לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

יסודות ביולוגיים של התנהגות - 51106
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-07-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' רז ירמיה

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: razyirmiya@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום א': 15:30-16:30

מורי הקורס:
פרופ רז ירמיה
גב שיר בלונדהיים
גב לאה חזנוביץ
גב הודיה ורדיגר

תאור כללי של הקורס:
זהו קורס בסיסי להכרות ראשונית עם הבסיס הביולוגי של ההתנהגות והתהליכים הפסיכולוגיים. הנושאים שילמדו בקורס כוללים את המבנה והתפקוד של תאי העצב, המהווים את היחידות הבסיסיות מהן מרכב המח, והתקשורת החשמלית והכימית בין תאי עצב, אשר מהווה את הבסיס לפעילות האינטגרטיבית של המח. יתואר המבנה הכללי של המח וחלקיו (נוירואנטומיה), ויידונו ההשפעות של סמים ותרופות נוירולוגיות ופסיכיאטריות על תאי עצב והתקשורת בניהם (נוירופרמקולוגיה). בהמשך, יוצגו שיטות שונות למחקר של המח, כולל מחקרים בחיות ניסוי ושיטות הדמיה מחית בבני אדם. לבסוף, יתוארו העקרונות הבסיסיים המנחים את פעילותן של מערכות תחושה ותנועה, תוך הדגמה מפורטת של תפקוד מערכות הראיה והשמיעה.

מטרות הקורס:
הקורס מיועד להקנות מושגים ועקרונות בסיסיים להבנת המבנה והתפקוד של המח האנושי. הידע שירכש בקורס זה יהווה את המסד לרכישת ידע מעמיק יותר בקורסים מתקדמים, ביחס להתנהגויות מורכבות כמו תפיסה, למידה, מוטיבציה, רגשות והתנהגות אבנורמלית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיום הקורס התלמידים יהיו מסוגלים ברמה בסיסית:
• לתאר את התהליכים המולקולריים והתאיים שעומדים בבסיס הפעילות המוחית, ולהסביר כיצד הפרעות בתהליכים אלה מובילות להפרעות בפעילות המח.
• לזהות את האזורים השונים של מערכת העצבים, ולייחס לכל אזור את התפקוד העיקרי שבו הוא מעורב.
• להעריך את ההשפעה ההתנהגותית של סם או תרופה מסוימת מתוך ידיעת מנגנון הפעולה הביולוגי של סם/תרופה זו.
• לזהות ולהשוות בין שיטות מחקר שמתאימות לחקר והערכת תהליכים נורמליים ופתולוגיים במח, ולהסביר את משמעות הממצאים שמתקבלים ממחקר בשיטות שונות.
• להסביר את התהליכים הבסיסיים המתרחשים באברי החוש (העיקר העין והאוזן) ואת האופן שבו תחושות מועברות ומפורשות על ידי המח. לזהות ולאבחן (באופן בסיסי) הפרעות במערכת הראיה, השמיעה וההתנהגות המוטורית בהתאם לרשימת סימפטומים שמוצגים כתאורי מקרה.

דרישות נוכחות (%):
הסטודנטים/יות מצופים/ות להגיע לרב השעורים והתרגילים, אם כי הנוכחות איננה נבדקת

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטלית. דיונים ומענה לשאלות בתרגילים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
• פסיכוביולוגיה: הקדמה
• המבנה והתפקוד של התאים במערכת העצבים
• המבנה של מערכת העצבים (נוירואנטומיה)
• פסיכופרמקולוגיה
• גישות ושיטות מחקר בפסיכוביולוגיה
• מבוא למערכות חוש
• ראיה
• שמיעה
• שליטה מוטוריות

חומר חובה לקריאה:
Carlson, Neil, R., Physiology of Behavior, 11th edition, Allyn & Bacon, 2013.

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה