לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פרטיות, טכנולוגיה והמדיה החדשים - 50974
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ניקולס ג'ון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: n.john@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום

מורי הקורס:
פרופ ניקולס ג'ון

תאור כללי של הקורס:
ההיסטוריה המודרנית של פרטיות היא מטבעה גם היסטוריה של טכנולוגיות מודרניות, כאשר דרכים חדשות לתעד את החיים היומיומיים ולאפשר תקשורת במרחק העלו דאגות שמה פרטיותנו נמצאת בסכנה חסרת תקדים. במהלך הקורס נבחן את מושג הפרטיות עצמו; 'פרדוקס הפרטיות', שלפיו אנחנו טוענים כי אכפת לנו מאוד מפרטיותנו אך מתנהגים כאילו לא אכפת לנו כלל וכלל; גישות שונות לפרטיות ועצמיות (selfhood); פרטיות, כוח ומעמד; פרטיות וטרנספורמציות דוריות; פיקוח מדינתי ועלייתה של מדינת מאגרי המידע (database nation); והתרבות של חשיפה עצמית ושיתוף בתוכניות אירוח, ריאליטי טי.וי. ופייסבוק.

מטרות הקורס:
קורס זה יקנה לסטודנטים הכרות עם הסוגיות המרכזיות בוויכוחים העכשוויים מסביב לשאלות של פרטיות וטכנולוגיה בכלל, והשימוש שלנו במדיה חברתיים בפרט.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1) להשוות הגדרות שונות של פרטיות ולעמוד על ההבדלים ביניהם.
2) להעריך טיעונים מהשיח הפופולארי אודות פרטיות
3) לנתח את הקשר בין פרטיות לבין טכנולוגיה
4) לבקר את השימוש של טכנולוגיות של פיקוח על ידי המדינה וגורמים מסחריים

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות ודיון כיתתי, והצגות של מאמרים על ידי סטודנטים (רפרטים).
סטודנטים אשר ירצו לכתוב עבודה סמינריונית יתבקשו להציג את נושא המחקר שלהם בפני הכיתה גם כן.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הסוגיות שידונו במסגרת הקורס כוללות:
* הגדרות של פרטיות
* הקשר בין פרטיות לבין טכנולוגיה
* פרטיות ומדיה חברתיים
* פרטיות ובני נוער
* פרטיות, כוח ומעמד
* פרטיות ופיקוח

חומר חובה לקריאה:
Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). The Right to Privacy. Harvard Law Review, 4, 193-220.

Whitman, James Q. (2004). The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus Liberty. Yale Law Journal, 113, 1151-1221.


Gilman, Michele Estrin. (2012). The Class Differential in Privacy Law. Brooklyn Law Review, 77(4), 1389-1445.

Norberg, Patricia A., Horne, Daniel R., & Horne, David A. (2007). The Privacy Paradox: Personal Information Disclosure Intentions versus Behaviors. Journal of Consumer Affairs, 41(1), 100-126. doi: 10.1111/j.1745-6606.2006.00070.x

Turow, Joseph, Hennessy, Michael, & Bleakley, Amy. (2008). Consumers’ understanding of privacy rules in the marketplace. Journal of Consumer Affairs, 42(3), 411-424.

Lyon, David. (2003a). Introduction. In D. Lyon (Ed.), Surveillance as social sorting : privacy, risk, and digital discrimination (pp. 1-9). London ; New York: Routledge.
Lyon, David. (2003b). Surveillance as social sorting: Computer codes and mobile bodies. In D. Lyon (Ed.), Surveillance as social sorting : privacy, risk, and digital discrimination (pp. 13-30). London ; New York: Routledge.
Tene, Omer. (2013). חוק המאגר הביומטרי: סיכונים והזדמנויות. המשפט, יז(2), 421-467.
Klinger, Jonathan. (2007). צחוק נתוני תשקורת. Retrieved from http://2jk.org/praxis/?p&eq;1111
Klinger, Jonathan. (2010). חוק נתוני תקשורת, המאגר הביומטרי והמאבק בפשיעה. Retrieved from http://2jk.org/praxis/?p&eq;2659

Zarsky, Tal Z. (2002). Mine your own business: making the case for the implications of the data mining of personal information in the forum of public opinion. Yale JL & Tech., 5, 1.

Livingstone, Sonia. (2008). Taking risky opportunities in youthful content creation: teenagers' use of social networking sites for intimacy, privacy and self-expression. New Media & Society, 10(3), 393.

boyd, danah, & Marwick, Alice. (2011). Social Privacy in Networked Publics: Teens’ Attitudes, Practices, and Strategies. Paper presented at the A Decade in Internet Time: Symposium on the Dynamics of the Internet and Society, Oxford Internet Institute. יפורסם בהמשך

חומר לקריאה נוספת:
Student presentations:
רפרט


בירנהק, מיכאל. (2010). מרחב פרטי. בר אילן, נבו.
פרק א', עמודים 37-55

Gilman, Michele Estrin. (2012). The Class Differential in Privacy Law. Brooklyn Law Review, 77(4), 1389-1445.

Acquisti, Alessandro, & Grossklags, Jens. (2005). Privacy and rationality in individual decision making. Security & Privacy, IEEE, 3(1), 26-33. + רקע

Stutzman, Fred, Gross, Ralph, & Acquisti, Alessandro. (2013). Silent Listeners: The Evolution of Privacy and Disclosure on Facebook. Journal of Privacy and Confidentiality, 4(2), 7-41.

Lyon, David. (2003a). Introduction. In D. Lyon (Ed.), Surveillance as social sorting : privacy, risk, and digital discrimination (pp. 1-9). London ; New York: Routledge.
Lyon, David. (2003b). Surveillance as social sorting: Computer codes and mobile bodies. In D. Lyon (Ed.), Surveillance as social sorting : privacy, risk, and digital discrimination (pp. 13-30). London ; New York: Routledge.

Richards, Neil M. (2013). The dangers of surveillance. Harvard Law Review, 126(7), 1934-1965.

boyd, danah. (2007). Why Youth ♥ Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life. In D. Buckingham (Ed.), Youth, Identity and Digital Media (pp. 119-142). Cambridge: The MIT Press.

Naftali, Orna. (2010). Caged golden canaries: Childhood, privacy and subjectivity in contemporary urban China. Childhood, 17(3), 297-311. doi: 10.1177/0907568209345612


Extra and very useful reading:
Altman, Irwin. (1976). Privacy: A Conceptual Analysis. Environment and Behavior, 8(1), 7-29. doi: Doi 10.1177/001391657600800102
Cohen, Julie E. (2013). What privacy is for. Harvard Law Review, 126(7), 1904-1933.
DeCew, Judith Wagner. (2012). Privacy. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Lessig, Lawrence. (2006). Code: Version 2.0. New York: Basic Books.
Moore, Adam D. (2008). Defining Privacy. Journal of Social Philosophy, 39(3), 411-428. doi: Doi 10.1111/J.1467-9833.2008.00433.X
Rykwert, Joseph. (2001). Privacy in Antiquity. Social Research, 68(1), 29-40.
Solove, Daniel J. (2002). Conceptualizing privacy. California Law Review, 1087-1155.
Westin, Alan F. (1967). Privacy and Freedom. New York: Atheneum.

John, Leslie K, Acquisti, Alessandro, & Loewenstein, George. (2011). Strangers on a plane: context-dependent willingness to divulge sensitive information. Journal of consumer research, 37(5), 858-873.
Acquisti, Alessandro. (2013, 30/3/2013). Letting Down Our Guard With Web Privacy, The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com/2013/03/31/technology/web-privacy-and-how-consumers-let-down-their-guard.html
Laura Brandimarte, Alessandro Acquisti & George Loewenstein, Misplaced Confidences: Privacy and the Control Paradox, (Sept. 2010) (unpublished manuscript), available at http://www.futureofprivacy.org/wp-content/uploads/2010/09/Misplaced-Confidences-acquisti-FPF.pdf.Marwick, A. E., Murgia-Diaz, D., & Palfrey Jr., J. G. (2010). Youth, Privacy and Reputation (Literature Review): The Berkman Center for Internet & Society.
Marx, Gary, & Steeves, Valerie. (2010). From the Beginning: Children as Subjects and Agents of Surveillance. Surveillance & Society, 7(3/4), 192-230.
Shmueli, Benjamin, & Blecher-Prigat, Ayelet. (2011). Privacy for Children. Columbia Human Rights Law Review, 42.
Steeves, Valerie, & Jones, Owain. (2010). Editorial: Surveillance, Children and Childhood. Surveillance & Society, 7(3/4), 187-191.
Herring, Susan C. (2007). Questioning the Generational Divide: Technological Exoticism and Adult Constructions of Online Youth Identity. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning, -, 71-92. doi: doi:10.1162/dmal.9780262524834.071


Solove, Daniel J. (2007). 'I've Got Nothing to Hide'and Other Misunderstandings of Privacy. San Diego law review, 44, 745-772.
Stalder, Felix, & Lyon, David. (2003). Electronic identity cards and social classification. In D. Lyon (Ed.), Surveillance as social sorting : privacy, risk, and digital discrimination (pp. 77-93). London ; New York: Routledge.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
סטודנטים אשר יכבתו עבודה סמינריונית יציגו את נושא העבודה שלהם בפני הכיתה ויגישו את תוכנית המחקר בכתב.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה