לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא לארכאוזואולוגיה - 43583
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 05-11-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר רבקה רבינוביץ

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: rivkar@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בקביעה מראש

מורי הקורס:
ד"ר רבקה רבינוביץ

תאור כללי של הקורס:
הקורס יתמקד בלימוד עקרונות בסיסיים של קבוצות הפאונה השורדות באתרים ארכיאולוגיים ובשיטות המחקר של כל קבוצה. תחילה נסקור את עולם החי מאז הופעת האדם באזור. נבחן תהליכים מרכזיים הבודקים את יחסי הגומלין בין האדם לבע"ח. נבחן את מקורות תזונת האדם בעבר ואת הקשר בין האדם לבע"ח בסביבתו לפני הביות. בהמשך נבדוק את התהליכים שלאחר הביות ואף נעמוד על שורשיה וההשלכות לתזונה הנוכחית על בעיותיה. כמו כן, נדון בתמונה הפאוניסטית לאורך התקופות בא"י וסביבותיה

מטרות הקורס:
להכיר ולהבין את המורכבות של ממצאי הפאונה מאתרים ארכיאולוגים. כמו גם את הכלים להתמודדות עם ממצא נפוץ זה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הכרות עם קבוצות הפאונה הנפוצות באתרים ארכיאולוגיים
הכרות עם שיטות עבודה שונות בתחום
יכולת קריאה ביקורתית של מאמרים בתחום

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות
תרגילי מעבדה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
• ארכיאוזואולוגיה - מבוא – כיווני מחקר, הגדרות.
• טקסונומיה מבוא כללי; חסרי חוליות – תאור כללי בממצא הארכיאולוגי
• דגים - תאור כללי של הקבוצות; בממצא הארכיאולוגי.
• דו-חיים וזוחלים - תאור כללי של הקבוצות; בממצא הארכיאולוגי.
• עופות - תאור כללי של הקבוצות; בממצא הארכיאולוגי.
• שיטות שונות לשחזור הסביבה, האקלים באמצעות בע"ח.
• טאפונומיה – שיטות, מקרי מבחן
• ציידים לקטים
• ביות – תהליכים, עדויות מהארץ והעולם
• ממשק מורכב – אפיון, סוגיות נבחרות


חומר חובה לקריאה:
Andrews, P. 1990. Owls, Caves and Fossils. Natural History Museum Publications. Cromwell Road, London SW7 5BD.
Binford, L. R. 1978. Nunamiut Ethno-Archaeology. New-York: Academic Press.
Binford, L. R. 1981. Bones: Ancient man and modern myths. New-York: Academic Press.
Brain, C. K. 1981. The Hunters or the Hunted? an Introduction to African Taphonomy. Chicago: University of Chicago Press.
Davis, S. 1987. The Archaeology of Animals. New Haven, Conn.: Yale University Press.
von den Driesch. 1976. A guide to the measurements of animal bones from archaeological sites. Peabody Museum Bulletin 1. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology Harvard University.
Kelly, L. R. 1995. The Foraging Spectrum: diversity in hunter-gatherer lifeways. Smithsonian Institution Press.
Lee, R., and I. De Vore (eds). 1968. Man the Hunter. Aldine, Chicago.
Lyman, R.L. 1994. Vertebrate taphonomy. Cambridge University Press, Cambridge.
O'Connor, T. 2000. The Archaeology of Animal Bones, Sutton.
Reitz, E.J. & E. S. Wing. 1999. Zooarchaeology. Cambridge University Press Cambridge.
Wilson, B., C. Grigson, and S. Payne (eds). 1982. Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites. Bar British Series 109

חומר לקריאה נוספת:
מאמרים נבחרים יינתנו במהלך הקורס.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 60 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 10 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
השתתפות חובה בשתי מעבדות המתקיימות בבניין ברמן.
מועדים יקבעו עם הסטודנטים.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה