לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

חציית גבולות: קוריאה-יפן: קשרי תרבות - 46131
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי אסיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ג'ואן רי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: jooyeon.rhee@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: Mondays, 12:00-17:00

מורי הקורס:
ד"ר ג'ואן רי

תאור כללי של הקורס:
סמינר זה מיועד לתלמידי שנה ג 'המתמחות בלימודים יפניים ובסטודנטים שנה ג' בקורסים בלימודי קוריאה. היא מציעה לתלמידים אלה ללמוד על קשרים פוליטיים ותרבותיים בין יפן לקוריאה, מהתקופה הפרה-מודרנית ועד המודרנית, אך זו תודגש. יפן וקוריאה הן שחקנים מרכזיים במזרח אסיה העכשווית שמשפיעים על הכלכלה העולמית, הפוליטיקה והביטחון; וחשוב להבין את היחסים שלהם מנקודת המבט ההשוואתית וההיסטורית על מנת להגביר את הידע שלנו על התרבות והחברה.

מטרות הקורס:
מה מן השאלות הקריטיות שיתמודדו עם הסטודנטים הן: מה היו היחסים שלהם כמו לפני ההתנחלות היפנית של קוריאה? כיצד הם פעלו מבחינה תרבותית בתקופה המודרנית והמודרנית? מה הן הסיבות וההשפעות של האימפריאליזם היפני הן על הקוריאנים והן על היפנים? קריאות על ההיסטוריה היפנית והקוריאנית, הפוליטיקה והתרבות יינתנו, וצפוי שהסטודנטים ישתתפו בדיונים ובדיונים המעמדיים באופן פעיל.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. להבין את ההיסטוריה המודרנית של יפן וקוריאה
2. להבין מקורות של קונפליקטים ואי הבנה לגבי יפן וקוריאה
3. ליצור קשרים משמעותיים בין שתי התרבויות
4. להבין השפעות של ביטויים תרבותיים על היחסים הבינלאומיים

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, דיונים, מצגות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. קוריאה הטרום-מודרנית ויפן
2. קולוניאליזם יפני
3. הקוריאנים במהלך המלחמה השלום
4. תושבי יפן בקוריאה
5. גזע ומין
6. ביטויים תרבותיים: סרט, ספרות, מנגה, אנימה

חומר חובה לקריאה:
Tessa Morris-Suzuki, "Freedom of Hate Speech; Abe Shinzo and Japan's Public Sphere," The Asia-Pacific Journal, Volume 11, Issue 8, No. 1, February 25, 2013

Utsumi Aiko, “Korean “Imperial Soldiers”: Remembering Colonialism and Crimes against Allied POWs,” in Perilous Memories, edited by T. Fujitani, Geoffrey M. White, and Lisa Yoneyama, Durham and London: Duke University Press, 2000

Tessa Morris-Suzuki, "Freedom of Hate Speech; Abe Shinzo and Japan's Public Sphere," The Asia-Pacific Journal, Volume 11, Issue 8, No. 1, February 25, 2013

Yoshikuni Igarashi, “From the Anti-Security Treaty Movement to the Tokyo Olympics: Transforming the Body, the Metropolis, and Memory,” in Bodies of Memory, New Jersey: Princeton University Press, 2000, 131-163

Kim, Hwansoo. “Seeking the Colonizer’s Favors for a Buddhist Vision,” Sungkyun Journal of East Asian Studies, vol. 14, no. 2 (2014): 171-193

Tessa Morris-Suzuki, “Invisible Immigrants: Undocumented Migration and Border Controls in Early Postwar Japan,” The Journal of Japanese Studies, Vol. 32, No. 1 (Winter, 2006): 119-153

Steinhoff, Patricia G. “Kidnapped Japanese in North Korea: The New Left Connection.” The Journal of Japanese Studies, vol. 30, no. 1 (2004): 123-142.

Jeff Kingston, “Museums, Manga, Memorials and Korean-Japanese History Wars.” Asian Studies, vol. 2. no. 2 (2014): 41-71.

Chikako Nagayama, “Women’s Desire, Heterosexual Norms and Transnational Feminism: Kitahara Minori’s Good-bye Hallyu,” The Asia Pacific Journal, 2016

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 70 %
הרצאה20 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
נדרש ציון 70 לפחות, לתלמידים שעבורם קורס זה הינו קורס חובה בחוג ללימודי אסיה
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה