לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מלחמת העולם הראשונה - חלק א' - 39085
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ. אלון קדיש

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: akadish64@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ אלון קדיש

תאור כללי של הקורס:
מלחמת העולם הראשונה בחזית המערבית עד למערכה על הסום

מטרות הקורס:
התפתחות מלחמת החפירות בחזית המערבית עד 1916

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לתאר את השפעת התיעוש על המלחמה.
לבחון את הסיבות והנסיבות לפריצת המלחמה.
לתאר את צבאות גרמניה צרפת ובריטניה ולהשוות ביניהם.
לתאר את מהלכי המלחמה הראשונים ואת ראשיתה של מלחמת החפירות.
לבחון את הניסיונות לשבור את הקיפאון בחזית.

דרישות נוכחות (%):
90

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות בכיתה.
משימות קריאה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
התיעוש ומלחמות.
הצבאות העיקריים של אירופה ערב המלחמה.
תכנית שליפן ופריצת המלחמה.
המתקפה הגרמנית במערב והדיפתה.
ראשיתה של מלחמת החפירות.
הניסיונות לשבור את הקיפאון ב 1915.
התכניות של בעלות הברית ל 1916.
תזכיר חג המולד של פלקנהיין והמערכה בוורדן.
ההכנות והתכניות למערכה בסום.

חומר חובה לקריאה:
ש.בידוול, תותחנים בקרב, תל אביב: מערכות, משהב"ט-הוצל"א, 1974
סיריל פולס, מלחמת העולם הראשונה, תל אביב: משהב"ט-הוצל"א, 1981
ג'ון קיגן, פני הקרב, תל אביב: משהב"ט-הוצל"א, 1981

חומר לקריאה נוספת:
שלמה אהרונסון, "המלחמה הגדולה" פרקים במלחמת העולם הראשונה, בן שמן: מודן, 2012
מייכל הווארד, המלחמה בתולדות אירופה, תל אביב: מערכות, משהב"ט-הוצל"א, 1985

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה