לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שיטות מחקר בהיסטוריה - 39821
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 12-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): רז חן-מוריס

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: raz.chen-morris@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ד 11:00-12:00

מורי הקורס:
פרופ רז חן-מוריס

תאור כללי של הקורס:
היכרות עם חיבורים מכוננים, שיטות מחשבה ואופני פרשנות העומדים בבסיס המחקר במדעי הרוח בכלל והיסטוריה בפרט.

מטרות הקורס:
הקניית הידע המרכזי בתולדות המחשבה המערבית של מאה וחמישים השנים האחרונות והשפעתה על התפתחות חקר ההיסטוריה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה, התלמידים יכירו נושאים ודיונים מרכזיים בדיסציפלינה ההיסטורית ובתולדות ההגות המערבית.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: דיון

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. ראשית כתיבת ההיסטוריה המודרנית: מקיאוולי וויקו (האדם כעושה ההיסטוריה)
2. רנקה ולידת ההיסטוריה המדעית -העובדה והערת השוליים.
Leopold von Ranke, The Secret of World History: Selected Writings on the Art and Science of History, New York: Fordham University Press ; 1981, pp. 55-98.
Anthony Grafton, The Footnote: A Curious History. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997, Chapter 2.
William Clark, "On the Dialectical Origins of the Research Seminar", History of Science 27:2 (1989), 111-154.

3. מרקס חלק א' יסודות התורה המרקסיסטית: תיזות על פוירבאך, המניפסט הקומוניסטי
4. מרקס חלק ב' היסטוריה על פי מרקס ה-18 בברימר של לואי נפוליאון
5. ניטשה וביקורת ההיסטוריה המדעית: כיצד מועילה ומזיקה ההיסטוריה לחיים
6. פרויד וההיסטוריה תרבות בלא נחת, ליאונרדו דה וינצ'י
7. וובר the city
8. אסכולת פרנקפורט – בנימין, תיזות על ההיסטוריה. אדורנו והורקהיימר חרושת התרבות
9. סטרוקטורליזם
10. אנאל Annales
Braudel, Fernand. "History and the Social Sciences: The Longue Durée". On History, tr. S. Matthews. (Chicago: The Univesity of Chicago Press, 1980), pp. 25-54.
Burke, Peter. The French Historical School: The Annales School, 1929-1989. Chap. 3.
11. ההיסטוריון כבעל מקצוע – אנגליה 1960
א"ה קאר, היסטוריה מהי? תרגום א. רם (תל אביב: מודן, 1986) פרקים 1, 4
Elton, G.E.R. The Practice of History. Oxford: Blackwell, 1967, pp. 11-20, 70-113.
12. היסטוריה מרקסיסטית ב' – גרמשי ותומפסון
א' גראמשי, על ההגמוניה: מבחר מתוך "מחברות הכלא", )(עמ' 88-97.
13. היסטוריה אינטלקטואלית קוזלק שרטייה
Reinhart Koselleck, Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988, 5-15; 127-186.
The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts. Translated by Todd Samuel Presner, et al. Stanford, Ca,: Stanford University Press, 2002.


14. היסטוריה של הידע, היסטוריה של המדע:
David Bloor, “Durkheim and Mauss Revisited: Classification and the Sociology of Knowledge,” Studies in the History and Philosophy of Science 13 (1982):267-297.
Comments and Responses by Gerd Buchdal, Marry Hesse, Steven Lukes and David Bloor, Studies in the History and Philosophy of Science 13 (1982):299-323.
Schaffer, Simon. "Glass Works: Newton's Prisms and the Uses of Experiment." In The Uses of Experiment: Studies in the Natural Sciences. Eds. David Gooding, Trevor Pinch, and Simon Schaffer. Cambridge, 1989: 67-104.
Daston, Lorraine. "The Moral Economy of Science." Osiris 10 (1995) 3-24.


15. היסטוריה ואנתרופולוגיה גירץ גינזבורג
16. היסטוריה וזיכרון
17. היסטוריה וביקורת הווה -פוקו, סדר השיח; היסטוריה של המיניות
18. היסטוריה, ספרות ואמת, היידן וייט
19. היסטוריה ומקורות חזותיים – בקסנדל שורשקה זמנים על קולנוע?
20. היסטוריה כלכלית
21. היסטוריה חומרית
22. היסטוריה פוסט קולוניאלית, סעיד, הומי באבא
23. היסטוריה ומגדר Haraway
24. היסטוריה, ביולוגיה וסביבה

חומר חובה לקריאה:
ראשית כתיבת ההיסטוריה המודרנית: מקיאוולי וויקו (האדם כעושה ההיסטוריה)
2. רנקה ולידת ההיסטוריה המדעית -העובדה והערת השוליים.
Leopold von Ranke, The Secret of World History: Selected Writings on the Art and Science of History, New York: Fordham University Press ; 1981, pp. 55-98.
Anthony Grafton, The Footnote: A Curious History. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997, Chapter 2.
William Clark, "On the Dialectical Origins of the Research Seminar", History of Science 27:2 (1989), 111-154.

3. מרקס חלק א' יסודות התורה המרקסיסטית: תיזות על פוירבאך, המניפסט הקומוניסטי
4. מרקס חלק ב' היסטוריה על פי מרקס ה-18 בברימר של לואי נפוליאון
5. ניטשה וביקורת ההיסטוריה המדעית: כיצד מועילה ומזיקה ההיסטוריה לחיים
6. פרויד וההיסטוריה תרבות בלא נחת, ליאונרדו דה וינצ'י
7. וובר the city
8. אסכולת פרנקפורט – בנימין, תיזות על ההיסטוריה. אדורנו והורקהיימר חרושת התרבות
9. סטרוקטורליזם
10. אנאל Annales
Braudel, Fernand. "History and the Social Sciences: The Longue Durée". On History, tr. S. Matthews. (Chicago: The Univesity of Chicago Press, 1980), pp. 25-54.
Burke, Peter. The French Historical School: The Annales School, 1929-1989. Chap. 3.
11. ההיסטוריון כבעל מקצוע – אנגליה 1960
א"ה קאר, היסטוריה מהי? תרגום א. רם (תל אביב: מודן, 1986) פרקים 1, 4
Elton, G.E.R. The Practice of History. Oxford: Blackwell, 1967, pp. 11-20, 70-113.
12. היסטוריה מרקסיסטית ב' – גרמשי ותומפסון
א' גראמשי, על ההגמוניה: מבחר מתוך "מחברות הכלא", )(עמ' 88-97.
13. היסטוריה אינטלקטואלית קוזלק שרטייה
Reinhart Koselleck, Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988, 5-15; 127-186.
The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts. Translated by Todd Samuel Presner, et al. Stanford, Ca,: Stanford University Press, 2002.


14. היסטוריה של הידע, היסטוריה של המדע:
David Bloor, “Durkheim and Mauss Revisited: Classification and the Sociology of Knowledge,” Studies in the History and Philosophy of Science 13 (1982):267-297.
Comments and Responses by Gerd Buchdal, Marry Hesse, Steven Lukes and David Bloor, Studies in the History and Philosophy of Science 13 (1982):299-323.
Schaffer, Simon. "Glass Works: Newton's Prisms and the Uses of Experiment." In The Uses of Experiment: Studies in the Natural Sciences. Eds. David Gooding, Trevor Pinch, and Simon Schaffer. Cambridge, 1989: 67-104.
Daston, Lorraine. "The Moral Economy of Science." Osiris 10 (1995) 3-24.


15. היסטוריה ואנתרופולוגיה גירץ גינזבורג
16. היסטוריה וזיכרון
17. היסטוריה וביקורת הווה -פוקו, סדר השיח; היסטוריה של המיניות
18. היסטוריה, ספרות ואמת, היידן וייט
19. היסטוריה ומקורות חזותיים – בקסנדל שורשקה זמנים על קולנוע?
20. היסטוריה כלכלית
21. היסטוריה חומרית
22. היסטוריה פוסט קולוניאלית, סעיד, הומי באבא
23. היסטוריה ומגדר Haraway
24. היסטוריה, ביולוגיה וסביבה

חומר לקריאה נוספת:
לקריאה נוספת ראה סילבוס הקורס (מודל)

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 30 %
הגשת עבודה 35 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 35 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה