לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

המחשבה האיזוטרית במאה העשרים: רודולף שטיינר, מרטין בובר, ואחרים - 32872
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: שפה וספרות גרמנית

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): אמיר אנגל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: amir.engel@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: רביעי 9-10

מורי הקורס:
ד"ר אמיר אנגל

תאור כללי של הקורס:
המאה העשרים היא עת של שינויים כבירים. תיאוריות מדעיות וטכנולגיות שינו את האופן שבו האדם הבין את העולם, את החברה ואת עצמו. נדמה היה שמוסדות דתיים ואמונות דתיות נדחקות לשוליים. אלא שלא כך היה. אנו יודעים שההיסטוריה של הדת היא יותר מורכבת ממה שהוגים נטו לחשוב לפני מאה שנה. ובכל זאת, אנו יודעים היום מעט יחסית על תנועות דתיות ורוחניות שהתפתחו בסוף המאה ה19 ותחילת העשרים. נדיר למדי שהיסטוריונים של התרבות והמחשבה מכלילים את המחשבה האיזוטרית – זו שאינה נכנעת לתכתיבי המתודה המדעית – לתוך הדיונים שלהם. לכן, הם יתנו לאלברט אינשטיין (הוגה תורת היחסות) מקום רב יותר בדיונים שלהם מאשר לרודולף שטיינר (הוגה תורת האדם). מטרת סמינר זה היא לבדוק את ההנחה הזו. על מנת לעשות זאת, נברר מהי המחשבה האיזוטרית ונלמד כמה מהתורות האיזוטריות שעיצבו את החלק הראשון של המאה העשרים.

מטרות הקורס:
ראו בתיאור למעלה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

ראו בתיאור למעלה

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
חומר הקריאה יכלול קריאה של טקסטים מתודולגיים, פרקים בהיסטוריה של האיזוטריקה במאה העשרים וכן טקסטים ראשוניים של הוגים איזוטריים:
Faivre, Antoine. 1998. “Questions of Terminology Proper to the Study of Esoteric Currents in Modern and Contemporary Europe.”
Hanegraaff, Wouter J. 2012. Esotericism and the Academy.
———. 2013. Western Esotericism: A Guide for the Perplexed.
Josephson-Storm, Jason A. 2017. The Myth of Disenchantment: Magic, Modernity, and the Birth of the Human Sciences
Stuckrad, Kocku von. 2005. “Western Esotericism: Towards an Integrative Model of Interpretation.”

Kurlander, Eric. 2017. Hitler’s Monsters: A Supernatural History of the Third Reich.
Treitel, Corinna. 2004. A Science for the Soul: Occultism and the Genesis of the German Modern

Rudolf Steiner, Esoteric Development.
-------- An Outline of Esoteric Science.
Buber, Martin. Drei Reden über das Judentum.
——— The Legend of the Baal-Shem.
Pinthus, Kurt Menschheitsdämmerung: Dawn of Humanity: A Document of Expressionism
Nietzsche, Friedrich. Untimely Meditations

חומר חובה לקריאה:
ראו רשימה למעלה

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה