לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תהליכים חברתיים - 51201
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 12-02-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר טלי קליימן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: tali.kleiman@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: חמישי 15:00 – 14:00 בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר טלי קליימן

תאור כללי של הקורס:
עיון בדרכים בהן התנהגות היחיד, מחשבותיו ורגשותיו מושפעים ע"י נוכחותם הממשית והמדומה של אחרים, ובדרכים בהן הסביבה החברתית מושפעת ע"י היחיד.

מטרות הקורס:
יצירת היכרות עם תהליכים חברתיים מרכזיים הידועים בספרות המקצועית, תוך כדי היכרות עם העולם המחקרי בתחום וחיבור לחיי היום יום.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

• לתאר דרכים מרכזיות להשפעה של החברה על הפרט ושל הפרט על החברה.
• להצביע על גורמים המשפיעים על יצירת ושינוי עמדות.
• להסביר כיצד מתחוללים תהליכי פירוש והבנה של מצבים חברתיים ולבחון באופן ביקורתי את התפיסה החברתית שלנו, לאור העיוותים הקיימים בה.
• לזהות תופעות פסיכולוגיות נפוצות הקשורות בקבוצות, כולל הבנה של יחסים מורכבים בין קבוצות ופתרונות אפשריים.
• להצביע על גורמים העומדים בבסיס התנהגויות פרו חברתיות ואנטי חברתיות.

דרישות נוכחות (%):
אין

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטלית.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא + תאוריה ומתודולוגיה בפסיכולוגיה חברתית
האני (self) החברתי
קוגניציה חברתית
ייחוסים חברתיים
עמדות
שכנוע
השפעה חברתית
קבוצות
סטריאוטיפים
אלטרואיזם ושיתוף פעולה
רגשות

חומר חובה לקריאה:
ספר הלימוד:
Gilovich, T., Keltner, D., Chen, S., & Nisbett, R. E. (2012). Social psychology (3rd ed.). New York: W. W. Norton.

ומאמרים נוספים

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה