לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סוגיות נבחרות בהוראת המדעים - 34317
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 31-08-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חינוך

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): אבי מרזל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: avraham.merzel@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר אברהם מרזל

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בסוגיות בהוראת המדעים כפי שהן עולות מהשטח ומהספרות המחקרית

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים העוסקים במדע להוראת המדעים, שזו היא דיסציפלינה קרובה אך שונה לחלוטין מהדיסציפלינות המדעיות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנטים יכירו סוגיות בהוראת המדעים, את הרקע שלהן, את האופן בו הן באות לידי ביטוי בכיתה הן מצד התלמידים והן מצד המורים.

דרישות נוכחות (%):
95

שיטת ההוראה בקורס: הקורס יכלול הרצאות, עבודה בקבוצות, ופורמטים נוספים של למידה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
בקורס נעסוק בנושאים הבאים (כולם או חלקם, בהתאם לזמן):
- הבנת מושגים,
- תפיסות חלופיות
- דרכי הוראה/למידה
- תפקידו של המורה בהוראת מדע

חומר חובה לקריאה:
יפורסם באתר הקורס

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה15 %
השתתפות 5 %
הגשת עבודה 40 %
הגשת תרגילים 40 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה