לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מלחמת העולם הראשונה - חלק ב' - 39086
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ. אלון קדיש

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: akadish64@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
פרופ אלון קדיש

תאור כללי של הקורס:
החזית המערבית במלחמת העולם הראשונה מהמערכה על הסום ועד לסיום המלחמה.

מטרות הקורס:
זיהוי וניתוח מספר מאפיינים מרכזיים של המלחמה במערב ובמיוחד תהליך הפקת לקחים בתחומים שונים ויישומם בצבא הבריטי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להסביר את המאפיינים של מערכת הסום, החיפוש הבריטי אחר תורת מערכה חדשה והתפתחותה של תפיסת ההגנה הגרמנית.
להסביר באמצעות פיתוח הטנק את יחסי הגומלין בין פיתוחים טכנולוגיים לבין התפתחות תורת המערכה.
לתאר את המערכות של 1917 כולל השימוש במנהרות נפץ בקרב מסין והשימוש הראשון בטנקים ככוח אוטונומי בקרב קמבריי.
להמחיש באמצעות הנצחון של הגייס הקנדי ברכס וימי את השפעתה של המלחמה על התפתחותה של התודעה הלאומית הקנדית.
לדון בכישלון המתקפות הגרמניות במערב ב 1918 ובסיום המלחמה.
להעריך את הלקחים הצבאיים שהופקו מהמלחמה בצבאות השונים.

דרישות נוכחות (%):
90%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה וקריאה עצמית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מאפייני המערכה בסום והפקת הלקחים בצבא הבריטי.
פיתוח הטנק ושיטות הפעלתו.
התפתחותה של תורת ההגנה הגרמנית.
כישלונה של מתקפת ניוול 1917 והשפעתה על הצבא הצרפתי.
הקרב ברכס וימי 1917 ועיצובה של התודעה הלאומית הקנדית.
המערכה בפלנדריה ב 1917 והטנקים בקרב קמבריי.
כניסתה של ארה"ב למלחמה והשינויים בהגדרת מטרותיה.
המתקפות הגרמניות ב 1918, כישלונן וסיום המלחמה.
הנצחה ובתי הקברות הצבאיים.

חומר חובה לקריאה:
וילהלם פון לב, הגנה (תרגום אלחנן אורן) תל אביב: משהב"ט- הוצל"א, 1983

חומר לקריאה נוספת:
סירל פולס, מלחמת העולם הראשונה תל אביב: הוצאת מערכות ומשרד הביטחון-ההוצאה לאור, 1960

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה