לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תרבות דיגיטלית ומדיה חדשים - 50888
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 30-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ליליאן בוקסמן-שבתאי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: lilly.boxman@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג' 11:00-12:00

מורי הקורס:
ד"ר ליליאן בוקסמן-שבתאי,
גב הדס שליסל

תאור כללי של הקורס:
הקורס יהווה סקירה ביקורתית והיסטורית של מושגים מרכזיים – ״מילות מפתח״ - הקשורים לטכנולוגיות תקשורת חדשות, ושל סוגיות שונות העולות מהופעתן של טכנולוגיות אלה. נדון בשאלות כגון: מה הם יחסי הגומלין בין מדיה "חדשים" למדיה "ישנים"? כיצד הם משפיעים על מושגים כמו זהות אישית וקולקטיבית, הוויה חברתית, יצירתיות, פעילות פוליטית, פרקטיקות מסחריות, כוח חברתי וכלכלי והפצת מידע בתוך תרבויות ובין תרבויות? בקורס נחקור גם את ייצוגן של הטכנולוגיות החדשות כתופעות אידיאולוגיות ותרבותיות.

מטרות הקורס:
עיון ביקורתי במגוון תחומי המחקר הקשורים לאופיים התקשורתיים של מדיה דיגיטליים והשלכותם החברתיות, התרבותיות והפוליטיות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להסביר את התיאוריות המרכזיות במגוון תחומים של חקר התקשורת בעידן הדיגיטלי.
לפתח רמה גבוהה של יכולת המשגה בשאלות תקשורתיות, חברתיות תרבותיות ופוליטיות שקשורות למדיה חדשים.
ליצור קריאה מעמיקה וביקורתית מנומקת של מאמרים תיאורטיים ומחקריים מתקדמים בתחום.
להשוות בין הוגים ואסכולות שונים ולפרש ולהעריך את נקודות הדמיון והניגודים העיקריים ביניהם.
לנתח תופעות תקשורתיות ותרבותיות לאור התיאוריות שנלמדו.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, תרגילים ומטלותרשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מבוא ומילת מפתח 1: דיגיטלי (digital)
2-3. מידע (information)
4-5. Remediation
6-7. ממשק (interface)
8-9. רשת (network)
10-11. פלטפורמה (platform)
12-13. נייד (mobile)

חומר חובה לקריאה:
שיעור 1. מבוא ומילת מפתח 1: דיגיטלי (digital)

Manovich, L. (2001) What is New Media? In The Language of New Media, Cambridge, Mass., MIT Press (18-55).


שיעורים 2-3. מידע (information)
טקסט
Gitelman, L. and Jackson, V. (2013) Introduction. In L. Gitelman (ed.) “Raw Data” is an Oxymoron. Cambridge, Mass. MIT Pres. 1-14.

Hallinan, B. and Striphas, T. (2015) Recommended for you: The Netflix Prize and the production of algorithmic culture. New Media & Society 18(1): 117–137.


שיעורים 4-5. Remediation
טקסט
Bolter, J. D. and Grusin, R. (1999) Immediacy, Hypermediacy and Remediation. In Remediation: Understanding New Media. Cambridge, Mass.: MIT Press. 20-52.

Peters, J. P. (2015) Understanding Media. In The Marvellous Clouds: Toward a Philosophy of Elemental Media. Chicago: Chicago University Press. 13-52.שיעורים 6-7. ממשק (interface)

טקסט
Turkle, S. (1997) A Tale of Two Aesthetics. In Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York, Phoenix: Touchstone (29-49).

De Souza e Silva, A. and Sutko, D. (2011) Theorizing Locative Technologies Through Philosophies of the Virtual. Communication Theory 21: 23-42.


שיעורים 8-9. רשת (network)

טקסט
Schwartz, O. (2011) Who moved my conversation? Instant messaging, intertextuality and new regimes of intimacy and truth. Media, Culture and Society 33(1): 71–87.

Aguiton. C. & Cardon, D. (2007) The Strength of Weak Cooperation: an Attempt to Understand the Meaning of Web 2.0. Communications & Strategies, 65: 51-65.
שיעורים 10-11. פלטפורמה (platform)

טקסט
Vaidhyanathan, S. (2011) The Googlization of Us: Universal Surveillance and Infrastructural Imperialism. Chapter 3 of The Googlization of Everything (And Why We Should Worry). Berkeley: University of California Press (82-114).

Gillespie, T. (2010) The Politics of Platforms. New Media & Society, 12: 347-364.

שיעורים 12-13. נייד (mobile)

טקסט
Farman, J. (2012) Introduction: The Pathways of Locative Media. In Mobile Interface Theory: Embodied Space and Locative Media. New York, NY: Routledge: 1-16.

Goggin, G. (2017) Disability and haptic mobile media. New Media & Society 19(10) 1563–1580.


שיעור 14. סיכום


חומר לקריאה נוספת:
שיעור 1. מבוא ומילת מפתח 1: דיגיטלי (digital)

קונטקסט
Williams, R. (1976) ‘Culture’ in Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. Oxford: Oxford University Press, 87-93.שיעורים 2-3. מידע (information)

צפייה:2001: A Space Odyssey (אודיסיאה בחלל).

קונטקסט
Beer, D. (2016) The Social Power of Algorithms. Information, Communication & Society 20(1): 1-13.

boyd and Crawford (2012) Critical Questions for Big Data: Provocations for a Cultural, Technological, and Scholarly Phenomenon. Information, Communication & Society 15 (5) 2012: 662–679.

Bucher, T. (2018) Introduction: Programmed Sociality. In If…Then: Algorithmic Power and Politics. Oxford: Oxford University Press.1-20.

Carlson, M. (2015) The Robotic Reporter. Digital Journalism 3(3) 416-431.

Castells, M. (2000) Chapter 1: The Information Technology Revolution. In The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I: The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell (28-76).

Kennedy, H., Hill, R.L., Aiello, G. and Allen, W. (2016) The work that visualisation conventions do. Information, Communication & Society, 19(6): 715-735.

Lyon, D. (1995) The Roots of the Information Society Idea. In N. Heap, R. Thomas, G. Eimon, R. Mason and H. Mackay (eds) Information Technology and Society: A Reader. London: Sage and Open University Press (54-73).

Nunberg, G. (1996) Farewell to the Information Age. In G. Nunberg (ed) The Future of the Book. Berkeley: University of California Press (103-136).

Robins, K. and Webster, F. (1999) The Long History of the Information Revolution. In Times of the Technoculture: From the Information Society to the Virtual Life. London: Routledge (89-110).

Turing, A. (1950) Computing Machinery and Intelligence, Mind: A Quarterly Review of Psychology and Philosophy 59(236): 433-460. Also in: N. Wardip-Fruin and N. Montfort (eds.) The New Media Reader. Cambridge, Mass. MIT Pres. 49-64.

Van Dijck, J. (2005) From shoebox to performative agent: the computer as personal memory machine. New Media & Society 7(3): 311–332.


שיעורים 4-5. Remediation

קונטקסט
Bartmanski, D. and Woodward, I. (2015) The vinyl: The analogue medium in the age of digital reproduction. Journal of Consumer Culture, 15 (1): 3-27.

Gitelman, L. (2006) Introduction: Media as Historical Subjects. In Always Already New: Media, History and the Data of Culture. Cambridge, Mass.: MIT Press. 1-22.

Hayles, N. K. (2004) Print Is Flat, Code Is Deep: The Importance of Media-Specific Analysis. Poetics Today 25(1): 67-90.

Livingstone, L. (2008) On the Mediation of Everything: ICA Presidential Address 2008. Journal of Communication 59: 1-18.

Manovich, L. (2013) Introduction. Software Takes Command. London, Bloomsbury: 4-51.

Mitchell, W.J.T. (2005) Addressing Media. In What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images. Chicago: University of Chicago Press. 201-221.

Nagy P. and Neff G. (2015) Imagined Affordance: Reconstructing a Keyword for Communication Theory. Social Media + Society. https://doi.org/10.1177/2056305115603385

Sofer, O. (2010) ‘Silent Orality’: Toward a Conceptualization of the Digital Oral Features in CMC and SMS Texts. Communication Theory 20: 387-404.

Sterne, J. (2006) The mp3 as cultural artifact. New Media and Society 8(5): 825–842.


שיעורים 6-7. ממשק (interface)

צפייה: Black Mirror (מראה שחורה), עונה 1 פרק 3, The Entire History of You.

קונטקסט
Dourish, P. (2004) A History of Interaction. In Where the Action Is: The Foundations of Embodied Interaction. Cambridge, Mass.: MIT Press. 1-23.

Engell, L. (2013) The tactile and the index: From the remote control to the hand-held computer, some speculative reflections on the bodies of the will. NECSUS 2(2): 323–336.

Frosh, P. (2018) The Mouse, the Screen and the Holocaust Witness: Interface Aesthetics and Moral Response’, New Media & Society, 20(1): 351 - 368

Hayles, N. K. (1999) Toward Embodied Virtuality. Chapter 1 in How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, Chicago: University of Chicago Press (1-24).

Kirschenbaum, M. (2008) Introduction: Awareness of the Mechanism. In Mechanisms: New Media and the Forensic Imagination. Cambridge, Mass.: MIT Press. 1-23.

Lammes, S. (2016) Digital mapping interfaces: From immutable mobiles to mutable images. New Media & Society, 19(7), 1019–1033.

Manovich, L. (2006) The Poetics of Augmented Space. Visual Communication 5(2): 219-240.

Ryan, M. L. (2001) Virtual Reality as Dream and as Technology. Chapter 2 in Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Baltimore: The Johns Hopkins University Press (48-74).שיעורים 8-9. רשת (network)

קונטקסט
Benkler, Y. (2006) Political Freedom Part 2: The Emergence of the Networked Public Sphere. Chapter 7 in The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. Yale University Press, New Haven (212-272).
Available for download as a PDF file from:
http://www.benkler.org/wealth_of_networks/index.php/Download_PDFs_of_the_book

Carr, C. T. and Hayes, R. A. (2015) Social Media: Defining, Developing, and Divining, Atlantic Journal of Communication 23(1): 46-65. DOI: 10.1080/15456870.2015.972282.

boyd, d. and Ellison, N. (2008) Social Networking Sites: Definition, History, Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication 13: 210-230.

Baym N. K. (2010) New Relationships, New Selves? Chapter 5 in Personal Connections in the Digital Age. London, Polity (99-121).

Belk, R. S. (2013) Extended Self in a Digital World. Journal of Consumer Research 40, 477-500.

Burgess, J. and Green J. (2009) The Entrepreneurial Vlogger: Participatory Culture Beyond the Professional-Amateur Divide. In Pelle Snickars and Patrick Vonderau (eds) The YouTube Reader. National Library of Sweden (89-107).

Deuze, M. (2006) Participation, Remediation, Bricolage: Considering Principal Components of a Digital Culture. The Information Society 22: 63-75.

Jenkins, H. (2004) The cultural logic of media convergence. International Journal of Cultural Studies 7(1): 33-43.

Marwick, A. (2015) Instafame: Luxury Selfies in the Attention Economy. Public Culture 27(1): 137-160.

Miller, D. et al (2016) Online and Offline Relationships. In How the World Changed Social Media. London: UCL Press, 100-114. Available free at: https://www.uclpress.co.uk/products/83038.

Miller, V. (2008) New Media, Networking and Phatic Culture, Convergence 14(4): 387-400.

Papacharissi, Z. (2015) Affective publics and structures of storytelling: sentiment, events and mediality, Information, Communication & Society, DOI: 10.1080/1369118X.2015.1109697

Slater, D. (2002) Social Relationships and Identity Online and Offline. In Lievrouw L. and Livingstone S. (Eds) Handbook of New Media: Social Shaping and Consequences of ICTs. London: Sage (533-546).

Song. F. W. (2010) Theorizing Web 2.0. Information, Communication & Society, 13:2, 249-275.

Wittel, A. (2001) Toward a Network Sociality. Theory, Culture & Society. 18(6): 51–76.


שיעורים 10-11. פלטפורמה (platform)

קונטקסט
Fisher, E. and Mehozay, Y. (2018) How algorithms see their audience: media epistemes and the changing conception of the individual. Media, Culture & Society 41(8), 1176–1191.

Helmond A (2015) The platformization of the web: Making web data platform ready. Social Media + Society, 1(2).

Kim, J. (2012) The institutionalization of YouTube: From user-generated content to professionally generated content. Media, Culture & Society 34(1) 53–67.

Boxman-Shabtai, L. (2019) The practice of parodying: YouTube as a hybrid field of cultural production. Media, Culture, & Society 41(4), 3-20

Lawrence, E., Sides, J. and Farrell, H. (2010) Self-Segregation or Deliberation? Blog Readership, Participation, and Polarization in American Politics. Perspectives on Politics 8(1): 141-157.

McChesney, R. (2000) So Much for the Magic of Technology and the Free Market: The World Wide Web and the Corporate Media System, in Andrew Herman and Thomas Swiss (eds) The World Wide Web and Contemporary Cultural Theory. London: Routledge.

Terranova, T. (2000) Free Labour: Producing Culture for the Digital Economy. Social Text 63, 18(2): 33-58.

Tsatsou, P. (2011) Digital divides revisited: what is new about divides and their research? Media, Culture & Society 33(2): 317–331.

Van Dijck (2014) Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology. Surveillance & Society 12(2): 197-208.


שיעורים 12-13. נייד (mobile)

קונטקסט
Garcıa-Montes, J. M., Caballero-Munoz, D. and Perez-Alvarez, M. (2006) Changes in the self resulting from the use of mobile phones. Media, Culture & Society 28(1): 67–82.

Hjorth, L. and Pink, S. (2014) New visualities and the digital wayfarer: Reconceptualizing camera phone photography and locative media. Mobile Media & Communication 2(1): 40–57.

Lapenta, F. (2011) Geomedia: on location-based media, the changing status of collective image production and the emergence of social navigation systems. Visual Studies 26(1): 14-24.

Lüders, M. (2008) Conceptualizing Personal Media, New Media and Society 10(5): 683-702.

Packer, J. and Oswald, K. F. (2010) From Windscreen to Widescreen: Screening Technologies and Mobile Communication. The Communication Review 13: 309–339.

Rule, J. B. (2001) From Mass Society to Perpetual Contact: Models of Communication Technologies in Social Context. In J. E. Katz and M. A. Aakhus (eds.) Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance. Cambridge: Cambridge University Press (242-254).

Verhoeff, N. and Cooley, H. R. (2014) The Navigational Gesture: Traces and Tracings at the Mobile Touchscreen Interface. Necsus 3 (1): 111–128.


שיעור 14. סיכום


הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 5 %
הגשת עבודה 60 %
הגשת תרגילים 25 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 10 %
הנחיית דיון

מידע נוסף / הערות:
הביבליוגרפיה הסופית היא הגרסה המופצת באתר המודל של הקורס.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה