לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

למידה ודיסלקציה חלק א' - 51306
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 11-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): מרב אחישר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msmerava@mscc.huji.a c.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ מירב אחישר

תאור כללי של הקורס:
נדון בנושאים עדכניים בדיסלקציה

מטרות הקורס:
הצגת הנושא של דיסלקציה, דיון בנושאים עדכניים בתחום הדיסלקציה, קריאה ביקורתית של מאמרים והגשות כתובות בנושאים אלו.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הבנה של מושג הדיסלקציה והנושאים העדכניים בתחום.

דרישות נוכחות (%):
85% (11 מתוך 13 מפגשים)

שיטת ההוראה בקורס: מצגות בכיתה - ע"י המרצה והסטודנטים, דיון, הגשת שיעורי בית בכתב.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
דיסלקציה היא קושי משמעותי וקבוע ברכישת קריאה למרות אינטיליגנציה כללית תקינה (ומעלה). כלומר פער גדול בין פוטנציאל הקריאה והיכולת בפועל, למרות הוראה הולמת. לדיסלקציה מרכיב גנטי רב (הסיכוי להפרעת למידה בהינתן קיום קושי לאחד הקרובים מדרגה ראשונה הוא 50%), ואינה ספציפית לקריאה בלבד (יכולת חדשה מבחינה אבולוציונית). היא מגיעה עם מאפיינים שפתיים תפיסתיים נוספים שתפקידם באטיולוגיה של התסמונת עדיין בדיון.
הסמינר יסקור בקצרה גם גישות ״קלאסיות״ קודמות לדיסלקציה המבוססות בעיקר על קושי בקריאת מילים בודדות – קושי בפיענוח פונולוגי.

חומר חובה לקריאה:
1. Hulme and Snowling, 2016. Reading disorders and dyslexia. Current Opinion in Pediatrics.
2. Clark et al., 2014. Neuroanatomical precursors of dyslexia identified from pre-reading through to age 11. Brain 2014: 137; 3136–3141.
3. Nash et al., 2016. Are the literacy difficulties that characterize developmental dyslexia associated with a failure to integrate letters and speech sounds? Developmental Science.
4. Power et al., 2016. Neural encoding of the speech envelope by children with developmental dyslexia. Brain & Language, Vol. 160, Pages 1–10.
5. Vandermosten et al., 2015. A DTI tractography study in pre-readers at risk for dyslexia. Developmental Cognitive Neuroscience, Vol. 14, 8-15.
6. Ahissar et al., 2006. Dyslexia and the failure to form a perceptual anchor. Nature Neuroscience, Vol.9, 1558 - 1564.
7. Jaffe-Dax et al., 2015. A Computational Model of Implicit Memory Captures Dyslexics' Perceptual Deficits. The Journal of Neuroscience, 35(35): 12116-12126.
8. Boros et al., 2016. Orthographic processing deficits in developmental dyslexia: Beyond the ventral visual stream. NeuroImage, Vol. 128: 316-27.
9. Moll et al., 2014. Cognitive mechanisms underlying reading and spelling development in five European orthographies. Learning and Instruction, Vol.29, 65-77.
10. Habib et al., 2016. Music and Dyslexia: A New Musical Training Method to Improve Reading and Related Disorders. Frontiers in Psychology, Vol.7, Article 26.

חומר לקריאה נוספת:
1. Kraft et al., 2015. Cortical differences in preliterate children at familiar risk of dyslexia are similar to those observed in dyslexic readers. Brain.
2. Skeide et al., 2016. NRSN1 associated grey matter volume of the visual word form area reveals dyslexia before school. Brain.
3. Snowling and Melby-Lervag, 2016. Oral language deficits in familial dyslexia: A meta-analysis and review. Psychological Bulletin, 142(5): 498–545.
4. Goswami et al., 2016. Perception of Filtered Speech by Children with Developmental Dyslexia and Children with Specific Language Impairments. Frontiers in Psychology. Vol. 7, Article 791.
5. .Schurz et al., 2015. Resting-State and Task-Based Functional Brain Connectivity in Developmental Dyslexia. Cerebral Cortex.
6. Agus et al., 2014. Perceptual learning of acoustic noise by individuals with dyslexia. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, Vol. 57, 1069-1077.
7. Daikhin et al., 2016. Auditory stimulus-processing and task-learning is adequate in dyslexia, but benefits from regularities are reduced. Journal of Speech, Language, and Hearing Research.
8. Law at al., 2014. The relationship of phonological ability, speech perception, and auditory perception in adults with dyslexia. Frontiers in Human Neuroscience, Vol.8, Article 482.
9. Martin et al., 2016. Dyslexic Brain Activation Abnormalities in Deep and Shallow Orthographies: A Meta-Analysis of 28 Functional Neuroimaging Studies. Human Brain Mapping, 37(7):2676-99.
10. Wolff, 2016. Effects of a Randomized Reading Intervention Study Aimed at 9-Year-Olds: A 5-Year Follow-up. Dyslexia, 22(2):85-100.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
ראו פירוט במידע נוסף

מידע נוסף / הערות:
● נוכחות - 10%
● שתי מצגות בכיתה - 30%
● הגשת עבודה הכוללת הצעה לניסוי - 60%
● קריאה בעיון של מאמר כל שבוע, והגשה של פסקה אחת כתשובה לשאלה על המאמר (ב-6 שבועות מתוך ה-13).
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה