לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מניוטון לפרויד: היסטוריה אינטלקטואלית של המדע המערבי: חלק ב' - 39421
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): רז חן-מוריס

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: raz.chen-morris@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ד' 12:30-14:00

מורי הקורס:
פרופ רז חן-מוריס

תאור כללי של הקורס:
במהלך הקורס נבחן את התפתחותה של החשיבה המדעית על רקע הזרמים האינטלקטואלים העיקריים של התרבות המערבית מן הנאורות ועד לראשית המאה ה-20. בין הנושאים בהם ידון השיעור יהיו: הכימיה של המהפכה הצרפתית, הרומנטיקה של החשמל; אבולוציה ותפיסת העולם האימפריאליסטית; תרמו-דינמיקה ופסימיזם תרבותי בסוף המאה ה-19.

מטרות הקורס:
היבטים שונים של התפתחות התרבות המדעית באירופה מן המאה ה-18 למאה ה-20.
הקונטקסט ההיסטורי להגמוניה התרבותית של המדע בעולם המודרני.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

תיאור האירועים החשובים בהיסטוריה של המדע המודרנית.
לזהות את קווי ההתפתחות העיקריים של החשיבה המדעית במאות ה-18 עד ה-20
לזהות את היחסים המורכבים בין היבטים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים להתפתחויות במדע המודרני.
להסביר היסטורית את האירועים העיקריים בהיסטוריה של המדע המודרני.
להעריך ביקורתית את האישים השונים שפעלו בעולם המדעי המודרני

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ניוטון והנאורות
ניוטון והמהפכה התעשייתית
הסתברות ונאורות
הופעת הכלכלה
מהפכה וכימיה – לבואזיה והמהפכה הצרפתית
פרנקנשטיין והוויכוח הויטליסטי
חשמל מפרנקלין לפראדיי
סטטיסטיקה מדינה וחברה
דרווין והעולם הוויקטוריאני
לידתם של מדע החברה
פרויד הרכבתו מחדש של העצמי.

חומר חובה לקריאה:
TBA

חומר לקריאה נוספת:
TBA

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 85 %
הרצאה0 %
השתתפות 15 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
History Department
Hebrew University of Jerusalem, Mt. Scopus
Mt. Scopus
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה