לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שיתוף: מילת המפתח של העידן הדיגיטלי - 50978
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-02-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ניקולס ג'ון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: n.john@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג', 10-11, או בתיאום

מורי הקורס:
ד"ר ניקולס ג'ון

תאור כללי של הקורס:
'שיתוף' הינה מילת מפתח מרכזית בעידן הדיגיטלי. לא זו בלבד שפלטפורמות ווב 2.0 מרכזיות כגון פייסבוק וטוויטר מבוססות על שיתוף, האינטרנט עצמו נתפס כאחראי לפריחה של פרקטיקות חברתיות וכלכליות המכונות 'כלכלת השיתוף'. שיתוף הוא גם צורת דיבור שבה אנחנו מספרים לאחרים על רגשותינו, אך גם זה מתווך על ידי טכנולוגיות תקשורת במידה הולכת וגוברת. אם כן, שיתוף הינו מטפורת רבת-עוצמה שמכנסת יחד את חיינו החברתיים, הכלכליים והרגשיים, והוא מושג שמציע פריזמה מרתקת באמצעותה ניתן לבחון את האופן שבו ספירות שונות אלו מתכנסות דרך הטכנולוגיה. בקורס נעסוק במשמעויות השונות של מושג השיתוף בעולם העכשווי, ובהשלכות האפשריות שלהן על מגוון תחומי חיים.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להאיר את העידן הדיגיטלי באור חדש באמצעות בחינה מקרוב של המושג של שיתוף.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

* להבחין בין שיתוף ומוגדים דומים אחרים
* להסביר כיצד שיתוף פועל כמטפורה במספר ספירות חברתיות שונות
* להעריך את הטיעונים של החסידים של כלכלת השיתוף
* לבקר את השימוש במושג שיתוף היכן שנדרשת ביקורת.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות ודיון כיתתי, והצגות של מאמרים על ידי סטודנטים (רפרטים).
סטודנטים אשר ירצו לכתוב עבודה סמינריונית יתבקשו להציג את נושא המחקר שלהם בפני הכיתה גם כן.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הקורס יעסוק בסוגיות הבאות:
מהי שיתוף?
שיתוף כסוג של דוביר
שיתוף ו-ווב 2.0
כלכלות של שיתוף - יצירה
כלכלות של שיתוף - צריכה

חומר חובה לקריאה:
חלקים נבחרים מהרשימה למטה

חומר לקריאה נוספת:
רשימת קריאה ראשונית. ההמשך יבוא.

Sharing on Web 2.0
Arceneaux, Noah, and Amy Schmitz Weiss. 2010. Seems Stupid Until You Try It: Press Coverage of Twitter, 2006–9. New Media & Society 12 (8): 1262-1279.
boyd, dana, Scott Golder, and Gilad Lotan. 2008. "Tweet, tweet, retweet: Conversational aspects of retweeting on twitter." In 43rd Hawaii International Conference on System Sciences. Koloa, Kauai, Hawaii: IEEE Computer Society. 1-10.
Cardon, Dominique, and Christophe Aguiton. 2007. The strength of weak cooperation: an attempt to understand the meaning of Web 2.0. Communications and Strategies 65: 51-65.
Java, Akshay, Xiodan Song, Tim Finin, and Belle Tseng. 2007. "Why we twitter: understanding microblogging usage and communities." In 1st SNA-KDD 2007 workshop on Web mining and social network analysis: ACM. 56-65.
John, Nicholas. 2012. Sharing and Web 2.0: The emergence of a keyword. New Media & Society.
Miller, Vincent. 2008. New media, networking and phatic culture. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 14 (4): 387-400.
Wittel A (2011) Qualities of Sharing and their Transformations in the Digital Age. International Review of Information Ethics 15: 3-8.

Sharing in anthropology/hunter-gatherer societies
Bird-David, Nurit. 2005. "The property of sharing: Western analytical notions, Nayaka contexts." In Property and equality, eds. Thomas Widlok and Wolde Gossa Tadesse. New York: Berghahn Books. 201-216.
Bird-David, Nurit, and Asaf Darr. 2009. Commodity, gift and mass-gift: on gift-commodity hybrids in advanced mass consumption cultures. Economy and Society 38 (2): 304-325.
Katriel, Tamar. 1987. “Bexibùdim!”: Ritualized sharing among Israeli children. Language in Society 16 (03): 305-320.
Mauss, Marcel. 1954 [1925]. The gift; forms and functions of exchange in archaic societies. Glencoe, Ill.,: Free press.

Sharing as form of consumption
Belk, Russell. 2010. Sharing. Journal of Consumer Research 36 (5): 715-734.
Belk, Russell. 2007. Why Not Share Rather Than Own? The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 611(1), 126-140
Benkler, Yochai. 2004. Sharing Nicely: On Shareable Goods and the Emergence of Sharing as a Modality of Economic Production. Yale Law Journal 114 (2): 273-359.
Benkler, Yochai. 200?. The Wealth of Networks (chapter 4?).
Botsman, Rachel, and Roo Rogers. 2010. What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. HarperBusiness.
Gaskins K (2010) The New Sharing Economy. Latitude. http://latdsurvey.net/pdf/Sharing.pdf
Tapscott, Don, and Anthony D. Williams. 2006. Wikinomics: How mass collaboration changes everything. New York, NY: Portfolio Trade.
Terranova T (2000) Free labor: Producing culture for the digital economy. Social Text 18(2): 33-58.
Van Dijck, Jose, and David Nieborg. 2009. Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos. New Media & Society 11 (5): 855-874.

Therapeutic narrative and sharing as a type of speech
Cameron, Deborah. 2000. Good to Talk? Living and Working in a Communication Culture. London: Sage (Chapter 6).
Carbaugh, Donal. 1988. Talking American: Cultural Discourses on Donahue. Ablex Publishing (Chapter 8).
Harber, Kent D., and Dov J. Cohen. 2005. The Emotional Broadcaster Theory of Social Sharing. Journal of Language and Social Psychology 24 (4): 382-400.
Illouz, Eva. 2008. Saving the modern soul: therapy, emotions, and the culture of self-help. Berkeley: University of California Press.
Katriel, T., & Philipsen, G. (1981). "What we need is communication": "Communication" as a cultural category in some American speech. Communication Monographs, 48(4), 301-317.

אילוז אווה. 2012. גאולת הנפש המודרנית. הקיבוץ המאוחד.
פיאלקוף, יונתן. 2012. תזה לשם קבלת תואר MA. האוניברסיטה העברית.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה15 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 85 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה