לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

התפתחות האישיות לאורך החיים: המשכיות, שינוי, תורשה וסביבה - 51305
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 13-02-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' אריאל כנפו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msarielk@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי קביעה

מורי הקורס:
פרופ אריאל כנפו-נעם

תאור כללי של הקורס:
מה עושה אותנו שונים זה מזה? האם יש לנו בכלל "אישיות"? ואם כן, מנין היא נוצרת ולמה היא מועילה? בקורס זה נדון בהבדלים הבין אישיים הרבים בין בני אדם, בתכונות אישיות - התנהגויות, דעות, ורגשות, השונים מאדם לאדם ומהווים את ה"אופי" שלנו.
ראשית, נדון בשאלה "מהי אישיות", בעדויות לקיומה של אישיות, ובתכונות המרכזיות המבחינות בינינו. כדי לראות את המשמעות של הבדלי אישיות, נבדוק את הקשר בין אשיות לבין תופעות כגון הצלחה בלימודים ובעבודה, תוחלת חיים, והפרעות פסיכיאטריות.
שנית, , נבדוק את האופן שבו אישיות מתפתחת – כיצד האישיות והמצב משפיעים על התנהגותנו? באיזו מידה האישיות קבועה? מה משפיע על שינויים? והאם הבדלי הטמפרמנט שנצפים מרגע הלידה מתבטאים באישיות לאורך החיים, וכיצד?
שלישית, נשאל - מה תרומתם של גורמים גנטיים וסביבתיים להבדלים בינינו? כיצד אירועי חיים, הורות וDNA פועלים יחד לקבוע מי אנחנו?

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להביא להבנה מעמיקה של תהליכי התפתחות באישיות האדם ותוך הסתכלות הן על הילדות והן על התפתחות לאורך החיים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין את המורכבות של אישיות האדם, תוך הבנה מעמיקה של התשובות המורכבות לשאלות של תורשה מול סביבה, ויציבות מול שינוי.

דרישות נוכחות (%):
90

שיטת ההוראה בקורס: פרונטלית.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מדוע יש אישיות? דיון פנקציונלי ואבולוציוני
סיטואציה ואדם, מצב ותכונה
יציבות ושינוי מינקות לבגרות: מטמפרמנט לאישיות?
יציבות ושינוי האישיות לאורך החיים
השפעות הסביבה על אישיות
השפעות תורשתיות על אישיות
אינטראקציה בין תורשה וסביבה
מתאם בין תורשה וסביבה
מאירועים סביבתיים לחתימה ביולוגית

חומר חובה לקריאה:
Michael C. Ashton, Chapter 3 - Personality Structure: Classifying Traits, In Individual Differences and Personality (Second Edition), edited by Michael C. Ashton, Academic Press, San Diego, 2013, Pages 57-80.
McAdams, D. P. (2015). The Art and Science of Personality Development. Guilford Publications. Pages 1-11.
Nettle, D. (2006). The evolution of personality variation in humans and other animals. American Psychologist, 61(6), 622.‏
Funder, D. C. (2006). Towards a resolution of the personality triad: Persons, situations, and behaviors. Journal of Research in Personality, 40(1), 21-34
Caspi, A., & Shiner, R. L. (2006). Personality development. Handbook of child psychology.‏
301-325"
Caspi, A., & Roberts, B. W. (2001). Personality Development across the Life Course: The Argument for Change and Continuity, Psychological Inquiry, 12(2), 49-66
Grusec, J. E. (2011). Socialization processes in the family: Social and emotional development. Annual review of psychology, 62, 243-269.‏
Plomin, R., DeFries, J. C., McClearn, G. E., & McGuffin, P. (2008). Behavioral genetics (Vol. 5). New York: Worth.‏ - chapter 5
Avinun, R., & Knafo, A. (in press). Socialization, Genetics and their Interplay in Development. In J.E. Grusec and P. Hastings (Eds.) Handbook of Socialization. Guilford.
Boyce, W. T., Sokolowski, M. B., & Robinson, G. E. (2012). Toward a new biology of social adversity. Proceedings of the National Academy of Sciences,109(Supplement 2), 17143-17148.‏

חומר לקריאה נוספת:
Dweck, C. S. (2008). Can Personality Be Changed? The Role of Beliefs in Personality and Change, Current Directions in Psychological Science, 17(6), 391- 394.
Fleeson, W. (2004). Moving personality beyond the person–situation debate: The challenge and opportunity of within-person variability. Current Directions in Psychological Science, 13, 83–87.
Gosling, S. D., & John, O. P. (1999). Personality dimensions in nonhuman animals a cross-species review. Current Directions in Psychological Science,8(3), 69-75.‏
Kim-Cohen, J., & Gold, A. L. (2009). Measured Gene-Environment Interactions and Mechanisms Promoting Resilient Development. Current Directions in Psychological Science, 18, 138-142.
Matthews. G., Deary, I. J., & Whiteman, M. C. (2009). Personality Traits (3rd edition). Cambridge University Press (19-24)
Ozer, D.J., & Benet-Martinez, V. (2006). Personality and the prediction of consequential outcomes. Annual Review of Psychology, 57, 401–421.
צ'רלס וקריסטנסן: היבטים רגשיים ואישיותיים של ההזדקנות

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 20 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
NONE
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה