לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבנה הדקדוק של הגרמנית - 32258
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 04-10-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: גרמנית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): דר' דפנה מאך

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dafnama@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום חמשי 11-12

מורי הקורס:
ד"ר כריסטינה רייס

תאור כללי של הקורס:
סקירה מסכמת על מה שנלמד בקורסי השפה

מטרות הקורס:
רענון הרחבה והעמקה של ידיעות שנרכשו בשלבי לימוד קודמים, סיוע בהבעה תקנית

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

יתמצאו בדקדוק גרמני בהשוואה לשפות אחרות,
להעריך שימוש שגרתי ובלתי-שגרתי באמצעי ביטוי של הגרמנית המודרנית

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הצגת כל תופעה בכיתה
בירור המנגנון הלשוני הפועל מאחוריה
יישום בבית: זיהוי וניתוח בתוך טכסט נתון או הפעלה, תרגול לפי הצורך

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שמות עצם: מורפולוגיה
הרכבת שמות עצם וגזירותיהן
מין דקדוקי, צורות ריבוי
קזוסים (נומינטיב, אקוזטיב, דאטיב וגניטיב), קזוס ישיר או מתווך ע"י מלת יחס
פעלים:
צורות מקור ושימושיהן
דרכים שונות להבעת סביל
צורות בינוני (מורפולוגיה)
שימוש כחלק מן הנשוא או בתור לוואי
זמני הפועל הגרמני (פשוט ומורכב)
אבחנה בין טמפוסים של עבר
צורות הקוניונקטיב ושימושיהן

חומר חובה לקריאה:
כל חומר הלימוד מוגש באמצעות Moodle

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 40 %
הרצאה0 %
השתתפות 30 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
לימודי גרמנית שפה זרה במשך שלושה סמסטרים (רמה B 1/2)
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה