לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אירופה בעת החדשה המוקדמת - 39204
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 05-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): דרור ורמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dror.wahrman@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: תיאום במשרד הדיקן

מורי הקורס:
פרופ דרור ורמן

תאור כללי של הקורס:
קורס זה הוא קורס מבוא לתולדות אירופה בעת החדשה המוקדמת, ומציג נושאים ושאלות מרכזיים להבנת התקופה ולשאלות שהיסטוריונים שואלים לגביה. הקורס מורכב משני חלקים משלימים: הרצאות בכיתה וקריאה עצמית של התלמידים בקבוצה קטנה של טקסטים מן התקופה

מטרות הקורס:
היכרות רחבה עם התהליכים, הנושאים והשאלות המרכזיות בתקופה הנידונה, כבסיס ללימוד מתקדם יותר. התמודדות ראשונית עם טקסטים ראשוניים מהתקופה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לזהות מושגי יסוד בתקופה זו, לתאר תהליכי יסוד שקרו בה, ליצור רצף כרונולוגי סביר מימי הביניים לעת החדשה

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה פרונטלית ובחינת בית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הקדמות: אירופה, 1500: עובדות החיים` לידה מחדש בעזרת הקדמונים; הרפורמציות הנוצריות; ראשיות המדינה המודרנית; אירופה הגלובאלית; עידן האלימות בשם האל וציידי המכשפות ; משבר המאה ה-17; המדינה זה אני? אבסולוטיזם, מגבלותיו, ואלטרנטיבות ; מדע הטבע, טבע המדע ; קפיטליזם וקולוניאליזם ; הנאורות ופרימתו של המשטר הישן

חומר חובה לקריאה:
לשיעור 2:
• י. פ. רייס (הבן) וא. גרפטון, אירופה בראשית העת החדשה 1460-1559, מהדורה שנייה, 2010, תל אביב, תש"ס. פרק שני, עמ' 43-68.
• J. H. Bentley, "Early Modern Europe and the early modern world", in: Charles H. Parker and J. H. Bentley (eds.), Between the Middle Ages and Modenity, Lanham, 2007. Pp., 13-31.
לשיעור 3:
על כולם לקרוא את:
• מ. הרסגור, מבוא לתקופת הרנסנס, תל אביב, תשל"ח. פרקים: א', ג', ד', ו', ז', י"א.

בנוסף יש לקרוא אחד משני הפריטים הבאים:
• י. פ. רייס (הבן) וא. גרפטון, אירופה בראשית העת החדשה 1460-1559, מהדורה שנייה, תל אביב, 2010. פרק שלישי. עמ' 69-97
• H. G. Koenigsberger, G. L. Mosse & G. Q. Bowler, Europe in the Sixteenth Century, 2nd ed., London & New York, 1989. Chapter 6.
לשיעורים 4-7:
על כולם לקרוא את:
• מירי אליאב-פלדון, הרפורמציה הפרוטסטנטית, תל אביב תשנ"ז. כל הספר
בנוסף יש לקרוא את אחד מתוך שני הפריטים הבאים:
• י. פ. רייס (הבן) וא. גרפטון, אירופה בראשית העת החדשה 1460-1559, מהדורה שנייה, תל אביב, 2010. פרקים 5-6, 129-176.
• H. G. Koenigsberger, G. L. Mosse & G. Q. Bowler, Europe in the Sixteenth Century, 2nd ed., London & New York, 1989. Chapters 7-9.
מומלץ לעיין במאמרו של מ. הד, "כריזמה וממסד: משבר הרפורמציה והשפעתו על יחסי כנסיה ומדינה" בתוך: י. גפני וג. מוצקין (עורכים), כהונה ומלוכה: יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים, ירושלים, תשמ"ז.
לשיעור 8:
אחד מבין שלושת הפריטים הבאים:
• א. בר-נביא, צמיחתה של המדינה המודרנית, תל אביב תשנ"ה. פרק א'
• י. פ. רייס (הבן) וא. גרפטון, אירופה בראשית העת החדשה 1460-1559, מהדורה שנייה, תל אביב, 2010. פרק רביעי, עמ' 99-128.
• H. G. Koenigsberger, G. L. Mosse & G. Q. Bowler, Europe in the Sixteenth Century, 2nd ed., London & New York, 1989. Chapters 11.
לשיעור 9:
אחד משני הפריטים הבאים:
• D. H. Pennigton, Europe in the Seventeenth Century, 2nd edition, London & New York, 1989, 1993. Chapter 3
• T. Munck, Seventeenth Century Europe: 1598-1700, London, 1990. Chapter 3
לשיעורים 10-11:
על כולם לקרוא את:
• א. בר-נביא, צמיחתה של המדינה המודרנית, תל אביב תשנ"ה. פרקים ו'-ז'.
בנוסף יש לקרוא את אחד משני הפריטים הבאים:
• D. H. Pennigton, Europe in the Seventeenth Century, 2nd edition, London & New York, 1989, 1993. Chapters: 10, 12, 18.
• T. Munck, Seventeenth Century Europe: 1598-1700, London, 1990. Chapters 7, 11.
לשיעור 12:
אחד מבין שני הפריטים הבאים:
• ש. סמבורסקי, הפיסיקה של המאה השבע עשרה, תל אביב, תשמ"ו. פרקים א'-ז', ט' -י"ג.
• M. C. Jacob, The Cultural Meaning of the Scientific Revolution, New York, 1988. Chapters 1, 4, 5.
לשיעורים 13-14:
על כולם לקרוא את:
• ע. בשארה (עורך), הנאורות – פרוייקט שלא נשלם, תל אביב, תשנ"ז. עמ' 7-25.
בנוסף יש לקרוא את אחד משלושת הפריטים:
• מ. הרסגור, עידן האורות, תל אביב, תשמ"ד. פרקים: א'-ב', ז'-י"א.
• M. S. Anderson, Europe in the Eighteenth Century, London & New York, 1987. Chapters 3, 15.
• J. Black, Eighteenth Century Europe: 1700- 1789, New York, 1990. Chapter 7

חומר לקריאה נוספת:
רייס, יוג’ין פ. ואנתוני גרפטון. אירופה בראשית העת החדשה, 1460-1559, עריכה מדעית מירי אליאב-פלדון, תרגום: עדי הירש-גינזבורג. תל-אביב: רמות - אוניברסיטת תל-אביב, תש"ס, 2000. [הספר מצוי כמשאב אלקטרוני בקטלוג הספרייה, כמו גם על המדף CB 359 R51 2010].
בר-נביא, אלי. צמיחתה של המדינה המודרנית. ספרית אוניברסיטה משודרת. תל-אביב : משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשנ"ה, 1995. [ספריית הר הצופים, JC 131 B37 1995]
אליאב פלדון, מירי. מהפכת הדפוס. תל-אביב : משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תש"ס, 2000. [ספריית הר הצופים, Z 124 E45 2000]
אליאב פלדון, מירי. הרפורמציה הפרוטסטנטית. תל-אביב : משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשנ"ז, 1997. [ספריית הר הצופים, BR 305.2 E55]

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 40 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 40 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
המטלות כוללות עבודה אמצע ומבחן בית בסיום הקורס
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה