לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

היסטוריה של המיניות באירופה המודרנית - 39841
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 23-07-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): משה סלוחובסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msl@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שני 17:00-19:00

מורי הקורס:
פרופ משה סלוחובסקי

תאור כללי של הקורס:
הסמינר המחקרי עוסק בהיסטוריה של המיניות מהעת העתיקה ועד שלהי המאה העשרים, תוך שימת דגש מיוחד על ימי הביניים המאוחרים והעת החדשה המוקדמת. חקר ההיסטוריה של המיניות החל, למעשה, בשנות הששים והשבעים של המאה העשרים, והושפע ישירות מהתפתחות התנועות הפוליטיות של הרבע האחרון של המאה הקודמת: התנועה לזכויות האשה, Gay Liberation, ובהמשך Queer Theory. בחרתי להתמקד בנקודות מפנה חשובות במיוחד בהיסטוריה של המיניות המערבית, כשהדיון בנוי בשני צירים בו זמנית: ציר כרונולוגי וציר תמטי.

מטרות הקורס:
הבנה מהי ההיסטוריה של המיניות ומה מייחד את המיניות האירופית בעת החדשה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

.הבנה מהי ההיסטוריה של המיניות ומה מייחד את המיניות האירופית בעת החדשה

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: סמינר - דיונים בכיתה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. הקדמה להיסטוריה של הגוף האנושי והמיניות בעת החדשה המוקדמת:
Katherine Crawford, "Privilege, Possibility, and Perversion: Rethinking the Study of Early Modern Sexuality," Journal of Modern History 78(2006): 412-433

2. דמוגרפיה ומבנה משפחה:
קראו את מאמרו של קיית' תומאס ואחד משני המאמרים הנוספים.
Keith Thomas, "The Double Standard," Journal of the History of Ideas 20 (1959): 195-216

Pierre Bourdieu, "Marriage Strategies as Strategies of Social Reproduction," in Robert Forster and Orest Ranum., eds., Family and Society: Selections from the Annales, Economies, Societies, Civilizations (Baltimore and London, 1976), 117-144.
Micheline Baulant, "The Scattered Family: Another Aspect of Seventeenth-Century Demography," in Robert Forster and Orest Ranum., eds., Family and Society: Selections from the Annales, Economies, Societies, Civilizations, (Baltimore and London, 1976), 104-116.
3. הרנסנס ומורשת ימי הביניים:
הברית החדשה: מתוך איגרות פאולוס

Guido Ruggiero, "Marriage, Love, Sex, and Renaissance Civic Morality, "in Sexuality and Gender in Early Modern Europe, James G. Turner, ed. (Cambridge, 1993). pp. 10-30.

4. מיניות חריגה (?) בתקופת הרנסנס:
מקורות ראשוניים על זנות
"A Lesbian Execution in Germany, 1721," Journal of Homosexuality 6 (1980/81): 27-40
Gianna Pomata, "Menstruating Men: Similarity and Difference of the Sexes in Early Modern Medicine," in Generation and Degeneration, Valeria Finucci and Kevin Brownlee, eds. (Durham, 2001), 109-152
Michael J. Rocke, "Sodomites in Fifteenth-Century Tuscany: The Views of Bernadino of Siena", in The Pursuit of Sodomy: Male Homosexuality in Renaissance and Enlightenment Europe, Kent Gerard & Gert Hekma, eds. (New York, 1989), 7-32 &eq; Journal of Homosexuality 16:1/2 (1988)
5. הרפורמציה:
מקורות באתר: Luther on Women

חומר רקע למי שלא לקחו את המבוא לעת החדשה המוקדמת: מירי אליאב-פלדון, הרפורמציה הפרוטסטנטית (תל אביב, 1997).
Lyndal Roper, "Luther: Sex, Marriage and motherhood," History Today 33 (1983), pp. 33-38
Lyndal Roper, "Discipline and Respectability: Prostitution and the Reformation in Augsburg," History Workshop 19 (1985): 3-28
Joel F. Harrington, Reordering Marriage and Society in Reformation Germany (Cambridge, 1995), 48-100
6. בין גברים לבין נשים:
מקורות באתר: Jacques Du Val, Traite des Hermaphrodits (1612)
Richard L. Kagan and Abigail Dyer, eds. Inquisitorial Inquiries (Baltimore, 2004), 36-59

7. ממין אחד לשניים?
תמונות מספרי אנטומיה
Tom Laqueur, Making Sex, 149-192

8. תגובות ללקר:

Katharine Park, "The Rediscovery of the Clitoris," in The Body in Parts, David Hillman and Carla Mazzio, eds. (New York, 1997), 170-192
Katharine Park and Robert Nye, "Destiny in Anatomy", New Republic, Feb 18, 1991, 53-57

Lisa Cody, "The Doctor's in Labour: or a New Whim Wham from Guildford", Gender and History 4 (1992): 175-196

9. קולוניאליזם:
Teresa???
10. מין ותיעוש:
2 מבין חמשת המאמרים הבאים:
Angus Mclaren, A History of Contraception (Oxford, 1990), 141-177
Edward Shorter, "Female Emancipation, Birth Control, and Fertility in European History," American Historical Review 78:3 (1973): 605-640
Cissie Fairchilds, "Sexual Attitudes and the Rise of Illegitimacy: A Case Study," Journal of Interdisciplinary History 8:4 (1978): 627-667
Thomas Laqueur, "Sex and Desire in the Industrial Revolution," in The Industrial Revolution and British Society, Patrick K. O'Brien and Roland Quinault, eds. (Cambridge, 1993), 100-23
Michel Rey, "Parisian Homosexuals create a Lifestyle, 1700-1750: The Police Archives," in Robert P. Maccubbin, ed., 'Tis Nature's Fault (Cambridge, 1985), 179-191

11. מיניות ולאומיות:
ג'ורג' ל' מוסה, לאומיות ומיניות באירופה המודרנית (ירושלים, 2008)

12. "בלי מין, בבקשה, אנחנו בריטים":
Nancy Cott, "Passionlessness: An Interpretation of Victorian Sexual Ideology, 1790-1850" Signs 4 (1978): 219-36
Lesley A. Hall, "Forbidden by God, Despised by Men: Masturbation, Medical Warning, Moral Panic, and Manhood in Great Britain, 1850-1950," Journal of the History of Sexuality 2:3 (1992): 365-387

13. זיגמונד פרויד, מסות ב' (המיניות הילדית) ו-ג' (שינויים בגיל ההתבגרות) מתוך "שלוש מסות על התיאוריה של המיניות" ו" על המיניות הנשית" – כל השלושה בקובץ מיניות ואהבה במהדורה החדשה של כתבי פרויד (תל אביב, תשס"ג).

14. המהפכה המינית:
Katy Peiss, "Charity Girls and City Pleasures: Historical Notes on Working Class Sexuality, 1880-1920" in Powers of Desire: The Politics of Sexuality, eds. Ann Anitow, Christine Stansell, and Sharon Thompson (New York, 1983), 328-49
Linda Gordon, "Birth Control and Social Revolution," in her Woman's Body, Woman's Right: Birth Control in America (New York, 1990), 183-242
Anita Grossmann, "The New Woman and the Rationalization of Sexuality in Weimar Germany," in Powers of Desire, 153-171
John D'Emilio and Estelle Freedman, Intimate Matters, (various editions), chapter titled "Toward a New Sexual Order, 1880-1930"


חומר חובה לקריאה:
1. הקדמה להיסטוריה של הגוף האנושי והמיניות בעת החדשה המוקדמת:
Katherine Crawford, "Privilege, Possibility, and Perversion: Rethinking the Study of Early Modern Sexuality," Journal of Modern History 78(2006): 412-433

2. דמוגרפיה ומבנה משפחה:
קראו את מאמרו של קיית' תומאס ואחד משני המאמרים הנוספים.
Keith Thomas, "The Double Standard," Journal of the History of Ideas 20 (1959): 195-216

Pierre Bourdieu, "Marriage Strategies as Strategies of Social Reproduction," in Robert Forster and Orest Ranum., eds., Family and Society: Selections from the Annales, Economies, Societies, Civilizations (Baltimore and London, 1976), 117-144.
Micheline Baulant, "The Scattered Family: Another Aspect of Seventeenth-Century Demography," in Robert Forster and Orest Ranum., eds., Family and Society: Selections from the Annales, Economies, Societies, Civilizations, (Baltimore and London, 1976), 104-116.
3. הרנסנס ומורשת ימי הביניים:
הברית החדשה: מתוך איגרות פאולוס

Guido Ruggiero, "Marriage, Love, Sex, and Renaissance Civic Morality, "in Sexuality and Gender in Early Modern Europe, James G. Turner, ed. (Cambridge, 1993). pp. 10-30.

4. מיניות חריגה (?) בתקופת הרנסנס:
מקורות ראשוניים על זנות
"A Lesbian Execution in Germany, 1721," Journal of Homosexuality 6 (1980/81): 27-40
Gianna Pomata, "Menstruating Men: Similarity and Difference of the Sexes in Early Modern Medicine," in Generation and Degeneration, Valeria Finucci and Kevin Brownlee, eds. (Durham, 2001), 109-152
Michael J. Rocke, "Sodomites in Fifteenth-Century Tuscany: The Views of Bernadino of Siena", in The Pursuit of Sodomy: Male Homosexuality in Renaissance and Enlightenment Europe, Kent Gerard & Gert Hekma, eds. (New York, 1989), 7-32 &eq; Journal of Homosexuality 16:1/2 (1988)
5. הרפורמציה:
מקורות באתר: Luther on Women

חומר רקע למי שלא לקחו את המבוא לעת החדשה המוקדמת: מירי אליאב-פלדון, הרפורמציה הפרוטסטנטית (תל אביב, 1997).
Lyndal Roper, "Luther: Sex, Marriage and motherhood," History Today 33 (1983), pp. 33-38
Lyndal Roper, "Discipline and Respectability: Prostitution and the Reformation in Augsburg," History Workshop 19 (1985): 3-28
Joel F. Harrington, Reordering Marriage and Society in Reformation Germany (Cambridge, 1995), 48-100
6. בין גברים לבין נשים:
מקורות באתר: Jacques Du Val, Traite des Hermaphrodits (1612)
Richard L. Kagan and Abigail Dyer, eds. Inquisitorial Inquiries (Baltimore, 2004), 36-59

7. ממין אחד לשניים?
תמונות מספרי אנטומיה
Tom Laqueur, Making Sex, 149-192

8. תגובות ללקר:

Katharine Park, "The Rediscovery of the Clitoris," in The Body in Parts, David Hillman and Carla Mazzio, eds. (New York, 1997), 170-192
Katharine Park and Robert Nye, "Destiny in Anatomy", New Republic, Feb 18, 1991, 53-57

Lisa Cody, "The Doctor's in Labour: or a New Whim Wham from Guildford", Gender and History 4 (1992): 175-196

9. קולוניאליזם:
Teresa???
10. מין ותיעוש:
2 מבין חמשת המאמרים הבאים:
Angus Mclaren, A History of Contraception (Oxford, 1990), 141-177
Edward Shorter, "Female Emancipation, Birth Control, and Fertility in European History," American Historical Review 78:3 (1973): 605-640
Cissie Fairchilds, "Sexual Attitudes and the Rise of Illegitimacy: A Case Study," Journal of Interdisciplinary History 8:4 (1978): 627-667
Thomas Laqueur, "Sex and Desire in the Industrial Revolution," in The Industrial Revolution and British Society, Patrick K. O'Brien and Roland Quinault, eds. (Cambridge, 1993), 100-23
Michel Rey, "Parisian Homosexuals create a Lifestyle, 1700-1750: The Police Archives," in Robert P. Maccubbin, ed., 'Tis Nature's Fault (Cambridge, 1985), 179-191

11. מיניות ולאומיות:
ג'ורג' ל' מוסה, לאומיות ומיניות באירופה המודרנית (ירושלים, 2008)

12. "בלי מין, בבקשה, אנחנו בריטים":
Nancy Cott, "Passionlessness: An Interpretation of Victorian Sexual Ideology, 1790-1850" Signs 4 (1978): 219-36
Lesley A. Hall, "Forbidden by God, Despised by Men: Masturbation, Medical Warning, Moral Panic, and Manhood in Great Britain, 1850-1950," Journal of the History of Sexuality 2:3 (1992): 365-387

13. זיגמונד פרויד, מסות ב' (המיניות הילדית) ו-ג' (שינויים בגיל ההתבגרות) מתוך "שלוש מסות על התיאוריה של המיניות" ו" על המיניות הנשית" – כל השלושה בקובץ מיניות ואהבה במהדורה החדשה של כתבי פרויד (תל אביב, תשס"ג).

14. המהפכה המינית:
Katy Peiss, "Charity Girls and City Pleasures: Historical Notes on Working Class Sexuality, 1880-1920" in Powers of Desire: The Politics of Sexuality, eds. Ann Anitow, Christine Stansell, and Sharon Thompson (New York, 1983), 328-49
Linda Gordon, "Birth Control and Social Revolution," in her Woman's Body, Woman's Right: Birth Control in America (New York, 1990), 183-242
Anita Grossmann, "The New Woman and the Rationalization of Sexuality in Weimar Germany," in Powers of Desire, 153-171
John D'Emilio and Estelle Freedman, Intimate Matters, (various editions), chapter titled "Toward a New Sexual Order, 1880-1930"


חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה