לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

דתות ותרבות בקוריאה - 46135
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 02-09-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי אסיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): אורי קפלן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: uri.kaplan1@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי שלישי 16:00-17:00

מורי הקורס:
ד"ר אורי קפלן

תאור כללי של הקורס:
עולם הדת בקוריאה הוא ייחודי ומסקרן. הוא כולל לא רק ייצוג מקומי של מסורות האזור—בודהיזם וקונפוציוניזם—אלא גם תנועה שמאנית נרחבת ודינמית, כתות ודתות-חדשות מגוונות, ואת הקהילה הנוצרית הפרוטסטנטית הגדולה והפעילה ביותר במזרח אסיה. בקורס זה נעקוב אחר ההיסטוריות והפילוסופיות של דתות קוריאה השונות, ונבחן את המפגשים שלהן, הן האחת עם השנייה, והן עם הכלכלה, הפוליטיקה, החינוך, ותרבות הפנאי בקוריאה של היום. במשך הסמסטר נדון בנושאים שונים ומשונים כגון תיירות במזרים בודהיסטים מבודדים, השפעות קונפוציאניות על הפוליטיקה הצפון קוריאנית, נטיות מיניות של שאמנים, ואהבת ישראל של הנצרות הקוריאנית.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

סטודנטים ילמדו להכיר את המסורות הדתיות השונות בקוריאה ולזהות תהליכים אוניברסליים של שינוי והמצאת מסורת. כמו כן הם יתרגלו ניתוח סוגיות וטיעונים היסטוריים ואנתרופולוגיים, איתור אינפורמציה מחקרית, והצגתה בכתב ובעל פה.

דרישות נוכחות (%):
נוכחות חובה (80%)

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שיעור 1. הקדמה: המפה הדתית בקוריאה.

שיעור 2. קונפוציוניזם בהיסטוריה הקוריאנית:
חומר קריאה:
Martina Deuchler, The Confucian Transformation of Korea, pp. 3-28.

שיעור 3. קונפוציוניזם , כלכלה ופוליטיקה בקוריאה:
חומר קריאה:
Kim Dae Jung, “Is Culture Destiny? The Myth of Asia's Anti-Democratic Values,” pp.189-194.
Chong-Min Park and Doh Chull Shin, “Do Asian Values Deter Popular Support for Democracy in South Korea?” pp. 341-361.

שיעור 4. קונפוציוניזם ותרבות עכשווית בקוריאה:
חומר קריאה:
Donald Baker, “The Transformation of Confucianism in Contemporary Korea: How It Has Lost Most of Its Metaphysical Underpinnings and Survives Today Primarily as Ethical Rhetoric and Heritage Rituals,” pp. 107-117.
Uri Kaplan, “The Present-day Korean Confucian Primer: Annotated Translation of the Four-Character Elementary Learning (Saja sohak, 四字小學).” pp. 239-253.

שיעור 5. בודהיזם בהיסטוריה הקוריאנית:
חומר קריאה:
Hwansoo Kim, “Buddhism during the Chosŏn Dynasty (1392–1910): A
Collective Trauma?” Journal of Korean Studies 22.1 (2017): 101-142.


שיעור 6. בודהיזם ומודרניזציה בקוריאה:
חומר קריאה:
Uri Kaplan, “Images of Monasticism: The Temple Stay Program and the Re-branding of Korean Buddhist Temples,” pp. 127-146.
Ryan Bongseok Joo, “Countercurrents from the West: “Blue-Eyed” Zen Masters, Vipassanā Meditation, and Buddhist Psychotherapy in Contemporary Korea,” pp. 614-638.

שיעור 7. מהו שמאניזם קוריאני?
חומר קריאה:
Laurel Kendall. Shamans, Housewives, and Other Restless Spirits.Pp. 1-38.

שיעור 8. שמאניזם וג'נדר:
חומר קריאה:
Antonetta Bruno, “The Posal between the Mudang and Buddhist: In-between and Bypassing,” pp. 175-196.
סרט:
Man on the Edge (박수건달, 2012).

שיעור 9. מהו סוד הצלחת הנצרות בקוריאה?
חומר קריאה:
Andrew Kim, “A History of Christianity in Korea: From Its Troubled Beginning to Its Contemporary Success,” pp. 34-53.
Andrew Kim, “Korean Religious Culture and its Affinity to Christianity: The Rise of Protestant Christianity in South Korea,” pp. 117-133.

שיעור 10. דת בצפון קוריאה?
חומר קריאה:
Eun Hee Shin. “The Sociopolitical Organism: The Religious Dimensions of Juche Philosophy,” in Robert Buswell (ed.). Religions of Korea in Practice. Pp. 517-533.

שיעור 11. כתות ודתות חדשות:
חומר קריאה:
Don Baker, Korean Spirituality. Honolulu: University of Hawaii Press, 2008. Pp. 78-93.
Don Baker, “Internal Alchemy in the Dahn World School," pp. 508-513.
סרט:
Married to the Moonies, 2012.

שיעור 12. סיכומים ופרזנטציות תלמידים.

שיעור 13. סיכומים ופרזנטציות תלמידים.

חומר חובה לקריאה:
חומרי הקריאה מפורטים למעלה בהתאם לנושאי ההרצאות ויהיו כולם ניתנים להורדה באתר הקורס. במהלך הסמסטר נקרא בין 20-40 עמודים באנגלית בכל שבוע. הסטודנטים ידרשו לכתוב דו"ח קצר של כמה משפטים עם תובנות ושאלות על הקריאה לפני כל שיעור.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה20 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 30 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 30 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
לא יהיו מבחנים בקורס והציון יהיה מבוסס כולו על עבודה סופית כתובה + פרזנטציה ועל דו"חות הקריאה וההשתתפות בדיונים עליהם בכיתה.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה