לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

היסטוריה של קפיטליזם - 39908
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 14-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): רוני רגב

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: ronny.regev@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ב׳ 10:00-12:00

מורי הקורס:
ד"ר רוני רגב

תאור כללי של הקורס:
בשנים האחרונות היסטוריונים החלו לחקור את הקפיטליזם כשיטה כלכלית בעלת מאפיינים היסטוריים ותרבותיים ספציפיים. תחת הכותרת, ״היסטוריה של קפיטליזם״, מחקרים חדשים נשענים של ספרות עבר בהיסטוריה כלכלית והיסטוריה של עבודה ומשלבים את הגישות הללו עם תובנות מתחום ההיסטוריה החברתית והתרבותית. הסמינר יבחן את המאמרים והספרים המובילים בתחום. בהתאם להיסטוריוגרפיה, הקורס יתמקד בארצות הברית אך נקרא ונדון גם בקפיטליזם באזורים אחרים בעולם ובקפיטליזם כשיטה כלכלית גלובלית.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לדון בשאלות ההיסטוריוגרפיות המרכזיות בתחום.

דרישות נוכחות (%):
90%

שיטת ההוראה בקורס: דיון בכיתה, ניתוח משותף של טקסטים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
רשימת נושאים מפורטת תעלה על אתר המודל.

חומר חובה לקריאה:
- Kenneth Pomeranz, The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy
- Ed Baptist, The Half that Has Never Been Told
- Jonathan Levy, Freaks of Fortune: The Emerging World of Capitalism and Risk in America
- Timothy Mitchell, Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity
- Other secondary sources.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 30 %
הגשת עבודה 50 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 20 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה