לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אוטיזם: מבוא - 34980
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-11-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חינוך

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד״ר ג׳ודה קולר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: judah.koller@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: עם תיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר יהודה קולר

תאור כללי של הקורס:
הקורס ייגשר מחקר וידע קלינית. נכסה תכנים מגוונים בנושא, כולל אטיולוגיה, אבחנה ואבחון, התערבות, ואוטיזם במשך החיים.

מטרות הקורס:
סטודנטים יילמדו על אוטיזם הן מפרספקטיבה קלינית והן מפרספקטיבה מחקרית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

סטודנטים ישיגו הבנה של אוטיזם מורכבויותיה.

דרישות נוכחות (%):
90%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות + הקלטות וחומר קריאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא

אוטיזם בגיל הרך

אבחנה ואבחון

התפתחות חברתית באוטיזם

DSM

התערבות

תקשורת

מדעי המוח חברתית

גנטיקה

קשב חזותי

התבגרות

חומר חובה לקריאה:
יישלחו לפי שבוע

חומר לקריאה נוספת:
קריאות נוספות יישלחו כל שבוע

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 80 %
אחר 0 %
מבחן אונליין (מודל)

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה