לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שימוש במחשב (SPSS+EXCEL) - 51108
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 26-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר בנימין צ'צ'קס

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msbc@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: See Moodle

מורי הקורס:
ד"ר רועי כנעני
מר עדי ריבלין

תאור כללי של הקורס:
Excel
יצירת גיליון, הכרת התפריטים, הצגת נתונים, שימוש בפונקציות, ניתוח נתונים סטטיסטי, הצגה גראפית, העברת נתונים לSPSS
SPSS
הגדרת נתונים לעיבוד, ערכים חסרים, מבחני T בין ובתוך תצפיות, ניתוח שונות חד גורמי ,ONEWAY קונטרסטיים מתוכננים ופוסט הוק, ניתוח שונות דו-גורמי ANOVA, רגרסיה חד ורב משתנית, בחירת תצפיות, יצירת משתנים חדשים, שינוי משתנים קיימים .
הקורס מניח ידע בסיסי בשימוש במחשב, עיבוד תמלילים, ודואר אלקטרוני .יש חובת הגשת תרגילים

מטרות הקורס:
Using excel and SPSS to organize and analyze data

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

Analyse data using SPSS and Excel
Summarize data using SPSS and Excel
Compute descriptive statistics on numerical data
Classify populations of data
Apply the statistical argument to the outcome of a quantitative investigation
Carry out commonly used bivariate tests of difference
Use the basic form of the general linear model in SPSS and Excel
Use SPSS to conduct T-test, and Analysis of Variance

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: Lectures, Lab work

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
Excel
יצירת גיליון.
הכרת התפריטים.
הצגת נתונים.
שימוש בפונקציות.
ניתוח נתונים סטטיסטי.
הצגה גראפית.
העברת נתונים לSPSS

SPSS
הגדרת נתונים לעיבוד.
ערכים חסרים.
מבחני T בין ובתוך תצפיות.
ניתוח שונות חד גורמי. קונטרסטיים מתוכננים ופוסט הוק.
ניתוח שונות דו-גורמי. רגרסיה חד ורב משתנית. בחירת תצפיות.
יצירת משתנים חדשים.
שינוי משתנים קיימים.
יצוא נתונים ותוצאות.

חומר חובה לקריאה:
None

חומר לקריאה נוספת:
None

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה