לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

קשב - 51304
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 25-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): דר' איילת לנדאו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: ayelet.landau@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר אילת לנדאו

תאור כללי של הקורס:
המציאות הסובבת אותנו מלאה בגירויים תפיסתיים מעל ומעבר ליכולת העיבוד שלנו. המונח “קשב” מתייחס ליכולת לסנן גירויים מסיחים על מנת לעבד את המידע התפיסתי החשוב בצורה יעילה."נסו להתרכז!", "תקשיב לנאמר" או "שימי לב!" כולם דוגמאות לאופן שבו היכולת הקוגניטית "קשב" חודרת לשימוש יומיומי מחוץ למדעי הקוגניציה. סמינר זה יעסוק בחקר קשב מהיבטים קוגניטיביים, נוירוביולוגיים וקליניים. מודלים מרכזיים של קשב ידונו יחד עם ספרות מחקר מקורית ועדכנית. כמוכן, משתתפי הסמינר יתנסו בניסויים קלאסיים הבוחנים היבטים שונים של קשב ומגבלותיו. הסמינר ינתן באנגלית.

דרישות מוקדמות: לפחות אחד מהקורסים נוירופסיכולוגיה, תהליכים קוגניטיביים תפיסה או מדעי העצב הקוגניטיביים.

מטרות הקורס:
סקירה מקיפה של תחום המחקר כמו גם פיתוח כלים לחשיבה ניסויית ביקורתית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

ידע מקיף על חקר תפקוד קשבי בבריאות ובמצבי פתולוגיה כמו גם יכולת לדון באופן ביקורתי בממצאים מדעיים בתחומי בקוגניציה השונים.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה, ההשתתפות בהדגמות וביצוע מטלות.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
יוצגו במסמך סילבוס לתלמידים בשיעור הראשון.

חומר חובה לקריאה:
יוצגו במסמך הסילבוס בכיתה

חומר לקריאה נוספת:
יוצגו במסמך הסילבוס בכיתה

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 60 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 40 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
דרישות הקורס ומידע נוסף יעודכנו לפני תחילת הסמסטר
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה