לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עיר וחברה - 40650
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-10-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: גאוגרפיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר גלעד רוזן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: gillad.rosen@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום רביעי 18:15-17:15

מורי הקורס:
פרופ גלעד רוזן

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק ביחסי אדם-חברה ומרחב עירוני, כפי שמתבטא גם באוטופיות מרחביות-חברתיות ובנסיונות למימושן.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס להרחיב את ההכרה והביקורת אודות שונות חברתית - הערכים, האידאולוגיות ויחסי הכוח שהם משקפים. נדון בגישות לפירוש המרחב והחברה העירוניים וננתח היבטים שונים של החיים העירוניים ברמת הרחוב, השכונה, הקהילה והעיר. בהמשך ננתח סוגיות מרכזיות המעסיקות כיום חוקרים מדיסציפלינות שונות ונבחן דרכים להתמודדות עם אתגרים עירוניים בדמות פרבור, התחדשות עירונית ודיור בר השגה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

יתמחו בסוגיות מרכזיות במחשבה העירונית.
יקראו באופן ביקורתי ספרות אקדמית.
יתכננו מערך מחקרי ויכתבו עבודת סמינר.

דרישות נוכחות (%):
30

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה
תרגילים
עבודה עצמית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הסברים ינתנו בכיתה

חומר חובה לקריאה:
The Death a Life of Great American Cities

חומרים נוספים ינתנו במפגש הראשון

חומר לקריאה נוספת:
הסברים ינתנו בכיתה

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
דרישת קדם למי שמעוניין לכתוב סמינר: קורס 40415 גישות ושיטות במחקר הגאוגרפי או קורס 40903 שיטות מחקר למ"א.

נושאים מוצעים לסמינר
1. עוני עירוני
2. אי שוויון
3. תכנון מדיר
4. היבדלות חברתית ומרחבית
5. ג'נטריפיקציה
6. דיור בר השגה
7. דיור ציבורי
8. תכנון מכיל/ תכנון לשונות
9. מטלות יזם
10. מהגרים
11. עובדים זרים
12. פליטים והגירה בינלאומית
13. התחדשות עירונית
14. שכונות מגורים מגודרות
15. בנייה לגובה
16. ממשל עירוני
17. יזמים עירוניים
18. אוטופיות חברתיות ומרחביות
19. המטרופולין הצבאי
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה