לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מ'ואלס עם באשיר' עד 'פוקסטרוט': הקולנוע הישראלי החדש - 50904
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 05-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' רעיה מורג

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: raya.morag@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שלישי, 1600-1700

מורי הקורס:
פרופ רעיה מורג

תאור כללי של הקורס:
הקורס ידון בקולנוע שנוצר בעשור שבין "ואלס עם באשיר" (2008) לבין "פוקסטרוט" (2018). בין הנושאים המרכזים שיידונו: אנימציה דוקומנטרית, צנזורה והקולנוע החדש, איך מוגדר "קולנוע פוליטי"?, וידויים קולנועיים של חיילים ושל חיילות על תקופת שירותם הצבאי ומשמעותם הזהותית והמגדרית, השינוי באופי המלחמה במאה ה-21. נושאים אלה יודגמו על ידי ניתוח יצירות עלילתיות ודוקומנטריות בולטות. כן יידונו יצירות ספרות דוקומנטריות.

מטרות הקורס:
היכרות עם הקולנוע הישראלי העכשווי והפרדיגמות התיאורטיות הבולטות בתחום.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה סטודנטים יהיו מסוגלים לנתח סרט ישראלי עכשווי באופן עצמאי, תוך דיון בסוגיות האתיות הבוערות המוצגות בו ובמודלים התיאורטיים הרלבנטיים.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: ניתוח סרטים, דיון בביבליוגרפיה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מערך השיעורים

1. 15.3.21 מבוא
2. 22.3.21 קולנוע ישראלי:
הכובש הרדוף: וואלס עם באשיר - ארי פולמן [2008]
3. 5.4.21 המשך
4. 12.4.21 : וואלס עם באשיר. דיון: חיות נעם - גנבת השואה שלי [2009]
5. 19.4.21 וידויים של חיילות: לראות אם אני מחייכת - תמר ירום [2007]
6. 26.4.21 המשך
7. 3.5.21 מקלט קולנועי לרוצח?: Z32 - אבי מוגרבי [2008]
8. 24.5.21 המשך דיון: פורר לירן רון - תסמונת המחסום [2003]
9. 31.5.21 היכרות קצרה עם הקולנוע הפלסטיני:
התערבות אלוהית - איליה סולימאן [2009]
10. 7.6.21 הקולנוע החדש: עניינים אישיים - מהא חאג' [2016]
11. 14.6.21 בסבך הטרור: הילדים של ארנה - ג'וליאנו מר חמיס ודניאל דניאל [2004]
12. 21.6.21 שנות האלפיים: פוקסטרוט - שמואל מעוז [2018]
13. 28.6.21 קרבת דם?: קרבת דם - נעה בן הגאי [2009], סיכום

חומר חובה לקריאה:
חומר קריאה נלווה:
1. מורג, רעיה. טראומת הכובש, הקולנוע, האינתיפאדה. תרגמה מאנגלית: מריאנה בר. תל אביב: רסלינג, 2017: 17-59, 287-296.
2. זרטל, עדית. "המעונים והקדושים: כינונה של מרטירולוגיה לאומית", זמנים 48, 1994: 26-45.
3. לה קפרה, דומיניק. "טראומה, היעדר, אבדן", לכתוב היסטוריה לכתוב טראומה. ירושלים: רסלינג יד ושם, 2006: 75-113.
4. גרץ, נורית וח'לייפי, ג'ורג'. נוף בערפל המרחב והזיכרון ההיסטורי בקולנוע הפלסטיני, תל אביב: ספרית אפקים עם עובד והאוניברסיטה הפתוחה, 2006: 7-68.
5. Morag, Raya. “'Roadblock' Films, 'Children's Resistance' Films and 'Blood Relations' Films: Israeli and Palestinian Documentary Post-Intifada II”, The Documentary Film Book ed. Brian Winston, London: BFI Palgrave McMillan, 2013: 237-246.
6. Morag, Raya. Editorial: “Radical Contextuality: Major Trends in Israeli Documentary Second Intifada Cinema,” Studies in Documentary Film 6.3 April 2013: 253-272.
7. זיו, אפי. "בין הכפפה להתנגדות: הדיאלקטיקה של מנגנוני הבושה", תיאוריה וביקורת 32, אביב, ירושלים: מכון ון ליר, 2008: 99-128.
8. פורר, לירן רון. תסמונת המחסום, תל אביב: גוונים, 2003: 3-4, 69-82, 84-94.
9. חיות, נעם. גנבת השואה שלי, רשימותיו של צעיר ישראלי, תל אביב: עם עובד, 2009: 15, 51- 63,
75-89, 166-224.


חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
חובות הקורס:

1. השתתפות פעילה. חובת קריאה לקראת הדיון בכיתה. לשיעורים 3 ו 7- חובת קריאת ספרות דוקומנטרית (פריטים מס' 7, 8). צפיית חובה - 8 סרטים. כל הסרטים נמצאים באתר הקורס.

2. הגשת הכנה לעבודה המסכמת: (20% מהציון הסופי) בתאריך 14.6.21- יש להגיש את שלד העבודה המסכמת. היקף התשובה לכל סעיף - עד עמוד אחד. סה"כ: עד 2 עמודים.
א. שמות הסרטים שבחרתם (במאי/ת, שנה, ארץ ההפקה), נושא העבודה, שאלת המחקר.
ב. רשימה ביבליוגרפיה של 4 פריטים. יש להסביר לפחות לגבי מחצית מהפריטים מדוע בחרתם בהם. כלומר, כיצד יתרמו לדעתכם לעבודה. כתבו את הפריט ומתחתיו בהיקף של עד 10 שורות הסבירו את התרומה המשוערת.
נא להגיש בכיתה, לפני תחילת השיעור. (פונט 12, רווח כפול.)

3. הגשת עבודה מסכמת (80% מהציון הסופי): ניתוח משווה של סרט ישראלי וסרט פלסטיני שלא נדונו בכיתה (יש לאשר את הבחירה איתי). קריאה ביבליוגרפית - לפחות 4 פריטים.
על העבודה לכלול פרקון בו תסבירו האם פרדיגמת טראומת הכובש כפי שהיא מתוארת בספרי (פריט מס' 1) רלבנטית לניתוח כל אחד מהסרטים שבחרתם. כדי לנמק תשובתכם, אין צורך להתייחס לכ"א מהמאפיינים אלא לפרדיגמה באופן עקרוני. בפרקון זה עליכם להדגים דבריכם כהשוואה לסרט שנלמד בכיתה.
היקף העבודה המסכמת –8-6 עמ' (לא כולל ביבליוגרפיה, פילמוגרפיה והערות). תאריך ההגשה: 4 שבועות מסיום הקורס -29.7.21, עד השעה 13:00, למזכירות המחלקה לתקשורת. יש לרשום את ההגשה.

הגשת עבודה סמינריונית:
שימו לב: על התלמידים שבחרו לכתוב עבודה סמינריונית להגיש אותה בנוסף לעבודה המסכמת.
ניתוח סרט ישראלי וסרט פלסטיני שלא נדונו בכיתה (יש לאשר את הבחירה איתי). קריאה ביבליוגרפית - לפחות 6 פריטים. חובה להתייחס לספרי כאחד הפריטים. היקף העבודה: 20-10 עמ' (לא כולל ביבליוגרפיה, פילמוגרפיה והערות). תאריך ההגשה: 30.9.21, עד השעה 13:00, למזכירות המחלקה לתקשורת. יש לרשום את ההגשה.

 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה