לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עקרונות השכנוע הפוליטי - 50134
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-02-2022
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד״ר ערן אמסלם

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: eran.amsalem@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שלישי, 10:00-9:00, חדר 5408

מורי הקורס:
ד"ר ערן אמסלם

תאור כללי של הקורס:
מדוע אנשים מצביעים למועמדים פוליטיים מסוימים ולא לאחרים? למה תכניות מדיניות מסוימות מתקבלות, בעוד שאחרות נדחות על הסף? ואיך זה שאמצעי תקשורת ועיתונאים מסוימים מצליחים לעצב את דעת הקהל הרבה יותר מאחרים? בבסיס ההשפעות הללו (ורבות אחרות) עומדים תהליכי שכנוע. הקורס ידון במגוון גורמים המנבאים שכנוע פוליטי ויבחן כיצד עקרונות השכנוע באים לידי ביטוי במגוון רחב של הקשרים פוליטיים.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לתאר את הגורמים המרכזיים המנבאים שכנוע פוליטי ולנתח באמצעותם אירועים פוליטיים עכשוויים.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס: בכל שיעור נתמקד בסוגיה אחת הקשורה לשכנוע פוליטי. כל שיעור ייפתח בהרצאה קצרה בה אציג את הנושא של אותו שיעור בהקשר רחב. לאחר מכן, סטודנטית אחת תציג את מאמר החובה של אותו שבוע ותוביל דיון כיתתי בהתבסס על ממצאי ומסקנות ה
אותו מאמר. לבסוף, נסכם את המסקנות והלקחים העיקריים העולים מחומרי הקריאה ומהדיון הכיתתי בנוגע לקשיים וההזדמנויות העומדים בפני אלו המנסים לשכנע בהקשרים פוליטיים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא לשכנוע פוליטי

הבסיס הקבוצתי של עמדות פוליטיות

ערכי קהל היעד

אמינות מקור

קמפיינים שליליים

מסרים עמומים

אפקט תגובה נגדית

מוטיבציה ושכנוע פוליטי

שכנוע פוליטי בין-אישי

עידוד הצבעה

חומר חובה לקריאה:
הבסיס הקבוצתי של עמדות פוליטיות
Barber, M., & Pope, J. C. (2019). Does party trump ideology? Disentangling party and ideology in America. American Political Science Review, 113(1), 38-54.

ערכי קהל היעד
Feinberg, M., & Willer, R. (2015). From gulf to bridge: When do moral arguments facilitate political influence? Personality and Social Psychology Bulletin, 41(12), 1665-1681.

אמינות מקור
Druckman, J. N. (2001). On the limits of framing effects: Who can frame? The Journal of Politics, 63(4), 1041-1066.

קמפיינים שליליים
Lau, R. R., Sigelman, L., & Rovner, I. B. (2007). The effects of negative political campaigns: A meta-analytic reassessment. The Journal of Politics, 69(4), 1176-1209.

מסרים עמומים
Milita, K., Simas, E. N., Ryan, J. B., & Krupnikov, Y. (2017). The effects of ambiguous rhetoric in congressional elections. Electoral Studies, 46, 48-63.

אפקט תגובה נגדית
Guess, A., & Coppock, A. (2020). Does counter-attitudinal information cause backlash? Results from three large survey experiments. British Journal of Political Science, 50(4), 1497-1515.

מוטיבציה ושכנוע פוליטי
Bayes, R., Druckman, J. N., Goods, A., & Molden, D. C. (2020). When and how different motives can drive motivated political reasoning. Political Psychology, 41(5), 1031-1052.

שכנוע פוליטי בין-אישי
Kalla, J. L., & Broockman, D. E. (2020). Reducing exclusionary attitudes through interpersonal conversation: Evidence from three field experiments. American Political Science Review, 114(2), 410-425.

עידוד הצבעה
Gerber, A. S., Green, D. P., & Larimer, C. W. (2008). Social pressure and voter turnout: Evidence from a large-scale field experiment. American Political Science Review, 102(1), 33-48.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה30 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 40 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 30 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הציון בקורס יתבסס על הגשה תגובה שבועית על חומרי הקריאה באתר הקורס (30% מהציון), הצגת מאמר חובה אחד והובלת דיון בנושא (30% מהציון) והגשת עבודה מסכמת בסוף הסמסטר (40% מהציון). העבודה המסכמת תכלול הצעת מחקר לניסוי מקורי בשכנוע פוליטי.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה