לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה - 51102
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 6

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר יוני פרצוב

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: pertzov@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: סמסטר א': יום א', 13:00 – 14:00. סמסטר ב' יום א', 10:30-11:15 בתאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר יהונתן פרצוב
גב הגר כהן
מר איציק פרדקין
גב מיה לקר
מר אשר שטראוס
גב אוריה לנקרי
מר דורון אטיאס

תאור כללי של הקורס:
הקורס מתמקד ברעיונות העומדים בבסיס החשיבה ההסתברותית והסטטיסטית; בכלים לתיאור של נתוני מחקר, הסקה סטטיסטית ומודלים הסתברותיים וסטטיסטיים לתיאור וניתוח תופעות פסיכולוגיות.

מטרות הקורס:
להציג בפני התלמידים כלים ומושגים מתחום הסטטיסטיקה, ההסתברות וההסקה סטטיסטית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1.לתאר ולארגן נתוני מחקר כמותי באמצעות מדדים וטבלאות.
2.לתאר התפלגות נתוני מחקר כמותי באמצעות תרשימים.
3.להסיק מהתרשימים, המדדים ומאפייני ההתפלגות על המציאות האמפירית המצטיירת מהנתונים.
4.לתאר מתאם בין שני משתנים באמצעות מדדים ותרשימים.
5.לבנות מודלים הסתברותיים.
6.לחשב התפלגויות דגימה.
7.לאמוד פרמטרים באמצעות סטטיסטים.
8.לבנות מבחני מובהקות ורווחי סמך.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס: 1.הרצאה.
2.מפגשי תרגול.
3.תרגילים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
א. סטטיסטיקה תיאורית
.1 טיפול בסמלים ובמספרים, סולמות מדידה. משתנים סטטיסטיים והתפלגויותיהם.
דרכי הצגה וארגון של התפלגויות.
.2 ערכים מרכזיים, מדדי פיזור וא-סימטריה. אפיון היחיד בהתפלגות. יחסים בין
המדדים השונים.
.3 מדדי קשר בין משתנים: מקדמי מתאם.
ב. מושגי יסוד בהסתברות
.1 תהליכים מקריים ומאורעות.
.2 הסתברויות של מאורעות ושל צירופי מאורעות.
.3 הסתברויות מותנות.
.4 משפט בייס.
ג. הסקה סטטיסטית
.1 ההתפלגות הנורמלית והתפלגויות הדגימה.
.2 אמידה ע"י נקודה וע"י רווח.
.3 בחינת השערות על אוכלוסיות.
.4 דיון ביקורתי על מבחני מובהקות.
.5 מבחני t .

חומר חובה לקריאה:
-

חומר לקריאה נוספת:
Hays, W.L. (1981) statistics (4th ed) New-York: holt, Rinehart & Winston.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה