לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מרושתים: מדיה חברתיים והשלכותיהם החברתיות, פוליטיות והתרבותיות - 50046
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 28-10-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תקשורת ועיתונאות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר נטע קליגלר וילנצ'יק

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: neta.kv@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר נטע קליגלר-וילנצ'יק

תאור כללי של הקורס:
מבין ההתפתחויות הטכנולוגיות בשנים האחרונות, אחד השינויים הבולטים ביותר בחיי היום-יום הוא השימוש ברשתות חברתיות. טוויטר, פייסבוק, לינקד'ין וווטסאפ – כולנו מבלים עמם זמן רב, אולם איך הם מעצבים את עולמנו האישיים, החברתיים, הכלכליים והפוליטים? הקורס יכלול סקירה תיאורטית של מדיה חברתיים, התפתחותם ההיסטורית, מאפייניהם, המוטיבציות להשתמש (או להימנע משימוש) בהם. נבחן את תפקידם של מדיה חברתיים במגוון תחומי החיים, כולל קשרים בין אישיים, חיים מקצועיים, השתתפות תרבותית, והשתתפות חברתית ופוליטית.מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיום הקורס, הסטודנטים יוכלו:
• לסקור את ההיסטוריה שהובילה לעליית הרשתות החברתיות שאנו מכירים כיום
• לנתח את מקומם של מדיה חברתיים בחיים האישיים, הפוליטיים והתרבותיים, מהפוטנציאל ועד האתגרים
• לנתח את מאפיינים של מדיה חברתיים שונים, המוטיבציות לשימוש ולהימנעות, והאסטרטגיות המורכבות להשגת היעדים
דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
סקירה תיאורטית של רשתות חברתיות
התפתחותן ההיסטורית
מאפייניהם
מוטיבציות להשתמש ולא להשתמש
מקומם של מדיה חברתיים בחיים האישיים, הפוליטיים והתרבותיים

חומר חובה לקריאה:
יפורסם בהמשך

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 60 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה