לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סטטיסטיקה לתלמידי תקשורת - 50270
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-10-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ערן אמסלם

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: tsfira.grebelsky@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: מטרה מרכזית בתהליכי תקשורת רבים היא לשכנע: חברה מסחרית שמוכרת מוצר, פוליטיקאית שמעוניינת שנצביע לה, בן/בת הזוג שרוצים להפנות את תשומת לבנו לדבר מה – כולם עוסקים באופן פעיל במאמצי שכנוע. קורס זה סוקר את תחום המחקר הוותיק, העשיר והמגוון שנקרא שכנוע. בקורס
נאפיין את תהליך השכנוע על היבטיו ומרכיביו השונים ונבחן את הדרכים האפקטיביות )והלא אפקטיביות( להשפעה על עמדותיהם והתנהגותם של אנשים. השיעורים יתמקדו במגוון היבטים תיאורטיים ומעשיים שקשורים לשכנוע וילוו בדוגמאות ממגוון הקשרים, כולל הפוליטי, הבין-אישי, הפרסומי והחדשותי.

מורי הקורס:
ד"ר ערן אמסלם,
גב שרון קורן,
מר אביטל צליק

תאור כללי של הקורס:
הקורס ״סטטיסטיקה לתלמידי תקשורת״ הוא קורס בסיסי בסטטיסטיקה העוסק בסטטיסטיקה תיאורית ובהסקה סטטיסטית.

מטרות הקורס:
1. הקניית כלים לקריאה ופירוש של מידע סטטיסטי בצורה נבונה וביקורתית.
2. הקניית היכולת לבחור מבחן סטטיסטי מתאים וליישם אותו על מנת לבדוק השערת מחקר.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. להציג, לפרש ולנתח נתונים מספריים.
2. לבחור מבחן סטטיסטי המתאים לשאלת מחקר מהותית ולהוציא את המבחן לפועל.
3. לקרוא באופן ביקורתי מידע סטטיסטי המופיע במחקרים מדעיים, באמצעי התקשורת ובמקום העבודה.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הקורס כולל הרצאה ותרגיל. שיטת ההוראה מבוססת על הצגת סוגיות סטטיסטיות במהלך השיעור ויישומן במהלך התרגיל, כולל יישומי מחשב על תוכנת אקסל.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שיעור 1: מבוא לסטטיסטיקה
שיעור 2: משתנים והתפלגויות
שיעור 3: מדדי נטייה מרכזית
שיעור 4: מדדי פיזור
שיעור 5: ההתפלגות הנורמלית
שיעור 6: התפלגות דגימה
שיעור 7: אמידה
שיעור 8: בדיקת השערות
שיעור 9: מבחן T
שיעור 10: טבלה דו-משתנית ומבחן חי בריבוע
שיעור 11: מתאם סטטיסטי
שיעורים 13-12: רגרסיה ליניארית
שיעור 14: הצגה גרפית של נתונים

חומר חובה לקריאה:
פרנקפורט-נחמיאס, ח., ולאון-גררון, א. (2014). סטטיסטיקה חברתית לחברה מגוונת. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

חומר לקריאה נוספת:
איזנבך, ת. (2003). סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים. ירושלים: אקדמון.
וייסברוד, ד. ופקטור, ר. (2019). סטטיסטיקה יישומית למדעי החברה ולמשפטים. תל-אביב: נבו.
Imai, K. (2018). Quantitative social science: An introduction. Princeton: Princeton University Press.
Yakir, B. (2011). Introduction to statistical thinking. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem. Available at https://eleuven.github.io/statthink/

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 60 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 40 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הסטודנטים יידרשו להגיש ארבע מטלות במהלך הסמסטר, כל אחת במשקל 10% מהציון הסופי. בסוף הסמסטר תערך בחינה שמשקלה 60% מהציון הסופי בקורס.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה