לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עיונים בדקדוק הוולשית המודרנית - 41582
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 24-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: בלשנות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יודה רונן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: foo@digitalwords.net

שעות קבלה של רכז הקורס: צרו קשר כדי לקבוע פגישה

מורי הקורס:
מר יהודה רונן

תאור כללי של הקורס:
וולשית היא לשון מהענף הקלטי של המשפחה ההודו־אירופית. היא מדוברת על ידי למעלה מחצי מיליון דוברים בוויילס (בריטניה), המהווים כחמישית מהאוכלוסיה. לוולשית מסורת ספרותית עשירה וכתיבה ענפה בת־ימינו. בדומה ללשונות הקלטיות האחרות ובשונה מרוב לשונות האיזור, ככלל היא לא משתייכת לאגד הלשונות האירופאי הממוצע התקני (Standard Average European), ומציגה תכונות פונולוגיות, מורפולוגיות ותחביריות מיוחדות מבחינה איזורית וטיפולוגית.

בקורס זה, המהווה המשך ל„יסודות המבנה של הוולשית המודרנית” (#41581), נעמיק בלימוד השפה ונרחיב את סוגי הטקסטים שנעסוק בהם (כולל וולשית דבורה), זאת תוך עיון בסוגיות בלשניות־כלליות רלוונטיות.

מטרות הקורס:
בקורס נעמיק את היכרותנו עם המבנה הלשוני של הוולשית ועם המחקר הבלשני אודותיה, הן מתוך נקודת־מבט פרטיקולרית של תיאור הלשון והן מתוך נקודת־מבט כללית־משווה. נלמד לקרוא ולנתח טקסטים כתובים ושיחות מוקלטות: ספרות יפה, שירה, שיחות חולין, סיפורי־עם ומדיה. יושם דגש לא רק על ההיבט הבלשני, אלא גם על הקניית שליטה פסיבית חופשית בשפה, מתוך הבנה שבלעדיה לא ניתן לבצע מחקר בלשני באופן מיטבי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

* להבין טקסטים מגוונים בוולשית (הן כתובים והן מוקלטים) ולנתחם לשונית.

* להתחיל לקחת חלק פעיל בחקר השפה והרחבת גבולות הידע הבלשני־מדעי אודותיה.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס: הציר המרכזי של השיעורים הוא קריאה של טקסטים מקוריים בסבב, ניתוחם ודיון בשאלות בלשניות העולות מהם. ינתנו כלים והנחיה למי שירצו להמשיך ולהעמיק מעבר לנלמד בשיעורים: טקסטים נוספים, ספרות מחקרית ועזרים ללימוד.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
בנוסף להמשך העיסוק בוולשית ספרותית לצורותיה, נעסוק בקורס זה גם בשפה הדבורה.

חומר חובה לקריאה:
הטקסטים אותם נקרא בוולשית ימסרו במהלך הקורס.

חומר לקריאה נוספת:
במהלך הקורס יופנו התלמידות/ים לספרות מחקרית כקריאת רשות.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 30 %
קריאה

מידע נוסף / הערות:
כמטלה מסכמת תינתן בחירה בין הגשת עבודת בית בפורמט נתון (קטע שימסר לתרגום וניתוח ומענה על כמה שאלות) ובין הגשת עבודת חקר. מי שיבחרו בהגשת עבודת חקר יקבלו הנחיה מתאימה ותתאפשר הצגת התוצאות באחד השיעורים האחרונים בקורס.

השיעורים יתקיימו בעברית, אך מי שעברית אינה שפת אִמן/ם יוכלו להגיש את העבודה באנגלית וכן להשתתף בשיעורים באנגלית.

בכל שאלה או התלבטות, גם לפני תחילת שנת־הלימודים, ניתן לפנות למורה בדואל. אם תזדקק/י לסיוע אשמח לעזור.

אתר הקורס: https://digitalwords.net/ling/cymraeg/cwrs
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה