לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פסיכולוגיה חברתית של הכיתה - 34435
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 16-10-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חינוך

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' אלישע באב"ד

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: elisha@vms.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: רביעי 12:00-12:30

מורי הקורס:
פרופ אלישע באבד

תאור כללי של הקורס:
בקורס נעסוק בנושאים מרכזיים בתחום הפסיכולוגיה החברתית והחינוכית של הכיתה ובית הספר. בין הנושאים שיידונו בקורס: ניהול כיתה, הטיות, נבואות המגשימות את עצמן (אפקט פיגמליון ואפקט הגולם), התנהגות דיפרנציאלית של מורים כלפי תלמידים שונים בכיתה, תופעת חביב המורה, תקשורת מילולית ולא-מילולית בכיתה, המבנה החברתי של הכיתה ומדידה סוציומטרית, מעמדות בחברת הילדים, תצפיות בכיתה ובבית הספר, סדרי ישיבה של תלמידים בכיתה, משמעת, תפיסות ושיפוטים של תלמידים בכיתה, אקלים הכיתה והערכות סטודנטים את המרצים.

מטרות הקורס:
בקורס נעסוק בנושאים מרכזיים בתחום הפסיכולוגיה החברתית והחינוכית של הכיתה ובית הספר.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הכרת מחקרים קלאסיים בפסיכולוגיה חינוכית וחברתית, התפתחות התחום והשדה כיום.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטאלית וקריאה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ניהול כיתה, הטיות, נבואות המגשימות את עצמן (אפקט פיגמליון ואפקט הגולם), התנהגות דיפרנציאלית של מורים כלפי תלמידים שונים בכיתה, תופעת חביב המורה, תקשורת מילולית ולא-מילולית בכיתה, המבנה החברתי של הכיתה ומדידה סוציומטרית, מעמדות בחברת הילדים, תצפיות בכיתה ובבית הספר, סדרי ישיבה של תלמידים בכיתה, משמעת, תפיסות ושיפוטים של תלמידים בכיתה, אקלים הכיתה והערכות סטודנטים את המרצים.

חומר חובה לקריאה:
באב"ד, א' (2011). הפסיכולוגיה החברתית של הכיתה. קדימה: רכס פרויקטים חינוכיים.
הספר זמין גם באנגלית:
Babad, E. (2009). The social psychology of the classroom. Routledge

חומר לקריאה נוספת:
באב"ד, א (2016). "פיגמליון והגולם בגן הילדים". הד הגן – תשע"ז א.
קובץ המאמר מופיע באתר המודל.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 60 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 40 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
יתכן שיחולו שינויים קטנים בסילבוס. הסילבוס המחייב יופיע באתר הקורס עם תחילת הלימודים.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה