לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תאוריות בתקשורת ותרבות א': היסטוריה, פרשנות וביקורת - 50500
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 01-03-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): עמית פינצ׳בסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: amitpi@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג', 14:00 – 13:00 , חדר 5417

מורי הקורס:
פרופ עמית פינצבסקי,
גב נועה שקרג'י

תאור כללי של הקורס:
סקירה ביקורתית של אסכולות וזרמים עיקריים בחקר התקשורת והתרבות מהמאה ה-19 ועד לשלהי המאה ה-20.

מטרות הקורס:
עיון ביקורתי בתפיסות התיאורטיות בחקר התקשורת והתרבות העכשווית, באמצעות סקירת רוחב של מסורות מחקר מרכזיות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר, לזהות ולנתח גישות בחקר התקשורת

לערוך דיון ביקורתי בתיאוריה באופן השוואתי ותוך שימוש במושגי מפתח

לנתח את ההקשר ההיסטורי של תיאוריות תוך דגש על מושדי מפתח

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: שיעור + תרגיל

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. שיעור: תקשורת במבט היסטוריוגראפי (11.3)
תרגיל: מה עושים עם תיאוריה? למה זה טוב?
טקסט
Peters, J. D. (2008). Communication: History of the Idea. In W. Donsbach (Ed.), International Encyclopedia of Communication (pp. 689-693). Oxford: Blackwell.

קונטקסט
Robert T. Craig, "Communication Theory as a Field" Communication Theory 9 (2)
(1999): 119-161.

העשרה
Dominick LaCapra, Rethinking Intellectual History: Texts, Context, Language (Ithaca: Cornell, 1983), 23-71.
2. שיעור: תקשורת והאורגניזם החברתי (18.3)
תרגיל: המון וציבור
טקסט
Gabriel Tarde "The Public and the Crowd" in On Communication and Social Influence (Chicago: Chicago U P, 1969/1901), pp. 277- 294

Gustave Le Bon, “Book I: The Mind of Crowds,” The Crowd: A Study of the Popular Mind (New York: Viking, 1895/1960), pp. 23-34
קונטקסט
Armand Mattelart, Ch. 3 & 4 in The Invention of Communication, trans. S. Emanuel (Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1996)

העשרה
Claude Henry de Saint-Simon, "Essay on the Science of Man" in Social Organization, the Science of Man and Other Writings (New York: Harper, 1964), pp. 21-27

Herbert Spencer, Ch. 7 "The Regulating System" in The Evolution of Society (Chicago: Chicago U P, 1967), pp. 32-47.

3. שיעור: אסכולת שיקאגו (25.3)
תרגיל: תקשורת ודמוקרטיה
טקסט
John Dewey, Ch. 1 in Democracy and Education (New York: The Free Press, 1916/1966). Available online:
https://www.gutenberg.org/files/852/852-h/852-h.htm#link2HCH0001
ניתן לקרוא פריט זה גם בתרגום לעברית: דיואי, ג'. (1960). דמוקרטיה וחינוך: מבוא לפילוסופיה של החינוך. פרק 1 (עמ' 3-21). ירושלים: מוסד ביאליק.

Charles Horton Cooley, Ch. 8 in Social Organization (Glencoe: The Free Press, 1909/1956), pp. 80-90.
קונטקסט
John Durham Peters, "Satan or Savior: Mass Communication in Progressive Thought" Critical Studies in Mass Communication 6 (1989): 247-263.

העשרה
Walter Lippmann, Ch. 27 in Public Opinion (New York, Harcourt, Brace and Co, 1922). Available online: http://xroads.virginia.edu/~Hyper/Lippman/ch27.html

John Dewey, Ch. 5 in The Public and Its Problems (New York: Henry Holt, 1927)

Robert Park, “The Natural History of Newspaper,” The American Journal of Sociology 29 (3) (1927): 273-289.

Daniel Czitrom, Ch.4 in Media and the American Mind (Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1982).
4. שיעור: השפעה תעמולה וחברת ההמונים (1.4)
תרגיל: תעמולה
טקסט
Edward Bernays, Ch 2. in Propaganda (New York: Horace Liveright, 1928)
Available online: http://www.historyisaweapon.com/defcon1/bernprop.html#SECTION2
C. Wright Mills, Ch. 13 in The Power Elite (New York: Oxford U P, 1956), pp. 298-324.

קונטקסט
J. Michael Sproule, "Propaganda Studies in American Social Science: The Rise and Fall of the Critical Paradigm" Quarterly Journal of Speech 73 (1987): 60-78

העשרה
Harold D. Lasswell, "The Structure and Function of Communication in Society" in The Communication of Ideas, ed. L. Bryson (New York: Ins. for Religious and Social Studies, 1948), 37-51.

Carl I. Hovland, "Social Communication", Proceeding of the American Philosophical Society 92(5) (1948): 371-375

5. שיעור: אסכולת קולומביה (8.4)
תרגיל: השפעה
טקסט
Paul F. Lazarsfeld and Robert K. Merton, "Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social Action" in The Communication of Ideas, ed. L. Bryson (New York: Ins. for Religious and Social Studies, 1948).

Paul F. Lazarsfled, "Administrative and Critical Communication Research" in Mass Communication and American Thought J. D. Peters & P Simonson, eds. (Lanham: Roman and Littelfield, 1941/2004), pp.166-173.

קונטקסט
Daniel Czitrom, Ch.5 in Media and the American Mind (Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1982).
העשרה
Peter Simonson and Gabriel Weiman, "Critical Research at Columbia: Lazarsfeld's and Merton's 'Mass Communication, Popular Taster and Organized Social Action" in Canonic Texts in Media Research, E. Katz, J. D. Peters, T. Liebes and A. Orloff eds., (London: Polity, 2002), 12-38.

אליהוא כ"ץ, "הזרימה הדו-שלבית של התקשורת: דיווח מעודכן על השערה" בתוך דן כספי ע' תקשורת המונים – מקראה (תל אביב: אונ' הפתוחה, 1957/1995), 93-108.

Tod Gitlin, "Media Sociology: The Dominant Paradigm," Theory and Society 6(2) (1978): 205-253.
6. שיעור: אסכולת פרנקפורט (15.4)
תרגיל: שעתוק
טקסט
וולטר בנימין, "יצירת האומנות בעידן השעתוק הטכני" בתוך מבחר כתבים: כרך ב' הרהורים (תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1996), 156-176.

תיאודור אדורנו ומקס הורקהיימר, "תעשיית התרבות: נאורות כהונאת המונים" בתוך מ. מי-דן וא. יסעור ע', אסכולת פרנקפורט – מבחר(תל אביב: ספריית פועלים, 1944/1993), עמ' 158-197.

קונטקסט
David Morrison, "Kultur & Culture: The Case of Theodor Adorno and Paul F. Lazarsfeld" Social Research 45(2) (1978): 331-355
העשרה
Martin Jay, Ch 6. in The Dialectical Imagination (New York: Little Brown, 1973)

אריאלה אזולאי, היה היה פעם: צילום בעקבות ולטר בנימין (רמת גן: בר-אילן, תשס"ו), ע"ע 46-66.


***22.4 – חופשת פסח


7. שיעור:סטרוקטורליזם וסמיוטיקה (29.4)
תרגיל: סימן
הגשת מטלת אמצע בקורס
טקסט
רולאן בארת, מיתולוגיות (תל אביב: בבל, 1999), עמ' 170-178, 187-189, 198-200, 235-276.

קונטקסט
פרדינן דה סוסיר, קורס בבלשנות כללית (תל אביב: רסלינג, 2005), עמ' 44-55, 117-123, 134-147

העשרה
ג'ון סטורוק, סטרוקטורליזם (תל אביב: רסלינג, 2008), פרקים 1,3.

Roman Jakonson, "Closing Statement: Linguistics and Poetics" in Style in Language, ed. T. Sebeok (Cambridge: MIT Press, 1960), pp. 398-429.

Umberto Eco, Ch 1. in A Theory of Semiotics (Bloomington: Indiana U P, 1979).

8. שיעור: תיאורית מידע וקיברנטיקה (6.5)
תרגיל: מידע
טקסט
Norbert Wiener, "Cybernetics" in Communication and Culture (1948), pp. 25-35

Warren Weaver, "The Mathematics of Communication" in Communication and Culture, ed. A. G. Smith (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1949/1966), pp. 15-24.

קונטקסט
Gregory Bateson, et al., "Toward a Theory of Schizophrenia" in Steps to Ecology of Mind (San Francisco: Chandler Pub. Company, 1956/1972), pp. 201-227.

העשרה
N. Katherine Hayles, "Cybernetics" in Critical Terms for Media Studies, eds. W. J. T. Mitchell and M. B. N. Hansen (Chicago: Chicago UP, 2010), pp. 145-156.

Jürgen Ruesch and Gregory Bateson, Ch. 11 in Communication: The Social Matrix of Psychology (New York: Norton, 1951), pp. 273-289.

Bernard Dionysius Geoghagen, “The Family as Machine: Film, Infrastructure, and Cybernetic Kinship,” Grey Room 66 (2017): 70-101.


9. שיעור: אסכולת טורונטו -- איניס ומקלוהן (13.5)
תרגיל: מדיום
טקסט
Harold A. Innis, The Bias of Communication (Toronto: Toronto U P, 1951/1973), pp. 33-50.

Marshall McLuhan, "Playboy Interview" in Essential McLuhan (New York: Basic Books, 1969/1995), pp. 233-269.
קונטקסט
William J. Buxton, "The Rise of McLuhanism, The Loss of Innis-sense:
Rethinking the Origins of the Toronto School of Communication" Canadian Journal of Communication 37(2012): 577-593.
העשרה
Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (New York: McGraw-Hill, 1966), Ch. 1-5.
ניתן לקרוא פריט זה גם בתרגום לעברית:
מקלוהן, מ. (2003). להבין את המדיה: שלוחות האדם. תל אביב: בבל (פרקים 1-5).

Menahem Blondheim, "Harold Adams Innis and his Bias of Communication.” in Canonic Texts in Communication Research, eds. Elihu Katz, John D. Peters, Tamar Liebes, and Avril Orloff (London: Polity Press, 2002), pp. 156-190.

Arthur Kroker, Technology and the Canadian Mind (Montreal: New World Perspectives, 1985), Ch. 3, 4.
10. מאטריות של מדיה (20.5)
תרגיל: זמינויות (affordances)
טקסט
Ian Hutchby, Conversation and Technology: From the Telephone to the Internet. (Cambridge: Polity Press, 2001), pp. 13-33.
Friedrich Kittler, Optical Media. (Cambridge: Polity Press, 2010), pp. 29-46.
קונטקסט
Bruno Latour, “Mixing Humans and Nonhumans Together: The Sociology of a Door Closer. Social Problems, 35(3) (1992): 298-310.
העשרה
Nicholas Gane, “Radical Post-Humanism: Friedrich Kittler and the Primacy of Technology,” Theory, Culture and Society, 22(3) (2005): 25-41.

Peter Nagy and Gina Neff, “Imagined Affordance: Reconstructing a Keyword for Communication Theory,” Social Media and Society, 1(2) (2015): 1-9.

*** 27.5 - לא יתקיימו השיעור והתרגול (ICA)

*** 3.6 - יום הסטודנט

11. שיעור: תקשורת והיומיום (10.6)
תרגיל: פרשנות וחתרנות

טקסט
מישל דה סרטו, "המצאת היומיום" תיאוריה וביקורת 10 (קיץ 1997): 15-24.

Ervin Goffman, "Introduction" in The Presentation of Self in Everyday Life (New York: Anchor Books, 1959), pp. 1-16.
קונטקסט

Zygmunt Bauman, "From Schutz to Ethnomethodology" in Hermeneutics and Social Sciences: Approaches to Understanding (London: Routledge, 2010, 1978), pp. 117-132.
העשרה
Anthony Giddens, "Goffman as a Systematic Social Theorist" in Ervin Goffman: Exploring the Interaction Order (Cambridge: Polity Press, 1988), pp. 250-279.

Harold Garfinkel, "Introduction" in Studies in Ethnomethodology (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1967), pp. 1-34.

Michel De Certeau, “Reading as Poaching” in The Practice of Everyday Life (Berkeley and Los Angeles: U of California Press, 1988), pp. 165-176.
12. שיעור: אסכולת ברמינגהם ולימודי תרבות בריטיים (17.6)
תרגיל: ביקורת מלמטה
טקסט
Stuart Hall, "Encoding/Decoding" in Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies 1972-79. S. Hall et al eds. (London: Hutchinson in association with the Centre for Contemporary Cultural Studies Univ. of Birmingham, 1972/1980), pp. 128-138.
תרגום לעברית: "הצפנה, פענוח" בתוך תקשורת כתרבות, כרך, ב' ליבס, ת. וטלמון, מ. (תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2003),ע"ע 390-401.

Raymond Williams, Marxism and Literature (New York: Oxford, 1977), Part II Chaps. 1, 4, 6, 9.

קונטקסט

Hanno Hardt, Ch. 5 in Critical Communication Studies: Communication, History & Theory in America (New York: Routledge, 1992), pp 173-216.

העשרה
Stuart Hall, "Culture, the Media, and the 'Ideological Effect'" in Mass Communication and Society. J Curran et. al. eds (London: Open U Press, 1977), pp. 315-348.

Raymond Williams, "Conclusion" in Culture & Society 1780-1950 (New York: Harper Row, 1958), pp. 295-338.

James Carey, "A Cultural Approach to Communication as Culture" in Communication as Culture (New York: Routledge, 1988/1975), pp. 13-36.


13. שיעור: תקשורת ואתיקה -- לוינס והברמס (24.6)
תרגיל: מרחב ציבורי
טקסט
Habermas, J. (2006). Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical research. Communication theory, 16(4), 411-426.‏

עמנואל לוינס, אתיקה והאינסופי (ירושלים: מאגנס, 1996), פ' 4, 7, 8.

קונטקסט

Amit Pinchevski, “Contact and Interruption: Emmanuel Levinas on Communication” in Philosophical Profiles in the Theory of Communication, ed. J. Hannan (New York: Peter Lang, 2012), pp. 343-366.

John Durham Peters, “Distrust of Representation: Habermas on the Public Sphere,” Media, Culture and Society 15 (1993): 541-571.
העשרה
Nancy Fraser “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy,” in C. Calhoun (ed.) Habermas and the Public Sphere. (Cambridge, MA: MIT Press, 1993) pp. 109–142.
David M. Rasmussen, Reading Habermas (Cambridge: Blackwell, 1990), Ch. 2.

Roger Silverstone, "Proper Distance: Towards an Ethics for Cyberspace" available online: http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/silverstone05.pdf


חומר חובה לקריאה:
ראו למעלה

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 60 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 10 %
דיון מקוון

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה