לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עבודה מעשית מחקרית: עיבוד אינפורמציה ולמידה - 51107
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-07-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): רם פרוסט

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: ram.frost@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ רם פרוסט

תאור כללי של הקורס:
המעבדה לעיבוד אינפורמציה מילולית עוסקת בחקר התהליכים הקוגניטיביים והנוירוביולוגיים המעורבים בעיבוד אינפורמציה ויזואלית כתובה, למידה סטטיסטית, ורכישת שפה שניה.

מטרות הקורס:
התנסות פעילה במחקר בתחום זה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין ולנהל פרויקט מחקרי העוסק בעיבוד שפה כתובה / ולמידה סטטיסטית של סדירויות.
לבצע ניתוחים של תוצאות המחקר
לסכם את הממצאים בדו"ח מחקרי מסודר, ברור וממצה.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: עבודה של 4 שעות שבועיות במעבדה ופגישות מעבדה שבועיות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
אין

חומר חובה לקריאה:
מאמרים שיינתנו במהלך העבודה השוטפת

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 50 %
הגשת עבודה 50 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
ניתן לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת הקורס
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה