לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ייעוץ למתבגרים - 34481
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-10-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חינוך

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): משה טטר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: moshe.tatar@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי תיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ משה טטר

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בנושאים הבאים:
1. הצגת תיאוריות ומודלים מרכזיים על גיל ההתבגרות.
2. אסטרטגיות התמודדות ותהליכים של חיפוש אחר-עזרה בקרב מתבגרים.
3. ייעוץ והיוועצות: משמעויותיה בגיל ההתבגרות בכלל ובמוסדות חינוך בפרט.
4. אסטרטגיות וטכניקות ייעוציות ייחודיות בעבודה עם מתבגרים


מטרות הקורס:
בין מטרות הקורס להפגיש את הסטודנטים עם התיאוריות המרכזיות והחדישות העוסקות בגיל ההתבגרות ליד הצגתם של ממצאי מחקרים עדכניים בתחום תוך כדי הרחבת ידיעותיהם בנידון. רקע תיאורטי ואמפירי זה ייבחן אל מול הצרכים הפסיכולוגיים והייעוציים של המתבגרים. הקרוס שואף לבסס את הבנתם של הסטודנטים בסוגיית הייעוץ למתבגרים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

התלמידים יכירו את התאוריות המרכזיות על גיל ההתבגרות ואת ההשלכות הייעוציות שלהן.
התלמידים יוכלו לבחון את מידת התאמתן של שיטות ייעוץ שונות כמענה לצרכי המתבגרים

דרישות נוכחות (%):
חובת נוכחות בכול השיעורים

שיטת ההוראה בקורס: רוב הקורס הוא פרונטאלי. מעורבות והשתתפות התלמידים רבה מאוד בעקבות הקריאה.מתקיימים דיונים רבים במהלך הקורס

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ראה בתיאור הקורס וברשימה הביבליוגרפית

חומר חובה לקריאה:
מקורות ביבליוגרפיים*: Bibliography—Required reading will appear in moodle
1. ייעוץ כללי: סוגיות
טטר, מ. (2004). ייעוץ בקהילות חינוכיות קולטות עלייה. בתוך ארהרד, ר., ו-קלינגמן, א. ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (עמ' 209-228). אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב: רמות.
טייכמן, י.,ובר-אל, צ., (2004). הייעוץ הפרטני במסגרת בית-הספר, בתוך ארהרד, ר., ו-קלינגמן, א. ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (עמ' 273-294). אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב: רמות.
נוי, ש. (2003). ייעוץ במצבי לחץ ובמשבר: אבחון, טיפול ומניעה. בתוך: ר. לזובסקי וצ. בר-אל (עורכות), מסע של תקווה: ייעוץ וחינוך בעידן של אי ודאות (עמ' 89-129). אבן יהודה: רכס.

2. היוועצות
אוסטרויל, ז. (1995). פתרונות פתוחים: טיפול פסיכולוגי בילד ובסביבתו. ירושלים ותל-אביב: שוקן. (פרק 6).

ארהרד, ר. (2008). היוועצות מעצימה: תיאוריה ומעשה. תל-אביב: רמות, אוניברסיטת תל –אביב.
(עמ' 119-151).

Dinkmeyer, D. & Carlson, J. (2006). Consultation: Creating school-based interventions. New York: Routledge.
Dougherty, A.M. (2005). Psychological consultation and collaboration in school and community settings (4th Ed.). Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole. (pp. 273-298).

3. אסטרטגיות התמודדות וחיפוש אחר עזרה
גילת. י., עזר, ח., ו-שגיא,, ר. (2011). חיפוש עזרה בקרב מתבגרים: עמדותיהם כלפי פנייה למקורות מקוונים ומסורתיים. מגמות, מז, 616-640.
טטר, מ. (2003). פניית מתבגרים לקבלת עזרה: לקראת מודל תאורטי אינטגרטיבי. בתוך: ר. לזובסקי וצ. בר-אל (עורכות), מסע של תקווה: ייעוץ וחינוך בעידן של אי ודאות (עמ' 213-235). אבן יהודה: רכס.
Addis, M. E., & Mahalik, J. R. (2003). Men, masculinity, and the contexts of help-seeking. American Psychologist, 58, 5-14.
Frydenberg, E., & Lewis, R. (2000). Teaching coping to adolescents: When and to whom? American Educational Research Journal, 37, 727-745.
Grinstein-Weiss, M., Fishman, G., & Eisikovits, Z. (2005). Gender and ethnic differences in formal and informal help seeking among Israeli adolescents. Journal of Adolescence, 28, 765-779.
Raviv, A., Raviv, A., Vago-Gefen, I., & Schachter Fink, A. (2009). The personal service gap: Factors affecting adolescents’ willingness to seek help. Journal of Adolescence, 32, 483-499.
Sheffield, J.K., Fiorenza, E., & Sofronoff, K. (2004). Adolescents' willingness to seek
psychological help: Promoting and preventing factors. Journal of Youth and Adolescence, 33, 495-507.
Tishby, O., Turel, M., Gumpel, O., Pinus, U., Lavy, S.B., Winokour, M, et al. (2001). Help-seeking attitudes among Israeli adolescents. Adolescence, 36, 249-264.
Vogel, D.L., Wade, N.G., & Haake, S. (2006). Measuring the self-stigma associated
with seeking psychological help. Journal of Counseling Psychology, 53, 325-337.

4. השלמות-תוספות
גיל ההתבגרות
מוס, ר. א. (1994). תיאוריות על גיל ההתבגרות. תל-אביב: פועלים. (עמ' 211-228).
סולברג, ש. (1994). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית. ירושלים: משכל ומאגנס. (עמ' 254- 298).
פלום, ח. (1995). סגנונות תצורת הזהות בהתבגרות. בתוך: ח. פלום (עורך): מתבגרים בישראל: היבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים (עמ' 123-145). אבן יהודה: רכס.

מערכות יחסים: מורים והורים
טטר, מ., ברק, מ., ו-יאסין, ר. (2008). דמויות משמעותיות בגיל ההתבגרות: מקומם של ההורים, בתוך א. כהן (עורכת), חוויית ההורות: יחסים, התמודדויות והתפתחות, (עמ' 119-139). קירית ביאליק: אח.
מייזלס, ע. (2001). יחסי הורים ומתבגרים בישראל עם המעבר אל גיל ההתבגרות. מגמות, מא (1-2), 180-194.
קסלר, ע. וטטר, מ. (2007). תפיסות תלמידים את המורים המשמעותיים עבורם: השפעותיהן של איכות הקשר עם ההורים ותחושת ניכור מבית-הספר. הייעוץ החינוכי, 14, 76-104.
Tatar, M. & Emmanule, G. (2001). Teachers' perceptions of their students' gender roles. Journal of Educational Research, 94, 215-224.


חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אם התנאים לא יאפשרו מבחן בקמפוס יתקיים מבחן מקוון.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה