לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מי שולט באינטרנט? - 50056
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 20-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר דמיטרי אפשטיין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dima.e@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר דמיטרי אפשטיין

תאור כללי של הקורס:
אומנם נראה שהאינטרנט נמצאת בכל מקום, שהרשת אוטונומית ולא ניתנת לשליטה, אך בפועל היא נשלטת באמצעות שורה של שיטות והסדרים בתחומי הטכנולוגיה, הכלכלה והחוק. קורס זה עוסק במורכבות ובדינמיות של ממשל האינטרט. ראשית נקרא ונלמד על רעיונות בסיסיים אשר עוסקים בקשרים בין אינטרנט לחברה, הממדים הטכניים וההסדרתיים של הרשת, וכן בשאלות של כוח. שנית, נדון בשורה של סוגיות ממשל אינטרנט כגון הפער הדיגיטלי, פרטיות ואבטחת סייבר, חופש ביטוי וצנזורה, והיחס בין עליית הפלטפורמות וסוכנות אנושית. לסיכום, על מנת לסייע בכתיבת העבודות המסכמות, נדון על הקשר בין מחקר במדעי החברה ומדיניות ציבורית.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנטים יבינו כיצד ממשל האינטרנט מושפע מעיצוב, הסדרה ושימוש בטכנולוגיות המידע. הסטודנטים ידעו להבחין במקרים בהם מתקיימת פעילות בעלת השלכות מבניות על רשת האינטרנט, וכן לנתח בצורה ביקורתית את מקורות ההשפעה, מוקדי הכוח והשלכות של אותה פעילות על תהליכי תקשורת. הסטודנטים יפתחו כלים לתקשר ולבקר עמדות מדיניות בעזרת מחקר מדעי.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
יסודות:
- חברה, מידע ותקשורת
- טכנולוגיה בראיית ממשל אינטרנט
- מדיניות
- כוח

סוגיות (הרשימה לדוגמה, מקבץ הסוגיות יותאם להתפחויות בתחום):
– הפער הדיגיטלי
– פרטיות וביטחון
– חופש ביטוי וצנזורה
– עליית הפלטפורמות וסוכנות אנושית

הביטים פרקטיים:
- מחקר, מדיניות ותקשורת
- סדנת כתיבה
- הצגת רפרט

חומר חובה לקריאה:
יעודכן באתר המודל של הקורס

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 50 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה