לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא לתולדות העמים המוסלמים - חלק ב' - 38121
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-01-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 5

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי האסלאם והמזרח התיכון

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ אייל ג'יניאו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: eginio@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: חמישי, 11-12

מורי הקורס:
פרופ אייל ג'יניאו
מר אייל לוין

תאור כללי של הקורס:
קורס מבוא לתלמידי שנה א' המבקש להציג בפניהם את ההיסטוריה של ארצות האסלאם מאז עליית השושלת העות'מאנית ועד למלחמת העולם הראשונה

מטרות הקורס:
מטרת הקורס להציג בפני התלמידים את ההיסטוריה הפוליטית, החברתית והתרבותית של השושלת העות'מאנית ושל השושלות הצפאוית והמגאלית בנות זמנה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

התלמידים יכירו ויוכלו לנתח את האירועים וההתפתחויות המרכזיות שבתקופה ההיסטורית הנדונה בקורס

דרישות נוכחות (%):
בהתאם לכללי האוניברסיטה

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה
תרגול חובה - פעם בשבועיים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
פרק א': התקופה הקלאסית - העות'מאנים, הצפאוים והמוגאלים:

שיעור 1 (27.2.2017): מבוא - העולם המוסלמי ואנטוליה ערב עליית האימפריה העות'מאנית

שיעור 2 (2.3.2017): עלייתה של המדינה העות'מאנית - מנסיכות גבול לאימפריה

שיעור 3 (6.3.2017): הסולטאנות העות'מאנית

שיעור 4 (9.3.2017): הסולטאנות העות'מאנית - המשך

שיעור 5 (16.3.2017): מהרסטורציה העות'מאנית אל "תור הזהב"

שיעור 6 (20.3.2017): מעגל הצדק העות'מאני : מעמד העסכרי

שיעור 7 (23.3.2017): מעגל הצדק העות'מאני : הרעאיא

שיעור 8 (27.3.2017): הרעאיא: הנתינים הלא-מוסלמים

שיעור 9 (20.4.2017): העות'מאנים והמערב הנוצרי

שיעור 10 (24.4.2017): הקשרים עם רוסיה

שיעור 11 (27.4.2017): עלייתה של איראן הצפאוית

שיעור 12 (4.5.2017): איראן הצפאוית: תור הזהב תחת שאה עבאס

שיעור 13 (8.5.2017): הודו המוגאלית

שיעור 14 (11.5.2017): התקופה המוגאלית המאוחרת


פרק ב': ירידת המדינה העות'מאנית, תנועת הרפורמות ותהליכי ההתמערבות:

שיעור 15 (15.5.2017): האמנם שקיעתה של האימפריה העות'מאנית?

שיעור 16 (18.5.2017): המשך הדיון

שיעור 17 (22.5.2017): המאה הי"ח ועליית שושלות מקומיות - העיר עכו

שיעור 18 (25.5.2017): האתגר המערבי

שיעור 19 (29.5.2017): תקופת התיקונים - התנט'ימאת

שיעור 20 (5.6.2017): התנט'ימאת - המשך דיון

שיעור 21 (8.6.2017): מצרים של מחמד עלי והרפורמות הצבאיות

שיעור 22 (12.6.2017): הרפורמות בחינוך ואלבום התמונות של עבד אלחמיד השני

שיעור 23 (15.6.2017): מודרניזציה והרפורמות במשפט

שיעור 24 (19.6.2017): לאומיות עות'מאנית וזרמים לאומיים אתניים תורכיים

שיעור 25 (22.6.2017): המדינה העות'מאנית תחת ההתורכים הצעירים

שיעור 26 (26.6.2017): מלחמת העולם ה-1 ופירוקה של המדינה העות'מאניתתרגול חובה - נושאים לדיון:

תרגול 1 (6.3.2017):

מבוא - העולם המוסלמי ואנטוליה ערב עליית האימפריה העות'מאנית
עלייתה של המדינה העות'מאנית - מנסיכות גבול לאימפריה
הסולטאנות העות'מאנית

תרגול 2 (20.3.2017):

מהרסטורציה העות'מאנית אל "תור הזהב"
מעגל הצדק העות'מאני : מעמד העסכרי

תרגול 3 (24.4.2017):

מעגל הצדק העות'מאני : הרעאיא
הרעאיא: הנתינים הלא-מוסלמים
העות'מאנים והמערב הנוצרי
הקשרים עם רוסיה

תרגול 4 (8.5.2017):

תרגיל אמצע הסמסטר - הכנה לתרגיל
עלייתה של איראן הצפאוית
איראן הצפאוית: תור הזהב תחת שאה עבאס
הודו המוגאלית

תרגול 5 (22.5.2017):

האמנם שקיעתה של האימפריה העות'מאנית?
המאה הי"ח ועליית שושלות מקומיות - העיר עכו

תרגול 6 (5.6.2017):

האתגר המערבי
תקופת התיקונים - התנט'ימאת

תרגול 7 (19.6.2017):

מצרים של מחמד עלי והרפורמות הצבאיות
הרפורמות בחינוך ואלבום התמונות של עבד אלחמיד השני
מודרניזציה והרפורמות במשפט
לאומיות עות'מאנית וזרמים לאומיים אתניים תורכיים

חומר חובה לקריאה:
חומר הקריאה לשיעורים 2-1:
טל שובל, "ימי בראשית: משבטים נודדים לאימפריה עולמית", בתוך: האימפריה העות'מאנית:היסטוריה וסוגיות נבחרות , טל שובל (עורך), (רעננה, 2016) , עמ' 65-13.


חומר הקריאה לשיעורים 5-4-3:
טל שובל, "ימי בראשית: משבטים נודדים לאימפריה עולמית", בתוך: האימפריה העות'מאנית:היסטוריה וסוגיות נבחרות , טל שובל (עורך), (רעננה, 2016) , עמ' 96-66.


חומר הקריאה לשיעורים 8-7-6:
Abraham Marcus, The Middle East on the Eve of Modernity (New York, 1989). 155-194. DS 99 A56 M37 (318055)


חומר הקריאה לשיעורים 10-9:
Suraiya Faroqhi, The Ottoman Empire and the World around It (London, 2004), 137-160. DR 471 F37 2004 (0548293)

חומר הקריאה לשיעורים 12-11:
David Morgan, Medieval Persia 1040-1797 (London and New York, 1988), 112-142. DS 288 M67 (1018212)

חומר הקריאה לשיעורים 14-13:
John F. Richards, The Mughal Empire (Cambridge, 1993), 29-57. DS 436 C22 N47 (296867)

Stephen F. Dale, The Muslim Empires of the Ottomans, Safavids, and Mughals (Cambridge, 2010), 177-207. DS 292 D35 2010 (1510570-2010)

חומר הקריאה לשיעורים 16-15:
ברנארד לואיס, צמיחתה של תורכיה המודרנית (ירושלים, תשל"ז), עמ' 31-17.
RR DR 577 L41 (172696)

Douglas A. Howard, "Genre and Myth in the Ottoman Advice for Kings Literature", in Virginia H. Aksan and Daniel Goffman (eds.), The Early Modern Ottomans: Remapping the Empire (Cambridge, 2007), 137-166. RRDR 485 E17 2007 (001419542)

חומר הקריאה לשיעור 17:
Thomas Philipp, Acre: The Rise and Fall of a Palestinian City, 1730-1831 (New York, 2001), 29-48. DS 110 A3 T48 (0487011)

חומר הקריאה לשיעור 18:
דונלד קואטארט, האימפריה העות'מאנית 1922-1700 (רעננה, תשע"ה), 84-71.

חומר הקריאה לשיעורים 20-19:
דונלד קואטארט, האימפריה העות'מאנית 1922-1700 (רעננה, תשע"ה), 69-51.

חומר הקריאה לשיעור 21:
Khaled Fahmy, All the Pasha’s Men: Mehmed Ali, his Army and the Making of Modern Egypt (Cambridge, 1997), 76-111. UA 865 F26 (420534)

חומר הקריאה לשיעורים 23-22:
Cemil Aydın, The Politics of Anti-Westernism in Asia: Visions of World Order in Pan-Islam and Pan-Asian Thought (New York, 2007), 15-24. DS 35.7A952007

Benjamin C. Fortna, Imperial Classroom: Islam, the State, and Education in the Late Ottoman Empire (Oxford, 2002), 87-129. LA 941.7 F 67 2002

חומר הקריאה לשיעור 24:
אריק יאן צורשר, תורכיה: היסטוריה מודרנית (תל-אביב, תשס"ה), 117-137. DR 576 Z821 2005 (0557584)

חומר הקריאה לשיעורים 26-25:
Nader Sohrabi, "Global Waves, Local Actors: What the Young Turks Knew about Other Revolutions and Why It Mattered", Comparative Studies in Society and History 44:1 (2002), 45-79. X2

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
ההשתתפות בתרגול היא חובה.

במסגרת התרגול יתבקשו התלמידים לכתוב תרגיל אשר ישמש כציון התרגול (1 נ"ז).
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה