לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

דיכאון וחרדה: היבטים קוגנטיביים ורגשיים - ב' - 37944
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חינוך

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): Nilly Mor

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: nilly.mor@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ג' 12-13

מורי הקורס:
פרופ נילי מור

תאור כללי של הקורס:
יישום של הנלמד בחלק א של הקורס באמצעות עבודה מחקרית מעשית על פרוייקט מחקרי

מטרות הקורס:
הסטודנטים יתכננו פרוייקט מחקר
יבצעו את המחקר
ינתחו את הנתונים
יסכמו את תוצאות המחקר בכתב

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנטים יתכננו פרוייקט מחקר
יבצעו את המחקר
ינתחו את הנתונים
יסכמו את תוצאות המחקר בכתב

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: מעבדה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
קשרים בין קוגניציה לרגש בהפרעות רגיות

חומר חובה לקריאה:
בהתאם לפרוייקט המחקרי הנבחר

חומר לקריאה נוספת:
בהתאם לפרוייקט המחקרי הנבחר

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 50 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 50 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
העבודה במחקר היא בקבוצות
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה