לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

זיכרון היסטורי בספרות וקולנוע הקוריאני - 46120
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי אסיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ג'ואן רי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: jooyeon.rhee@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: Mondays, 12:00-17:00

מורי הקורס:
ד"ר ג'ואן רי

תאור כללי של הקורס:
קורס סמינריוני זה בוחן ביטויים תרבותיים על החוויה ההיסטורית של העם הקוריאני על הקולוניאליזם, על מלחמת קוריאה, על המלחמה הקרה ועל תנועת הדמוקרטיזציה בקרב אחרים. הוא בוחן ספרות, סרטים, סרטי תעודה יחד עם מקורות משניים מקבילים ועבודות תיאורטיות.

מטרות הקורס:
הקורסים מיועדים לתלמידים בעלי ידע קודם על ההיסטוריה והתרבות הקוריאנית. מטרתו היא להפגין פוטנציאל של ביטויים תרבותיים להנציח, לאתגר ולהתפייס עם העבר.

הסטודנטים יקבלו ידע מהותי על תעשיית התרבות בדרום קוריאה, כלים תיאורטיים לחקור זכרונות היסטוריים, ואת היכולת לנתח טקסטים. המסמך הסופי ישקף את יכולתם ואת הידע שנרכש במהלך הקורס.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. לבטא את הקשר בין ההיסטוריה לבין הייצוג התרבותי של ההיסטוריה
2. להבין את הקשר בין תעשיית התרבות לפוליטיקה
3. להכיר תיאוריות תרבותיות הנוגעות לייצוג ההיסטוריה

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: סמינר: דיון, דיונים, הצגה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. קוריאה הטרום-מודרנית: תנועת טונגאק
2. קולוניאליזם: עבודה מאולצת על ידי יפן / נשים נוחות / תנועה עצמאית
3. מלחמת קוריאה: פרויקט לאומי על מוזיאון המלחמה, הסכסוך האידיאולוגי בין צפון ודרום קוריאה
4. מלחמת וייטנאם: חיילים קוריאנים בווייטנאם
5. דמוקרטיזציה התנועה: על Kwangju
6. נושאים עכשוויים

חומר חובה לקריאה:
Hong Kal, Aesthetic Constructions of Nationalism, Rooutledge, 2011

Hyunah Yang, “Finding the "Map of Memory": Testimony of the Japanese Military Sexual Slavery Survivors,” positions: east asia cultures critique, Volume 16, Number 1 (Spring 2008): 79-107

Heonik Kown, Ghosts of War in Vietnam, Columbia University Press, 2013

Russell Burge, The Prison and the Postcolony: Contested Memory and the Museumification of Sŏdaemun Hyŏngmuso, Journal of Korean Studis 2017

Raymond Williams, Culture and Society, 1986

Jeffrey Alexander, Trauma: A Social Theory, Polity, 2012

Gi-Wook Shin and Kyungmoon Hwang, Contentious Kwangju, Rowman and Littlefield, 2003

חומר לקריאה נוספת:
נדרש ציון 70 לפחות, לתלמידים שעבורם קורס זה הינו קורס חובה בחוג ללימודי אסיה

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה10 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה