונות דו-גורמי, גודל האפקט בניתוח שונות
מבחנים א-פרמטריים
רגרסיה ומתאם
ניתוחי שונות מורכבים: מדידות חוזרות.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
Hays, W. L. (1981). Statistics. NY: Holt, Rinehart and Winston.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
בכל שבוע יינתן תרגיל עם ציון בין 0-2; הגשת התרגילים חובה. תרגיל אחד לא יחושב בציון הכולל של התרגילים

הודעות יופיעו באתר הקורס לפי הצורך. אנא התעדכנו כנדרש.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה