לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

יסודות המבנה של הוולשית המודרנית - 41581
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 21-07-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: בלשנות

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יודה רונן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: foo@digitalwords.net

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש (בעדיפות: יום א׳ לפני או אחרי השיעור)

מורי הקורס:
מר יהודה רונן

תאור כללי של הקורס:
וולשית היא לשון מהענף הקלטי של המשפחה ההודו־אירופית. היא מדוברת על ידי למעלה מחצי מיליון דוברים בוויילס (בריטניה), המהווים כחמישית מהאוכלוסיה. לוולשית מסורת ספרותית עשירה וכתיבה ענפה בת־ימינו. בדומה ללשונות הקלטיות האחרות ובשונה מרוב לשונות האיזור, ככלל היא לא משתייכת לאגד הלשונות האירופאי הממוצע התקני (Standard Average European), ומציגה תכונות פונולוגיות, מורפולוגיות ותחביריות מיוחדות מבחינה איזורית וטיפולוגית.
הקורס מהווה מבוא בלשני לשפה: נלמד את יסודות הדקדוק, נרכוש אוצר מילים ונקרא טקסטים, הכל תוך עיון בסוגיות בלשניות־כלליות רלוונטיות.
מבחינת התוכן והמבנה הקורס מתאים הן לתלמידות/י שנה א׳ והן לתלמידות/ים מתקדמות/ים; לא נדרש ידע מוקדם בשפה או בבלשנות.

מטרות הקורס:
בקורס נרכוש היכרות עם המבנה הלשוני של הוולשית ועם המחקר הבלשני אודותיה, הן מתוך נקודת־מבט פרטיקולרית של תיאור הלשון והן מתוך נקודת־מבט כללית־משווה. נלמד לקרוא ולנתח טקסטים כתובים ושיחות מוקלטות: ספרות יפה, שירה, שיחות חולין, סיפורי־עם ומדיה. יושם דגש לא רק על ההיבט הבלשני, אלא גם על הקניית שליטה פסיבית חופשית בשפה, מתוך הבנה שבלעדיה לא ניתן לבצע מחקר בלשני באופן מיטבי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לקרוא/להאזין לטקסטים מגוונים בוולשית (הן כתובים והן מוקלטים) ולנתחם לשונית. קורס זה מכין לקורס „עיונים במבנה הוולשית המודרנית” (ילמד בשנה הבאה), שבסיומו יוכלו התלמידות/ים להתחיל לקחת חלק פעיל בחקר השפה והרחבת גבולות הידע הבלשני־מדעי אודותיה.

דרישות נוכחות (%):
100 (בהנתן סיבה מוצדקת תתאפשר נוכחות חלקית באופן פרטני, כמובן)

שיטת ההוראה בקורס: בשיעורים הראשונים תונח תשתית ראשונית לידיעת השפה בהוראה פרונטלית ובהשתתפות פעילה של התלמידות/ים. לאחר מכן הרחבת הידע והעמקתו תעשה תוך כדי קריאה, עיון ודיון בטקסטים ובהקלטות, מתוך הסוגיות העולות מהם. על כל התלמידות/ים להשתתף באופן פעיל בקריאה. בנוסף, ינתנו כלים והנחיה למי שירצו להמשיך ולהעמיק מעבר לנלמד בשיעורים: טקסטים נוספים, ספרות מחקרית ועזרים ללימוד.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
השיעורים הראשונים יוקדשו למבוא ולביסוס עיקרי הדקדוק. לאחריהם נתחיל בקריאת טקסטים, אשר מתוכם נעשיר את הבנתנו של המערכת הלשונית תוך דיון בסוגיות בלשניות העולות מן הטקסטים עצמם. כעזר, הטקסטים הראשונים — שהם קצרים וקלים במתכוון — ילוו בגלוסר ממוחשב שהוכן לצורך זה.

חומר חובה לקריאה:
הטקסטים אותם נקרא בוולשית ימסרו במהלך הקורס, הן באופן אלקטרוני והן באופן מודפס (למי שמעוניינות/ים בכך).

חומר לקריאה נוספת:
הפניות לחומרי עזר כגון מילונים ודקדוקים ימסרו בשיעור הראשון. במהלך הקורס יופנו התלמידות/ים לספרות מחקרית כקריאת רשות.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 25 %
הגשת עבודה 50 %
הגשת תרגילים 25 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
„השתתפות” בסעיף „הערכת הקורס” משמעה השתתפות פעילה בשיעורים והכנת הטקסט לקריאה, המהווה תנאי מקדים לקבלת ציון.

כמטלה מסכמת תינתן בחירה בין הגשת עבודת בית בפורמט נתון (קטע שימסר לתרגום וניתוח ומענה על כמה שאלות) ובין הגשת עבודת חקר קטנה. מי שיבחרו בהגשת עבודת חקר יקבלו הנחיה מתאימה ותתאפשר הצגת התוצאות באחד השיעורים האחרונים בקורס.

השיעורים יתקיימו בעברית, אך מי שעברית אינה שפת אמם יוכלו להגיש את התרגילים והעבודה באנגלית וכן להשתתף בשיעורים באנגלית.

בכל שאלה או התלבטות, גם לפני תחילת שנת־הלימודים, ניתן לפנות למורה בדואל:
foo@digitalwords.net
אם תזדקק/י לסיוע אשמח לעזור.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה