לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר - 51301
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 14-02-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): דר' אייל קלנטרוף

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Eyal.Kalanthroff@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר אייל קלנטרוף
מר דורון אטיאס
גב שירה גולדנברג
גב טוני גוטנטג

תאור כללי של הקורס:
בקורס נלמדות הדרכים בהן אופני החשיבה המדעית מאפשרות הבנה טובה יותר של העולם, ומכאן – חשיבה ביקורתית. בין השאר נדון בשעורים על מערכי מחקר, בעיות וכשלים במחקר, הליכי חשיבה ביקורתית, הטיות חשיבה וכדומה.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא לעודד חשיבה ביקורתית ולהציג בפניכם את העקרונות החשיבה המדעית, כמו גם מושגים וכלים בסיסיים לעריכת מחקר. כמו כן, מטרת הקורס היא ללמד קריאה ביקורתית של מאמרים וכתיבה אקדמית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסוף הקורס סטודנטים יהיו מסוגלים לכתוב הצעת מחקר משל עצמם ולקרוא מחקרים אחרים בעין ביקורתית, תוך הבנה של האיומים והכשלים שמאפיינים מערכי מחקר שונים.

דרישות נוכחות (%):
נוכחות חובה ב-22.6.17 בלבד

שיטת ההוראה בקורס: בכל שבוע מתקיימת הרצאה של שעה וחצי בפורום מלא, ובנוסף תרגול של החומר בהיקף של 45 דקות בקבוצות קטנות.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
• הערכת תיאוריה, היסטוריה של הפסיכולוגיה כמדע, איפיוני הגישה הניסויית.
• תיאוריה וניסוי, הגדרה אופרציונלית מול תיאורטית, ניסוח שאלת מחקר.
• מתיאוריה לניסוי, מחקר ניסויי ומתאמי, קשר סטטיסטי וסיבתי.
• הניסוי: שיטה לשליטה, ניסוי מול דמוי ניסוי
• מערכים תוך ובין נבדקיים, מהימנות.
• תוקף כלי המדידה: תוקף ניבוי, תוקף תוכן, תוקף פנימי
• שילוב מידע ממספר מקורות, ניבוי קליני מול סטטיסטי
• שיעור- תוקף תוצאות המחקר: תוקף פנימי, תוקף סטטיסטי, תוקף מבנה, תוקף חיצוני.
• הטיות חשיבה: רגרסיה ותפיסת מקריות
• הטיות חשיבה: התמדת אמונות
• הטיות חשיבה: כשלים באינטרוספקציה

חומר חובה לקריאה:
ספר הקורס הוא שיטות מחקר במדעי החברה (כרך ראשון: יחידות 1-3, כרך שני: יחידות 4-6, כרך שלישי: יחידות 7-8, עורכת: רות בייט-מרום, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה).
קריאת חובה, יחידות מספר: 1, 2, 3, 6, 7.

חומר לקריאה נוספת:
יחידות 4 ,5, 8 מספר הלימוד הן בגדר קריאת רשות.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 70 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 10 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אתר הקןרס:
http://moodle.huji.ac.il/hu12/
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה